Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Biežāk uzdotie jautājumi
Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Biežāk uzdotie jautājumi

Biežāk uzdotie jautājumi

07.01.2020

Par valsts veselības apdrošināšanu:

Ko paredz valsts veselības apdrošināšana? 

Iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumi valsts veselības apdrošināšanas ietvaros līdz 2021.gadam būs pieejami tāpat kā līdz šim - neatkarīgi no veiktajām iemaksām. 

Plašāku informāciju par valsts veselības apdrošināšanu lūdzu lasīt Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē www.vmnvd.gov.lv.

 Par valsts sniegto veselības aprūpi

Kuras personas ir tiesīgas saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus?

 

 

 

 

 

Tiesības uz valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu ir:

 • Latvijas pilsonim;
 • Latvijas nepilsonim;
 • ārzemniekam ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijā;
 • bezvalstniekam, kuram bezvalstnieka statuss piešķirts Latvijā;
 • bēglim vai personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss;
 • patvēruma meklētājam;
 • normatīvajos aktos noteiktā kārtībā aizturētai personai;
 • apcietinātai vai notiesātai personai, kura sodu izcieš brīvības atņemšanas iestādē;
 • augstāk minēto personu bērniem vecumā līdz 18 gadiem.

Valsts apmaksātu dzemdību palīdzību bez maksas ir tiesības saņemt arī Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa laulātajai, kurai ir termiņuzturēšanās atļauja Latvijā.

Atbilstoši starpvalstu noslēgtajiem līgumiem tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus papildus ir:

 • Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem, kuru dzīvesvieta ir Latvijas Republika;
 • Ukrainas pilsoņiem, kuru dzīvesvieta ir Latvijas Republika un kuri šeit saņem Ukrainas vai Latvijas un Ukrainas valsts maksāto pensiju (pārējiem Ukrainas pilsoņiem pienākas tikai neatliekamā palīdzība).

Kā iedalās veselības aprūpe?

 

 

Veselības aprūpe iedalījums:

 • Neatliekamā medicīniskā palīdzība – pēkšņa saslimšana vai trauma, kuras rezultātā ir apdraudēta cietušā dzīvība;
 • Primārā veselības aprūpe - pirmais saskarsmes posms starp pacientu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju (ģimenes ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāte, zobārsts, zobārsta asistents, zobārsta māsa un higiēnists);
 • Sekundārā veselības aprūpe - specializēta ambulatorā un stacionārā veselības aprūpe, kas orientēta uz neatliekamu, akūtu vai plānveida veselības aprūpi (kuru sniedz ambulatorajā ārstniecības iestādē, slimnīcas ambulatorajā nodaļā, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādē, dienas stacionārā, slimnīcā);
 • Terciārā veselības aprūpe - augsti specializēti veselības aprūpes pakalpojumi, kurus specializētās ārstniecības iestādēs nodrošina vienas vai vairāku medicīnas nozaru speciālisti ar papildus kvalifikāciju.
Kas ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK)?

Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) ir visām ES un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm (Īslande, Norvēģija, Lihtenšteina), kā arī Šveices Konfederācijai kopīgs dokuments, kas apliecina šo valstu iedzīvotāju tiesības saņemt valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā ir nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem. EVAK izsniedz Nacionālais veselības dienests. Nacionālā veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv lasīt vairāk par EVAK saņemšanu lasīt šeit

Pie kuriem speciālistiem var vērsties bez ģimenes ārsta nosūtījuma? 

Latvijā pastāv tiešās pieejamības speciālisti, pie kuriem pacienti var vērsties bez ģimenes ārsta nosūtījuma, maksājot pacienta iemaksu 4,27 eiro. Bez nosūtījuma pacients var vērsties pie šādiem speciālistiem:

​pie psihiatra vai bērnu psihiatra, ja persona slimo ar psihisku slimību 
pie narkologa, ja persona slimo ar alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarību 
pie pneimonologa, ja persona slimo ar tuberkulozi
pie dermatovenerologa, ja persona slimo ar seksuāli transmisīvu slimību
pie endokrinologa, ja persona slimo ar cukura diabētu
pie onkologa, onkologa ķīmijterapeita, ja persona slimo ar onkoloģisku slimību
pie ginekologa
pie oftalmologa
pie bērnu ķirurga
pie pediatra
pie infektologa, ja persona slimo ar cilvēka imūndeficīta vīrusa (turpmāk – HIV) infekciju, vai HIV profilakses punktā, kam ir sadarbības līgums ar Slimību profilakses un kontroles centru, tai ir veikts HIV kapilāro asiņu vai siekalu eksprestests ar pazīmēm uz HIV infekciju
pie sporta ārsta VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Par pacienta līdzmaksājumiem:

Kādi ir pacienta līdzmaksājumi?

