Sabiedriskā apspriede
Atbalsts

Sabiedriskai apspriedei nodots Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2022.–2024.gadam.

2021.gada 18.jūnijā MS Teams platformā notika sabiedriskā apspriede par Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plānu 2022.–2024.gadam (turpmāk - Plāns).

Plāna virsmērķis veicināt uz cilvēku centrētas un integrētas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību onkoloģijā, vienlaikus novēršot priekšlaicīgu mirstību no onkoloģiskām slimībām.

Plānā ir izvirzīti septiņi galvenie rīcības virzieni.

 1. Riska faktoru izplatības un ietekmes uz veselību mazināšana.
 2. Visaptveroša valsts organizētā vēža skrīninga attīstība.
 3. Ārstniecības kvalitātes un pieejamības uzlabošana.
 4. Vēža metodiskā vadības izveidošana Latvijā.
 5. Onkoloģisko slimību datu platformu un IT risinājumu pilnveidošana.
 6. Cilvēkresursu pieejamība onkoloģijas jomā.
 7. Pacientu apmierinātība.

Plānā veicamie pasākumi ir virzīti uz to, lai:

 • mazinātu onkoloģisko slimību riska faktoru izplatību sabiedrībā;
 • ik gadu palielinātu vēža skrīninga aptveri, vienlaicīgi uzlabojot pieejamību, kvalitāti un pēcskrīninga diagnostiku; 
 • uzlabotu onkoloģisko pacientu ārstniecību, tai skaitā ļaundabīgo audzēju diagnostiku, medikamentozo un ķirurģisko ārstēšanu, aprūpi, medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus un pacientu novērošanu remisijas periodā, nodrošinot integrētu un visaptverošu vēža pacientu aprūpi un novēršot nevienlīdzību kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai;
 • attīstītu un veicinātu multidisciplināru pieeju onkoloģisko slimību pacientu ārstēšanā un aprūpē, tai skaitā uzlabojot onkoloģisko pacientu dzīves kvalitāti (medicīniskās un psihosociālās rehabilitācija un paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību).
 • mazinātu nevienlīdzību ārstēšanas iznākumos un pieejamībai, veicinātu pētniecību onkoloģijas jomā.

Priekšlikumus par Plāna projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 16.jūnijam, informāciju nosūtot uz e-pastu: lolita.melke@vm.gov.lv

Sabiedrības pārstāvjus dalībai sabiedriskajā apspriedē, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi), lūdzam pieteikties līdz 2021.gada 16.jūnijam. Informāciju nosūtīt uz e-pastu: lolita.melke@vm.gov.lv.

Atbildīgā amatpersona par plāna projekta izstrādi: Lolita Meļķe-Prižavoite, tālrunis 67876165, e-pasts: lolita.melke@vm.gov.lv

Veselības ministrijas šī gada 4.jūnijā rīkotā preses konference, kurā informē par plānotajiem uzlabojumiem onkoloģijas jomā 2022.-2024.gadam.