Informējam, ka E-veselības lietotāju padome ir beigusi savu darbību, un tās funkcijas un uzdevumus ir pārņēmusi Digitālās veselības padome!

Informāciju par Digitālās veselības padomi lasīt Veselības ministrijas tīmekļa vietnē www.vm.gov.lv


E-veselības lietotāju padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis iesaistīt vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas lietotājus e-veselības politikas veidošanā un īstenošanā. E-veselības lietotāju padome tika izveidota 2019.gada 5.jūnijā. E-veselības lietotāju padomes sēdes protokoli pieejami - www.eveseliba.gov.lv