Pacienta līdzmaksājumu pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Saņemot ārstēšanu kādā no ārstniecības iestādēm pacientiem ir iespēja pārliecināties vai samaksātā naudas summa atbilst valsts noteiktajam pacienta līdzmaksājumam*. Saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, pacienta līdzmaksājuma apmērus skatīt šeit (Nacionālā veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv).

(*Valsts apmaksātas veselības aprūpes saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumi Nr.555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”)

Kā var saņemt atbrīvojumu no turpmākām pacienta iemaksām?

Ja iedzīvotājs vienā ārstēšanās reizē slimnīcā ir veicis pacienta iemaksu 355,72 eiro un pacienta veikto iemaksu kopsumma kalendārā gada laikā ir 569,15 eiro, līdz gada beigām iedzīvotājs var saņemt atbrīvojumu no turpmākām pacientu iemaksām. Saņemot no pacienta maksājumus apliecinošus dokumentus, Nacionālais veselības dienests izsniedz izziņu par atbrīvojumu no pacienta iemaksu maksāšanas līdz kalendārā gada beigām. Plašāku informāciju par atbrīvojumu no pacienta līdzmaksājumiem skatīt šeit (Nacionālā veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv). 

Kur vērsties,  ja konstatēta neatbilstība portālā latvija.lv "Mani valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi"?

Veselības nozares e-pakalpojumi portālā www.latvija.lv šobrīd nav pieejami saistībā ar e-pakalpojumu uzlabojumiem.

Nacionālais veselības dienests skaidro, lai saņemtu nepieciešamo informāciju par saņemtajiem ārstniecības pakalpojumiem, personai ir jāiesniedz rakstisks iesniegums vai jāvēršas personīgi Nacionālajā veselības dienestā (adrese: Rīga, Cēsu iela 31 k-3, 6.ieeja, 4.stāvs, Latvija, LV-1012). Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un dzīves vietas adrese, kā arī laika periods par kuru nepieciešama informācija par saņemtajiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. 

Vai par ģimenes ārsta mājas vizīti ir jāmaksā?

Valstī bezmaksas ģimenes ārsta mājas vizīte tiek nodrošināta:

 • Bērniem līdz 18 gadu vecumam;
 • Pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;
 • Pacientiem, kuri saņem paliatīvo (gulošiem pacietiem ar noteiktām diagnozēm) un medicīnisko aprūpi mājās;
 • Pirmās grupas invalīdiem;
 • Arī mirušas personas tuviniekiem nebūs jāmaksā par ģimenes ārsta mājas vizīti, lai konstatētu mirušā nāves faktu. 

Personām, kas vecākas par 80 gadiem par ģimenes ārsta mājas vizīti jāmaksā pacienta iemaksa 2,85 eiro. Pārējiem iedzīvotājiem ģimenes ārsta mājas vizīte ir maksas pakalpojums atbilstoši ārstniecības iestādes vai ģimenes ārsta prakses apstiprinātam maksas pakalpojumu cenrādim. Plašāka informācija www.vmnvd.gov.lv

Vai bērniem ir jāmaksā par zobārstniecības pakalpojumiem?

Zobārstniecības palīdzība bērniem līdz 18 gadu vecumam tiek apmaksāta no valsts budžeta. Bērni līdz 18 gadiem var vērsties ārstniecības iestādēs, kuras ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, lai veiktu zobu profilaksi, ārstēšanu vai zobu izraušanu bez maksas - ārtsniecības iestāžu saraksts. No valsts budžeta bērniem līdz 18 gadiem tiek apmaksāts arī zobu higiēnista apmeklējums reizi gadā, izņemot 7, 11 un 12 gadu vecumu, kad pie higiēnista bez maksas iespējams vērsties 2 reizes gadā. No valsts budžeta līdzekļiem bērniem neapmaksā silantu lietošanu un protezēšana, par to būs jāmaksā atbilstoši iestādē apstiprinātam maksas pakalpojumu cenrādim. Bērniem būs jāmaksā arī par ortodontisko ārstēšanu, izņemot pirmreizēju konsultāciju bērniem līdz 18 gadiem un iedzimtu sejas-žokļu šķeltņu gadījumos personai vecumā līdz 22 gadiem. Ārstniecības iestādes, kas sniedz valsts apmaksātus zobārstniecības veselības aprūpes pakalpojumus skatīt šeit (Nacionālā veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv).

