Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība

Veselības ministrijas rīkotās sabiedriskās apspriedes 2019.gadā

07.01.2020

13.11.2019. Veselības ministrijā 29.novembrī notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par veselības pārbaudēm personām, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem” - *docx. Pielikumi: Nr.1; Nr.2; Nr.3. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotācija) - *docx. Paziņojums - *docx. Noteikumu projekta mērķis: 1) jaunā redakcijā izdot Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumus Nr. 418 “Noteikumi par veselības pārbaudēm personām, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem”, jo spēku ir zaudējis Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums, uz kura pamata tika izstrādāti minētie noteikumi. Noteikumu projekts nemaina esošās prasības attiecībā uz medicīniskajām pretindikācijām ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem, kā arī kārtību, kādā tiek veiktas pirmreizējas, kārtējas un pirmstermiņa veselības pārbaudes personām; 2) samazināt veselības stāvokļa novērtēšanas anketas uzglabāšanas laiku no 15 uz 6 gadiem, ņemot vērā veselības pārbaužu veikšanas periodiskumu. Līdz 2019.gada 28.novembrim pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī iebildumi un priekšlikumi Ministru kabineta rīkojuma projektam netika saņemti. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vecākā eksperte Guna Jermacāne, tālr.: 67876167, e-pasts: guna.jermacane@vm.gov.lv.14.11.2019. Veselības ministrijā 14.novembrī notika sabiedriskā apspriede par grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” - *docx. Paziņojums - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Noteikumu projekts izstrādāts, lai: 1) saskaņotu prasības izglītības iestāžu telpu platībai ar izglītības un administratīvi teritoriālās reformas norisi, pagarinātu pārejas periodu prasību izglītības iestāžu telpu platībai ieviešanai līdz 2023.gada 1.septembrim; 2) precizētu infekcijas slimību pazīmes, ar kurām fiziskas personas, kuras sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumu ārpus bērna dzīvesvietas, neuzņem saslimušo bērnu  pakalpojuma sniegšanas vietā; 3) svītrotu novecojušo prasību par to, ka individuālie mutes higiēnas piederumi bērniem nepieciešami tikai no 3 gadu vecuma, paredzot, ka tie nepieciešami visiem bērniem neatkarīgi no vecuma. Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā eksperte Anita Segliņa, tālrunis: 67876102.23.10.2019. Veselības ministrijā 11.novembrī notika sabiedriskā apspriede par grozījumiem Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Paziņojums - *docx. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par noteikumu projektu - *pdf.  Kontaktpersona: Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītāja Ineta Būmane, tālrunis 67876050, Ineta.Būmane@vm.gov.lv


17.10.2019. Veselības ministrijā 1.novembrī notika sabiedriskā apspriede par grozījumiem Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.310 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumiem - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Paziņojums - *docx. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par noteikumu projektu - *pdf. Kontaktpersona: Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta direktore, ES fondu ieviešanas nodaļa vadītāja Agnese Tomsone, tālrunis 67876181, agnese.tomsone@vm.gov.lv01.10.2019. Veselības ministrijā 17.oktobrī notika sabiedriskā apspriede par nekustamā īpašuma Rīgā, Vienības gatvē 45 sastāvā esošās ēkas atkārtotu nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai - nodibinājumam “Bērnu slimnīcas fonds” - bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku. Rīkojuma projekts - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Kontaktpersona: Īpašumu un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Dace Zeltiņa, tālrunis: 67876004, e-pasts: dace.zeltin@vm.gov.lv. Priekšlikumus un iebildumus par rīkojuma projektu rakstveidā iesniegt, kā arī paziņot par sabiedriskās apspriedes dalībniekiem, rakstot uz e-pastu: dace.zeltina@vm.gov.lv līdz 17.oktobrim.


13.09.2019. Veselības ministrijā 3.oktobrī plkst. 10:30 (309.telpa, 3.stāvs) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība ”” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis: Precizēt ārstniecības personu sniegtās informācijas kvalitatīvo apjomu, nosakot ka ārstniecības personas izrakstā no stacionāra/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes norāda informāciju par zālēm, lieto zāļu aktīvās vielas starptautiski nepatentēto nosaukumu. Pilnveido tiesisko regulējumu atbilstoši izmaiņām Izglītības likumā, atsakoties no termina internātskola lietojuma. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu - *pdf. Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākais  eksperts Artūrs Grīgs, tālrunis: 67876116, e-pasts: arturs.grigs@vm.gov.lv.


06.09.2019. Veselības ministrijā 25.septembrī notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" un VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" reorganizāciju" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Kontaktpersona: Juridiskās nodaļas juriskonsults Ieva Kušķe, tālrunis: 67876028, e-pasts: ieva.kuske@vm.gov.lv.


05.09.2019Veselības ministrijā 23.septembrī notika sabiedriskā apspriede par likumprojektu “Grozījums “Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā”” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docxLīdz 2019.gada 23.septembrim pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī iebildumi un priekšlikumi likumprojektam "Grozījums "Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā"" netika saņemti. Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte Dana Muravska, e-pasts: dana.muravska@vm.gov.lv, tālrunis: 67876099. 15.08.2019. Veselības ministrijā 3.septembrī notika sabiedriskā apspriede par likumprojektu “Grozījumi Ārstniecības likumā” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par likumprojektu “Grozījumi Ārstniecības likumā” - *pdf. Kontaktpersona: Juridiskās nodaļas juriskonsults Alvis Bless, tālrunis: 67876177, e-pasts: Alvis.Bless@vm.gov.lv. 


13.08.2019. Veselības ministrijā 27.augustā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par Zāļu valsts aģentūras 2020.gada budžeta apstiprināšanu" - *docx. Ministru kabineta rīkojuma projekta pielikums - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)  - *docx. Līdz 2019.gada 27.augustam pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī iebildumi un priekšlikumi Ministru kabineta rīkojuma projektam netika saņemti. Kontaktpersona: Nozares budžeta plānošanas departamenta vecākā eksperte Ivita Lazdiņa, tālrunis: 67876169, e-pasts: Ivita.Lazdina@vm.gov.lv.


