Darba grupas mērķis: nodrošināt publisko avotu finansētu veselības nozares investīciju projektu vadību un ieviešanas uzraudzību.

Veselības ministrijas kontaktpersona: Dace Ozoliņa, Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta Eiropas Savienības fondu ieviešanas nodaļas vecākā referente, tālrunis: 67876085, e-pasts: dace.ozolina@vm.gov.lv