Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 4. marta sēdes protokolā Nr. 23 48.§  (informatīvais ziņojums "Par vakcīnu pret Covid-19 BioNTech/Pfizer papildu devu pasūtījumu") 5. punktā dotajam uzdevumam, Veselības ministrija savā tīmekļa vietnē www.vm.gov.lv publicē informāciju par Covid-19 vakcīnu piegādēm.