12.08.2019. Veselības ministrijā 28.augustā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.835 “Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru”” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Līdz 2019.gada 27.augustam pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.835 “Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru””, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam netika saņemti. 2019.gada 27.augustā saņemts VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža” priekšlikums veikt grozījumus Tiesu ekspertu likuma 11.pantā, kas ietverts Sabiedrības iebildumu un priekšlikumu apkopojuma tabulā - *pdf. Kontaktpersona: Veselības aprūpes departamenta vecākā eksperte Leonora Eglīte, tālrunis: 67876091, e-pasts: Leonora.Eglite@vm.gov.lv.30.07.2019. Veselības ministrijā 13.augustā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) -*docx. Noteikumu projekta mērķis: ir nodrošināt, ka māsām (medicīnas māsām), kuras ir reģistrētas Ārstniecības personu reģistrā un kurām piešķirtie ārstniecības personas sertifikāti (atbilstoši ārstniecības personu klasifikatoram, kas bija spēkā līdz 2009.gadam) piešķirtie ārstniecības personas sertifikāti ir spēkā līdz 2022.gada 31.decembrim. Sabiedriskajā apspriedē piedalījās Latvijas Māsu asociācijas pārstāvis un Latvijas Pirmsskolas iestāžu un skolu medicīnas māsu biedrības pārstāvji. Sanāksmes dalībnieki atbalstīja minētā noteikumu projekta tālāku virzību. Kontaktpersona: Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vecākā eksperte Dace Roga, tālrunis: 67876093, e-pasts: dace.roga@vm.gov.lv. 18.07.2019. Veselības ministrijā 4.septembrī notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Dalībnieku saraksts sabiedriskajai apspriedei - *pdf. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi - *pdf. Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākais eksperts Edgars Strautiņš, tālrunis: 67876190, e-pasts: Edgars.Strautins@vm.gov.lv.09.07.2019. Veselības ministrijā 26.jūlijā notika sabiedriskā apspriede par likumprojektu “Grozījumi Farmācijas likumā” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākais eksperts Edgars Strautiņš, tālrunis: 67876190, e-pasts: Edgars.Strautins@vm.gov.lv. 14.05.2019. Veselības ministrijā 27.maijā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr. 956 "Valsts operatīvās medicīniskās komisijas nolikums"" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Līdz 2019.gada 27.maijam pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī iebildumi un priekšlikumi Ministru kabineta noteikumu projektam netika saņemti. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vecākā referente Lolita Meļķe-Prižavoite, tālrunis: 67876165, e-pasts: Lolita.Melke@vm.gov.lv. 14.05.2019. Veselības ministrijā 29.maijā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā Latvijā kontrolējamās II un III saraksta narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursorus izmanto rūpniecībā” - *docx. Pielikums - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākais eksperts Edgars Strautiņš, tālrunis: 67876190, e-pasts: Edgars.Strautins@vm.gov.lv. 09.05.2019. Veselības ministrijā 24.maijā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Prekursoru operatoru un prekursoru lietotāju reģistrēšanas un licencēšanas kārtība” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākais eksperts Edgars Strautiņš, tālrunis: 67876190, e-pasts: Edgars.Strautins@vm.gov.lv. 09.05.2019. Veselības ministrijā 24.maijā notika sabiedriskā apspriede par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr. 611 „Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos - *pdf. Kontaktpersona: Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vecākā referente Viktorija Korņenkova, tālrunis: 67876098, e-pasts: viktorija.kornenkova@vm.gov.lv. 07.05.2019. Veselības ministrijā 22.maijā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Latvijā kontrolējamo neklasificēto vielu aprites kārtība” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākais eksperts Edgars Strautiņš, tālrunis: 67876190, e-pasts: Edgars.Strautins@vm.gov.lv.02.05.2019. Veselības ministrijā 15.maijā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Nacionālie antidopinga noteikumi" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Pasaules Antidopinga aģentūras 2015.gada Pasaules Antidopinga kodeksa pieņemšanu" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pasaules Antidopinga kodekss - *docx. Ministru kabineta sēdes protokollēmums par Pasaules Antidopinga aģentūras 2015.gada Pasaules Antidopinga kodeksa pieņemšanu - *docx. Sabiedriskajā apspriedē par Ministru kabineta noteikumu projektu piedalījās Latvijas Sporta federācijas padomes pārstāvis, kas informēja, ka atbalsta noteikumu projektu tālāku virzību. Vienlaikus atbilstoši sabiedriskajā apspriedē diskutētajam un Latvijas Sporta federācijas padomes pārstāvja ierosinātajam, noteikumu projekts papildināts ar punktiem, kas skaidro kārtību, kā tiek pieņemts lēmums par izskatītajām lietām Disciplinārajā antidopinga komisijā, Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijā un Pārsūdzības komisijā. Komentāri vai priekšlikumi no citām organizācijām par noteikumu projektu netika saņemti. Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte Lāsma Piķele, tālrunis: 67876075, e-pasts: Lasma.Pikele@vm.gov.lv. 02.04.2019. Veselības ministrijā 16.aprīlī notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par ārstniecības personu apmācības programmas saturu un apmācības nodrošināšanas kārtību konsultāciju sniegšanā grūtniecēm, kuras vēlas mākslīgi pārtraukt grūtniecību" - *docxMinistru kabineta noteikumu projekta pielikumi Nr.1Nr.2Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Līdz 2019.gada 12.aprīlim pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi Ministru kabineta noteikumiem netika sniegti. Kontaktpersona: Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vecākā referente Viktorija Korņenkova, tālrunis: 67876098, e-pasts: viktorija.kornenkova@vm.gov.lv. 25.03.2019. Veselības ministrijā 8.aprīlī notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par veselības pārbaudi personām, kuras pretendē uz speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam" - *docx. Ministru kabineta noteikumu projekta pielikumi: Pielikums Nr.1Pielikums nr.2. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Līdz 2019.gada 8.aprīlim pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī iebildumi un priekšlikumi Ministru kabineta noteikumu projektam netika saņemti. Kontaktpersona: Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā eksperte Irita Kuzma, tālrunis: 67876079, e-pasts: Irita.Kuzma@vm.gov.lv21.03.2019. Veselības ministrijā 8.aprīlī notika sabiedriskā apspriede par grozījumu Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”- *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta, Vides veselības nodaļas vecākā referente Dace Būmane: 67876148, e-pasts: dace.bumane@vm.gov.lv.11.03.2019. Veselības ministrijā 27.martā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts materiālajās rezervēs esošo zāļu un medicīniskās ierīču atsavināšanas kārtība” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis: noteikt vienotu kārtību, kādā atsavina valsts materiālajās rezervēs esošās zāles un medicīniskās ierīces. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts materiālajās rezervēs esošo zāļu un medicīnisko ierīču atsavināšanas kārtība” - *pdf. Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākais  eksperts Artūrs Grīgs: 67876116, e-pasts: arturs.grigs@vm.gov.lv.28.02.2019. Veselības ministrijā 19.martā notika sabiedriskā apspriede par konceptuālo ziņojumu "Par māsas profesijas turpmāko attīstību"" - *docx. Pielikumi: nr.1nr. 2nr.3. Konceptuālais ziņojuma mērķis ir izveidot jaunu māsas profesijas pamatspecialitāti - vispārējas aprūpes māsa. Sabiedriskās apspriedes dalībnieku saraksts - *pdf. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par konceptuālo ziņojumu "Par māsas profesijas turpmāko attīstību" - *pdf. Kontaktpersonas: Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vadītāja: Kristīne Kļaviņa, tālrunis 67876094, e-pasts: kristine.klavina@vm.gov.lv; Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vecākā eksperte Dace Roga, tālrunis 67876093, e-pasts: dace.roga@vm.gov.lv.20.02.2019. Veselības ministrijā 7.martā notika sabiedriskā apspriede par politikas plānošanas dokumentu “Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns “Viena veselība” 2019.-2020.gadam” - *docx. Ministru kabineta rīkojums - *docx. Plāna mērķis ir veicināt mērķtiecīgu un efektīvu antimikrobiālās rezistences attīstības un izplatības ierobežošanu un apkarošanu, nodrošināt koordinētas iesaistīto iestāžu un organizāciju darbības. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plānu “Viena veselība” 2019.-2020.gadam - *pdf. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītāja: Jana Feldmane, tālrunis: 67876119, e-pasts: Jana.Feldmane@vm.gov.lv.15.02.2019. Veselības ministrijā 1.martā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Projekta mērķis ir noteikt Veselības aprūpes finansēšanas likumā ietvertajam deleģējumam atbilstošu veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību. Tāpat noteikumu projekts paredz definēt valsts apmaksātās medicīniskās palīdzības minimumā ietilpstošos, kā arī valsts obligātajā veselības apdrošināšanas ietvaros nodrošināmos veselības aprūpes pakalpojumus. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par grozījumiem Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība””- *pdf. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Veselības organizācijas nodaļas vecākā eksperte: Rimma Beļikova, tālrunis: 67876066, e-pasts: Rimma.Belikova@vm.gov.lv. 08.02.2019. Veselības ministrijā 22.februārī notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Projekta mērķis ir uzlabot zāļu pieejamību pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem (izriet no informatīvā ziņojuma "Par veselības reformas pasākumu īstenošanu 2019.gadā"). Līdz 2019.gada 22.februāra plkst.12.00 priekšlikumi noteikumu projektam, kā arī pieteikumi dalībai netika saņemti. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Farmācijas departamenta vecākā eksperte Kristīna Brūvere, tālrunis: 67876191, e-pasts: kristina.bruvere@vm.gov.lv.