2022.gadā Projekta ietvaros izstrādātas neformālās izglītības mācību programmas un nodrošinātas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (turpmāk - NMPD) un stacionāro ārstniecības iestāžu darbinieku mācības par psihoemocionālo veselību un psihoemocionālā atbalsta saņemšanas iespējām, kā arī izstrādāta un izplatīta e-mācību programma.

Mācību materiālus izstrādāja un mācības darbiniekiem īstenoja SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”.

Kopumā tiešsaistē tika īstenotas trīs mācību programmas dažādām mērķauditorijām:

  1. Mācību programma “Ārstniecības personu psihoemocionālā veselība, profilakse un Psihoemocionālās veselības atbalsta programma” iestāžu augstākā līmeņa vadītājiem;
  2. Mācību programma “Psihoemocionālā atbalsta sniegšana ārstniecības personām stacionāros un NMPD Psihoemocionālās veselības atbalsta programmas ietvaros” iestāžu deleģētiem psihoemocionālās intervences sniedzējiem;
  3. Mācību programma “Covid-19 pandēmijas radītās sekas NMPD un stacionāros strādājošajiem - izdegšanas sindroma gadījumu atpazīšana un rīcība” iestāžu struktūrvienību un nodaļu vadītājiem, vecākajām māsām, galvenajiem un vecākajiem ārsta palīgiem, operatīvās vadības centra dežūrārstiem un vecākajiem dispečeriem.

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” piesaistītie psihologi izstrādāja arī ikvienam paredzētu e-mācību programmu “Kā rūpēties par savu psihoemocionālo veselību”, kura ietver piecus video materiālus:

  1. Darbs ar nepalīdzošām, uzmācīgām domām – kā nepieķerties vai atlaist nepalīdzošas domas
  2. Diafragmālā elpošana – relaksācijas un sazemēšanās tehnika trauksmes un stresa vadībai
  3. Kas jāzina, lai uzturētu savu psihisko veselību labā formā
  4. Kā palīdzēt sev krīzes laikā?
  5. Ķermeņa skenēšana – apzinātības metode trauksmes un stresa vadībai 

Psihologu sagatavotie video materiāli pieejami Veselības ministrijas YouTube kanālā: