Publiskā apspriešana

Publiskai apspriešanai līdz 2020. gada 20. novembrim nodots Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021. -2027. gadam projekts. Priekšlikumus par Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021. -2027. gadam projektu rakstiski var iesniegt līdz šī gada 20. novembrim, nosūtot tos uz e-pastu: vm@vm.gov.lv un kristine.sica@vm.gov.lv

Kontaktpersona: Politikas koordinācijas nodaļas vecākā eksperte Kristīne Šica, tālrunis 67876171, kristine.sica@vm.gov.lv