Veselības ministrijas galvenais speciālists (turpmāk – galvenais speciālists) ir veselības jomas attiecīgās nozares attīstības plānošanai, problēmu risināšanai un ārstniecības iestāžu un citu nozares institūciju darbības koordinācijai izveidota institūcija.

Veselības nozares galvenie speciālisti:

Anesteziologs, reanimatologs Eva Strīķe
Radiologs - diagnosts Maija Radziņa
Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts Anda Nulle
Ginekologs, dzemdību speciālists Dace Rezeberga
Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts Ilze Aizsilniece
Infektologs Uga Dumpis
Internists Aivars Lejnieks
Kardiologs Andrejs Ērglis
Ķirurgs Artūrs Ozoliņš
Laboratorijas ārsts Dagne Grāvele
Narkologs Astrīda Stirna
Neirologs Viktorija Ķēniņa
Onkologs, ķīmijterapeits Jānis Eglītis
Pediatrs Jana Pavāre
Psihiatrs Elmārs Tērauds
Traumatologs, ortopēds Aigars Vugulis
Zobārsts Andis Paeglītis
Māsa (medicīnas māsa) Dita Raiska
Reto slimību speciālists Ieva Mālniece
 
Veselības ministrijas kontaktpersonas: 

Jana Feldmane, Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītāja - tālrunis: 67876119, e-pasts: jana.feldmane@vm.gov.lv
Anita Segliņa, Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā eksperte - tālrunis: 67876102, e-pasts: anita.seglina@vm.gov.lv
Veselības ministrijas Galveno speciālistu apspriedes:

2017.gadā:

2016.gadā:

2014.gadā:

  • 2014.gada 19.februāris. Galveno speciālistu un Stratēģiskās padomes sēde, kas veltīta Valsts pētījumu programmu rezultātu izvērtēšanai, lai, pamatojoties uz šo izvērtējumu, varētu sniegt priekšlikumus par Valsts pētījumu programmas 2014.-2017.gadam Sabiedrības veselības prioritārā virziena mērķi un uzdevumiem.

2012.gadā:

  • 2012.gada 9.augustā sēdē apsriests "Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāns 2013.-2015.gadam". Izskatīti jautājumi par rindu mazināšanas iespējām pie speciālistiem.
  • 2012.gada 5.jūlija sēdē apsriestie jautājumi: Brūču un izgulējumu asociācijas iesniegtie priekšlikumi; Darba nespējas laika notiekšana; Kritēriji ģimenes ārstu novērtēšanai.