Publikācijas datums:
VM 2021/04/ESF
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēmā

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
Piegādātāju apvienība SIA „Med4U” un SIA „Medicīnas un izglītības centrs 'VOKS 1””
Pasūtītājs
Veselības ministrija
Līguma izpildes vieta
- (dažādos plānošanas reģionos, LATVIJA), -
Iepirkuma procedūra
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi
Kontakti

edgars.rusins [at] vm.gov.lv