Veselības ministrija īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” 9.2.5.0/17/I/001. 

Mērķis ir iedzīvotājiem reģionos uzlabot ārstniecības personu pieejamību, kas sniedz valsts apmaksātus pakalpojumus prioritārajās jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu aprūpes un garīgās veselības jomā.

Speciālisti var pretendēt uz noteikta apjoma finanšu atbalstu jeb kompensācijām, ja strādā reģionā.

Kontaktinformācija
kompensacijas@vm.gov.lv
tālruņi: 60003345, 67876087

Informācija par ESF projektu, kādas ārstniecības personas var pretendēt uz kompensācijām, nosacījumi un pieteikuma veidlapas pieejama www.talakizglitiba.lv