Publikācijas datums:
Paredzamā līgumcena
92632
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'Divi gani' SIA
Pasūtītājs
Veselības ministrija
Līguma termiņš
Līdz saistību izpildei
Līguma izpildes vieta
LV00 Latvija (LATVIJA), 00
Iepirkuma procedūra
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi
Kontakti
una.martinsone [at] spkc.gov.lv