ES fondu jaunumi
Ģimenes ārsti

Veselības ministrija ir izstrādājusi vizuālos informatīvos materiālus par to, kā Eiropas Sociālā fonda projektos iespējams saņemt naudas kompensācijas par ģimenes ārsta prakses pārņemšanu Rīgā un ārpus Rīgas.

Naudas kompensācijas saņem abi ģimenes ārsti:

  • ģimenes ārsts pensijas vecumā par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu,
  • jaunais ģimenes ārsts par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes pārņemšanu.

Ģimenes ārstiem, kuri ir vienojušies par prakses nodošanu un pārņemšanu, ir jāsaņem izziņa no Nacionālā veselības dienesta, jāaizpilda abpusējs pretendentu pieteikums, tam pievienojot nepieciešamos dokumentus, un tas jāiesniedz Veselības ministrijā.

Svarīgi! Jaunais ģimenes ārsts līgumu ar Nacionālo veselības dienestu drīkst noslēgt tikai pēc pieteikuma iesniegšanas Veselības ministrijā.

Apskatiet ģimenes ārsta prakses pārņemšanas procesu Rīgā šeit

Ģimenes ārstiem Rīgā naudas kompensācijas iespējams saņemt piedaloties Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 9.2.7.0/21/I/001 “Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai”. ­Pretendentu atlase sākās 2021. gada februārī un plānota līdz 2023.gada 31.jūlijam vai līdz pieejamā finansējuma apguvei. Kopējais attiecināmais finansējums ir 3 miljoni eiro.

Pieteikuma veidlapas un kontaktinformācija ģimenes ārstiem Rīgā: Kompensācijas ārstniecības personām Rīgā | talakizglitiba.lv

Apskatiet ģimenes ārsta prakses pārņemšanas procesu ārpus Rīgas šeit

Ģimenes ārstiem ārpus Rīgas naudas kompensācijas iespējams saņemt piedaloties Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”. Pretendentu atlase sākās 2018. gada maijā un plānota līdz 2023. gada 30. septembrim vai līdz pieejamā finansējuma apguvei. Kopējais attiecināmais finansējums ir 10 miljoni eiro.

Pieteikumu veidlapas un kontaktinformācija ģimenes ārstiem ārpus Rīgas: Kompensācijas ārstniecības personām par darbu reģionos | talakizglitiba.lv

ESF ansamblis