Iepirkumu saskaņošanas komisijas mērķis: nodrošināt Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu un kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, plānoto iepirkumu un finanšu saistību virs 140 000 eiro (neiekļaujot Eiropas Savienības strukturālo fondu ietvaros plānotos iepirkumus) saskaņošanu ar veselības ministru.

Veselības ministrijas kontaktpersona: Ligita Roze, Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vecākā referente, tālrunis: 67876157, e-pasts: ligita.roze@vm.gov.lv

Komisijas sanāksmju protokoli 2020.gadā: