Viss ir norm.a

Gada garumā Veselības ministrijas kampaņa "Viss ir Norm.a" stāstījusi par biežāk sastopamajiem mentālās veselības sarežģījumiem, lai tādējādi mazinātu ar psihisko veselību saistītos aizspriedumus un skaidrotu, kā ar tiem sadzīvot, kur meklēt palīdzību to risināšanā. Kampaņu noslēdz trīspadsmitais stāsts par psihiskās veselības sarežģījumiem, ar kuriem sadzīvo Agitas dēls un viņu ģimene.

Sešpadsmitgadīgajam dēlam kopš bērnības ir uzstādītas diagnozes, kas nav ārstējamas - garīgā atpalicība, atipisks autisms un uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms (UDHS). “Tas nav ārstējams, tāpēc svarīgi, kā ģimenē to uztver, kā uzvedas, kādu dzīves veidu dzīvo. Tikai tā var kaut ko izdarīt. Burvju ārsta nav.” Viņa atzīst, ka ar gadiem ir pieradusi un sadzīvošanu ar dēla psihiskās veselības sarežģījumiem uzskata kā dzīves normu.  

Agitas video stāsts ir pieejams gan īsajā versijā (skatīt šeit), gan garajā, kas atklāj viņas pieredzi plašāk (skatīt šeit). Ar kampaņas trīspadsmito stāstu rakstītā formātā* var iepazīties Veselības ministrijas portālā ESparveselibu.lv > esparveselibu.lv. *Pārpublicēšanas gadījumā lūgums pievienot atsauci un saiti uz oriģinālo rakstu portālā ESparveselibu.lv.

Protams, ļoti grūti, ka viņš gandrīz pilnīgi nerunā

Garīga atpalicība raksturojas kā prāta atpalicības vai nepilnīgas attīstības stāvoklis, kas izpaužas ar kognitīviem, valodas, motorisko un sociālo iemaņu traucējumiem, kas iespaido vispārējo intelekta līmeni. UDHS ir raksturīgas uzmanības koncentrēšanas grūtības (uzmanības deficīts), hiperaktivitāte (motorisks nemiers) un impulsivitāte (impulsu kontroles traucējumi), kas traucē bērna sociālajai funkcionēšanai un ierobežo spējas veiksmīgi iekļauties izglītības sistēmā un citās vidēs. Arī autisma gadījumā bērnam ir ļoti grūti saprast sociālos noteikumus, tādējādi apkārtējiem ir svarīgi saprast, ka viņi nav nepieklājīgi. “Viņš nav agresīvs, bet aktīvs savas hiperaktivitātes dēļ. Ļoti neuzmanīgs. Ja viņam vajag kaut kur iet, viņš pagrūdīs malā bērnu un ies tālāk. Viņš neizprot, ka vajag būt uzmanīgam,” atzīst Agita.

Tai pašā laikā viņa atklāj, ka nav saskārusies ar lielām pretenzijām no apkārtējiem: "Ļaudis sāk palikt saprotoši. Jā, ir atsevišķi gadījumi, bet sabiedrība tagad jau sāk saprast, ka apkārt ir cilvēki ar īpašām vajadzībām. Vai viņiem tas patīk? Nedomāju, bet viņi noklusē, un es nevaru sūdzēties, ka man būtu visu dzīvi – tos 16 gadus – ārprāts, ka sabiedrība ir nomocījusi. Nē, tā nav."

Agitas stāsts par psihiskās veselības sarežģījumiem (īsā versija): skatīt šeit

Agitas stāsts par psihiskās veselības sarežģījumiem (garā versija): skatīt šeit

Kampaņas “Viss ir Norm.a” ievada video: https://youtu.be/bdapj3W0TrY

 

Līdz šim publicētie “Viss ir Norm.a” stāsti:

https://esparveselibu.lv/viss-ir-norma-anoreksija

https://esparveselibu.lv/viss-ir-norma-alkohola-atkariba

https://esparveselibu.lv/viss-ir-noma-narkotiku-atkariba

https://esparveselibu.lv/viss-ir-norma-nesuicidals-paskaitejums

https://esparveselibu.lv/viss-ir-norma-depresija

https://esparveselibu.lv/viss-ir-norma-robezstavokla-personibas-traucejumi

https://esparveselibu.lv/viss-ir-norma-bipolari-afektivie-traucejumi

https://esparveselibu.lv/viss-ir-norma-sizoafektivie-traucejumi

https://esparveselibu.lv/viss-ir-norma-demence

https://esparveselibu.lv/viss-ir-norma-macisanas-traucejumi-berniem

https://esparveselibu.lv/viss-ir-norma-uzmanibas-deficita-un-hiperaktivitates-sindroms-berniem

https://www.esparveselibu.lv/gimenes-stasts-par-dela-intelektualas-attistibas-traucejumiem

“Viss ir Norm.a” pieredzes stāstiem gada garumā var sekot www.neesiviens.lv un Veselības ministrijas kontos sociālajos medijos:

https://www.facebook.com/VeselibasMinistrija

https://www.instagram.com/veselibas_ministrija

https://twitter.com/veselibasmin