Par pacientu sūdzību izskatīšanu:
Kur vērsties, ja ir sūdzības par ārsta, ārstniecības iestādes darba organizāciju, saņemtā veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti?

Saskaroties ar problēmām ārstniecības iestādē, iesakām tās vispirms atrisināt ar konkrēto ārstniecības iestādes vadītāju, iesniegt sūdzību (iesniegumu) un informēt par nepilnībām, ar kurām saskārāties, saņemot veselības aprūpes pakalpojumu.

Atbildīgā iestāde, kura veic ārsta darba kvalitātes (piemēram, aizdomas par nepareizu vai nekvalitatīvi veiktu izmeklēšanu vai ārstēšanu) izvērtējumu ir Veselības inspekcija. Veselības inspekcija gadījuma izskatīšanu uzsāk, saņemot personas rakstveida iesniegumu par problēmu. Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, e-pasts: vi@vi.gov.lv. Veselības inspekcijas mājaslapā www.vi.gov.lv lasīt vairāk par veselības aprūpes kvalitātes izvērtēšanu.

Kas ir Ārstniecības riska fonds? Ārstniecības riska fonda mērķis ir sniegt iespēju pacientam aizstāvēt savas tiesības un saņemt atlīdzību ārpustiesas procesa kārtībā. Veselības inspekcijas mājaslapā www.vi.gov.lv par iesniegumu Ārstniecības riska fondam lasīt šeit. 

Kādos gadījumos var saņemt atlīdzību no Ārstniecības riska fonda

No Ārstniecības riska fonda pacientam ir tiesības uz:

 • atlīdzību par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu (arī morālo kaitējumu), kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas vai radījuši apstākļi ārstniecības laikā;
 • atlīdzību par izdevumiem, kas saistīti ar ārstniecību, ja ārstniecība ir bijusi nepieciešama, lai novērstu vai mazinātu ārstniecības personas vai apstākļu ārstniecības laikā nodarītā kaitējuma nelabvēlīgās sekas pacienta dzīvībai vai veselībai. 

 

Par valsts apmaksātajām vēža savlaicīgas atklāšanas programmām:
Kas ir vēža savlaicīgas atklāšanas programma?
 

Vēža savlaicīgas atklāšanas programma ietver izmeklējumus, ar kuru palīdzību tiek noteikts, vai pacientam bez simptomiem un sūdzībām nav attīstījies vēzis. Minētās programmas viens no galvenajiem mērķiem ir samazināt mirstību, kuras iemesls bijis vēzis. Savukārt, ja diagnosticēta slimība, tad ar ārstēšanas palīdzību uzlabot dzīves kvalitāti. Nacionālā veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv lasīt vairāk par vēža savlaicīgas atklāšanas programmu.

Par ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001:
Kur vērsties pēc kvalificēta mediķa padoma ārpus ģimenes ārsta darba laika?

Iedzīvotāji var zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 pieredzējušiem ģimenes ārstiem darba dienās no plkst. 17:00 līdz 8:00, bet brīvdienās un svētku dienās – visu diennakti. Plašāku informāciju par Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni, lūdzu lasīt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mājaslapā - skatīt šeit.

Par neatliekamo medicīnisko palīdzību:
Kā izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību?
 

Neatliekamā medicīniskā palīdzība ir nepieciešama pēkšņas saslimšanas vai traumas gadījumā, kā rezultātā ir apdraudēta cietušā dzīvība. Lai pēc iespējas iedzīvotājiem vienkāršotu neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu, neatliekamo medicīnisko palīdzību var izsaukt gan no mobilajiem, gan fiksētajiem tālruņiem zvanot uz NMP dienesta tālruņa numuru 113 un glābšanas dienesta tālruni 112. Lai nodrošinātu savlaicīgu un atbilstošu palīdzības sniegšanu, Jums ir jāatbild pēc iespējas precīzāk un izsmeļošāk uz izsaukuma pieņēmēja jautājumiem.

