ES fondu jaunumi
pa

Veselības ministrija Kurzemes reģionā – Liepājas pilsētās un Dienvidkurzemes novadā - uzsākusi īstenot pilotprojektu “Par mobilās paliatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu”. Pilotprojektā 12 mēnešu periodā plānots iesaistīt vismaz 150 pacientus, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, kā arī atbalsts tiks sniegts pacientu ģimenes locekļiem. Pilotprojektu finansē no ES fondu līdzekļiem un valsts budžeta līdzfinansējuma.

Mobilā paliatīvās aprūpes pakalpojuma ietvaros nepieciešamā veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi un psihosociālā rehabilitācija pamatā tiks sniegta pacienta dzīvesvietā, nepieciešamības gadījumā nodrošinot augstāka līmeņa pakalpojumus stacionārā. Paliatīvās aprūpes komandas mērķis ir sniegt kompleksu, visaptverošu aprūpi, kas orientēta uz cilvēku ar ierobežotu dzīvildzi un viņa ģimeni, kā arī nodrošināt paliatīvo aprūpi tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, pamatojoties uz klīnisko izvērtējumu un ģimenes izvēli.

Speciālistu komandā jābūt vismaz 7 dažādiem speciālistiem – koordinatoram, ārstam, ārstu palīgam, fizioterapeitam, psihologam, sociālajam darbiniekam, kapelānam. Komanda nodrošinās atbalstu paliatīvās aprūpes pacientam un viņa ģimenei visu diennakti gan dodoties uz mājām, gan sniedzot attālinātas konsultācijas, gan nodrošinot pakalpojumus ambulatori. Pretendēt uz pakalpojumu var tie pacienti, kuri ir saņēmuši konsīlija slēdzienu par paliatīvi aprūpējama pacienta statusu. Pilotprojekta laikā pacienti joprojām būs pierakstīti pie sava ģimenes ārsta.

Pēc pilotprojekta tiks izvērtēti sasniegtie rezultāti, šāda aprūpes veida efektivitāte un sagatavoti priekšlikumi par paliatīvās aprūpes pakalpojumu attīstību. Mērķis ir izstrādāt un ieviest paliatīvās aprūpes pakalpojumu mobilajos kabinetos, tā veicinot paliatīvo pacientu novirzīšanu mājas aprūpē, kur tiktu nodrošināti pietiekami un kvalitatīvi pakalpojumi. Turklāt tiktu samazināta slimnīcu noslogotība un izsaukumu skaits Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.

Pilotprojekts ir daļa no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”. Pilotprojekta termiņš ir viens gads (ar iespēju to vēl pagarināt, atkarībā no projekta rezultātiem). Līguma kopējā maksimālā summa ir 630 000 eiro bez PVN. Projektu līdzfinansē Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumu prioritārajās jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” ietvaros.

ĪSUMĀ: Kā pieteikt pacientu mājas paliatīvās aprūpes pilotprojektam

Iepirkuma rezultātā tiesības īstenot mājas paliatīvās aprūpes pilotprojektu ieguva SIA “Magnum Social&Medical Care” jeb "Rūre" no Liepājas, tāpēc to īstenos Liepājas pilsētā un Dienvidkurzemes novadā.

1. Pretendēt uz pakalpojumu var pacienti, kuri ir saņēmuši konsīlija slēdzienu par paliatīvi aprūpējama pacienta statusu. Ja pacientam nav paliatīvi aprūpējama pacienta statuss, pacientam, tuviniekiem vai pacienta ģimenes ārstam jāsazinās ar pilotprojekta koordinatoru - tel. 8882; e-pasts: kristians@msmc.lv un koordinators līdzdarbosies pacienta nosūtīšanā uz konsīliju Liepājas reģionālajā slimnīcā.

2. Speciālistu komanda izstrādās individuālu ikdienas medicīniskās, fizikālās, garīgās un sociālās aprūpes plānu katram pacientam.

3. Speciālisti nodrošinās plānveida mājas vizītes pie pacientiem un realizēs aprūpes plānu. Tas ietver arī tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumu. Pacients joprojām būs pierakstīts pie sava ģimenes ārsta.

4. Pēc pilotprojekta tiks izvērtēti sasniegtie rezultāti, aprūpes veida efektivitāte un sagatavoti priekšlikumi par paliatīvās aprūpes pakalpojumu attīstību.

Plašāka informācija projekta mājas lapā

ESF ansamblis