Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība > Veselības veicināšanas un slimību profilakses ekspertu padome

Veselības veicināšanas un slimību profilakses ekspertu padome

19.03.2020

Veselības ministrijas veselības veicināšanas un slimību profilakses ekspertu padome. Padomes nolikums - *pdf

Padomes mērķis:
Apvienot ekspertus valsts līmenī un pašvaldībās īstenojamo veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu koordinēšanai atbilstoši izvirzītajiem sabiedrības veselības politikas mērķiem un uzdevumiem.

Padomes locekļi:
Anita Villeruša, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras asociētā profesore, padomes vadītājas vietniece Irēna Kondrāte, Rīgas Domes Labklājības departamenta direktore
Ineta Zīriņa, SIA „Rīgas veselības centrs” valdes priekšsēdētāja
Iveta Pudule, Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas valdes locekle
Lolita Vija Neimane, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Sporta un uztura katedras studiju programmu vadītāja
Egita Senakola, Rīga Stradiņa universitātes Zobu higiēnistu akadēmiskās skolas direktore metodiķe 
Anda Ķīvīte, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras docente
Elmārs Rancāns, Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedras vadītājs, profesors 
Elīna Tolmačova, Liepājas pilsētas pašvaldības  Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja
Guna Poikāne, Valmiera pilsētas pašvaldības speciāliste veselības veicināšanas jautājumos
Alise Krūmiņa, Veselības ministrijas Resursu vadības departamenta Projektu vadības nodaļas vadītāja
Santa Līviņa, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta vadītāja
Ilze Straume, Slimību profilakses un kontroles centra Veselības veicināšanas un slimību profilakses departamenta direktore 

Veselības ministrijas kontaktpersona: Valērija Muižniece-Briede, Sabiedrības veselības departaments, tālrunis: 67876074, e-pasts: Valerija.Muizniece-Briede@vm.gov.lv