Jūs atrodaties šeit: Nozare
Jūs atrodaties šeit: Nozare

Nozare

17.03.2017

Veselības ministrija izstrādā valsts veselības nozares politiku, organizē, koordinē un pārrauga veselības politikas īstenošanu.

Šo funkciju izpildes nodrošināšanai Veselības ministrija izstrādā normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus un sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem projektiem, pārstāv valsts intereses ārvalstu un starptautiskajās institūcijās, informē sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību, kā arī atbild par nacionālo pozīciju izstrādi un aizstāvēšanu veselības jomā Eiropas Savienībā.