E-veselības lietotāju padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir iesaistīt vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas lietotājus e-veselības politikas veidošanā un īstenošanā. 

E-veselības lietotāju padome izveidota 2019.gada 5.jūnijā. 

E-veselības lietotāju padomes sastāvs:

 • Agnese Ritene, Latvijas Farmaceitu biedrība
 • Andris Baumanis, Latvijas Ārstu biedrība
 • Andris Rozentāls, Latvijas slimnīcu biedrība
 • Dace Ķikute, Latvijas Farmaceitu biedrība
 • Dita Raiska, Latvijas Māsu asociācija
 • Irīna Meļņika, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO
 • Jānis Lībķens, Aptieku īpašnieku asociācija
 • Jānis Stabingis, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija
 • Kristīne Ribnere, biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” 
 • Leonīds Paturskis, Veselības aprūpes darba devēju asociācija
 • Lolita Ķerve, Veselības aprūpes darba devēju asociācija
 • Ramona Dāvidsone, Nacionālais veselības dienests
 • Sandra Akmane, Latvijas Ambulatorā dienesta ārstu palīgu profesionālā biedrība
 • Sarmīte Veide, Latvijas Ģimenes ārstu asociācija
 • Iluta Riekstiņa, Latvijas Lielo slimnīcu asociācija

E-veselības lietotāju padomes sēdes protokoli pieejami - www.eveseliba.gov.lv