Sabiedriskā apspriede
Covid-19 pacients pie slimnīcas

Līdz 2021.gada 30.jūlijam sabiedriskai apspriedei  nodoti Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām.

Noteikumu projekts paredz precizēt normas, kas attiecas uz kvalitātes nodrošināšanu ārstniecības iestādēs, intensīvās terapijas nodrošināšanu, neatliekamās palīdzības iestāžu aprīkojumu un personālu, dzemdību nodaļām, perinatālās aprūpes centru. Papildina noteikumus ar prasībām reitterapijas sniedzējiem, diabēta apmācības kabinetam.

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada 30.jūlijam Kristīnai Brūverei, tālrunis 67876191, kristina.bruvere@vm.gov.lv

Foto autors: Foto aģentūra F64