Par medicīnisko rehabilitāciju:
Kā var saņemt medicīnisko rehabilitāciju?

Medicīniskās rehabilitācijas mērķis ir pacientiem ar noteiktiem funkcionāliem ierobežojumiem nodrošināt šo ierobežojumu mazinā­šanu vai novēršanu. Pacientu atlasi medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai veic rehabilitologs vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts. Par valsts apmaksāto medicīnisko rehabilitāciju lasīt šeit (Nacionālā veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv).

Par kompensējamajiem medikamentiem:
Vai man pienākas kompensējamās zāles? 

Nosaucot konkrētu zāļu nosaukumu pacientiem ir iespēja pārliecināties vai medikamenti ir kompensējamo zāļu sarakstā, vai attiecīgās zāles tiek kompensētas pie konkrētas diagnozes. Valsts kompensējamo zāļu sarakstu skatīt šeit, par kompensācijas kārtību lasīt šeit (Nacionālā veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv). 

Par ārsta pienākumiem un tiesībām:
Vai ārsts drīkst pacientam sniegt medicīnisku konsultāciju, izmantojot saziņas un komunikācijas līdzekļus?
 

Atbilstoši Likuma Par prakses ārstiem 6.pantam prakses ārsts darbojas personiski un tieši. Ārstēšanu nedrīkst veikt ar masu saziņas un komunikācijas līdzekļu starpniecību vai sarakstes veidā. Turklāt Pacientu tiesību likuma 1.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka ārstējošais ārsts ir ārstniecības persona, kura vada pacienta ārstniecību, pieņem ar pacienta ārstniecību saistītus lēmumus, kopumā atbild par visas pacienta ārstniecības pamatotību, mērķtiecību, nepārtrauktību, kvalitāti un rezultātiem. Likums „Par prakses ārstiem” neaizliedz ārstam sniegt pacientam attālinātu padomu gadījumā, ja no attālināti saņemtās informācijas ir iespējams šādu padomu sniegt. Ārsts, saņemot no pacienta telefonisku vai citādi attālinātu pakalpojuma (konsultācijas) pieprasījumu, ja netiek nodrošināta ārsta un pacienta tieša savstarpēja klātbūtne (apskate, izmeklēšana pieņemšanas laikā, analīžu rezultātu nodrošināšana), savas kompetences ietvaros ir tiesīgs sniegt tikai tādus ar ārstniecību saistītus padomus, kuru izteikšanai ārstam padoma sniegšanas brīdī ir pietiekami daudz informācijas, lai profesionālo zināšanu ietvaros sniegtu norādes pacienta situācijas uzlabošanai. Gadījumā, ja ārstam, vadoties no saņemtās informācijas, rodas šaubas par informācijas patiesumu vai ārsts konstatē, ka nepieciešams veikt izmeklējumus, vai citos gadījumos, ja ārsts citu iemeslu dēļ uzskata, ka viņš pacientam nevar sniegt padomu, tad ārsts par to informē pacientu un norāda par informācijas, analīžu, kā arī citu datu ieguves nepieciešamību, lai veiktu ārstēšanu. Šādā gadījumā ārsts paskaidro pacientam, ka viņam papildus jautājumu noskaidrošanai ir tieši jāvēršas pie ārsta vizītes laikā vai nepieciešams vērsties Neatliekamās medicīniskā palīdzības dienestā vai veicami citi situācijai atbilstoši pasākumi.

Par personu dzimšanas datu uzskaiti un glabāšanu:
Kur var uzzināt savu dzimšanas laiku?
 

Veselības ministrija neveic personu dzimšanas datu uzskaiti un glabāšanu. Šos datus iespējams uzzināt ārstniecības iestādē, kurā esat dzimis. Gadījumā, ja ārstniecības iestāde vairs nepastāv (ir likvidēta), par medicīnisko dokumentāciju var interesēties Personāla dokumentu valsts arhīvā (Rīga, Jūrmala) vai pēc teritoriālās piederības Zonālajā valsts arhīvā.

Savu interesējošo jautājumu Veselības ministrijai var nosūtīt elektroniski uz e-pastu: vm@vm.gov.lv