Jūs atrodaties šeit: Ministrija
Jūs atrodaties šeit: Ministrija

Par Veselības ministriju

09.01.2018

Veselības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē. Ministrijas atbildībā ir sabiedrības veselība, veselības aprūpe un farmācija. Galvenais ministrijas uzdevums ir izstrādāt un īstenot valsts politiku sabiedrības veselības nodrošināšanai veselā vidē, veicinot profilaksi, popularizējot veselīgu dzīves veidu, kā arī radot nosacījumus, lai iedzīvotāji saņemtu izmaksu efektīvus, pieejamus un kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus.

Veselības ministrijas misija un vīzija.

Veselības ministrijas funkcijas un uzdevumus nosaka Nolikums. Ministrijas uzbūvi un darba organizāciju nosaka Veselības ministrijas Reglaments.

2013.gada 1.februārī apritēja 10 gadi, kopš izveidota Veselības ministrija. Tādēļ, lai atskatītos uz šo gadu laikā paveikto veselības nozarē, P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā ministrija rīkoja konferenci, kurā sadarbības partneri un sabiedrisko organizāciju pārstāvji tika aicināti pastāstīt par savu pieredzi veselības sistēmā un līdzšinējo sadarbību, kā arī sniegt savu skatījumu, par to, ko cilvēki sagaida un saņem no veselības sistēmas.

Veselības ministrijas struktūra

Veselības ministrijā ir astoņi departamenti: Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments, Farmācijas departaments, Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departaments, Nozares budžeta plānošanas departaments, Personāla un dokumentu pārvaldības departaments, Resursu vadības departaments, Sabiedrības veselības departaments un Veselības aprūpes departaments. Veselības ministrijā ir piecas patstāvīgās nodaļas: Audita nodaļa, Juridiskā nodaļa, Kapitālsabiedrību un nozares finanšu un investīciju uzraudzības nodaļa, Komunikācijas nodaļa un Stratēģiskās plānošanas nodaļa.

Veselības ministrijas struktūras shematiskais attēlojums - pdf.

Veselības ministrijas vadība

Veselības ministrija ir tieši pakļauta veselības ministram. 2016.gada 16.jūnijā veselības ministres amatā apstiprināta Anda Čakša

Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Trupovnieks 

Veselības ministrijas valsts sekretāra amatā 2017.gada 21.novembrī apstiprināts Aivars Lapiņš

Valsts sekretāra vietniece veselības politikas jautājumos Daina Mūrmane-Umbraško.

Ministrijas administratīvo darbu vada valsts sekretārs. Valsts sekretāra galvenie uzdevumi ir nozares politikas un stratēģiju izstrādes organizēšana, nozares politikas īstenošana, iestādes administratīvā darba vadīšana un ministriju funkciju izpildes organizēšana. Valsts sekretārs plāno finanšu resursus ministrijas padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm, izdod iekšējos normatīvos aktus, kā arī veic virkni citu pienākumu, lai ministrijas darbs noritētu sekmīgi.

Veselības ministrijas vēsture

Veselības ministrija izveidota 2003.gada 1.februārī. Līdz tam vadošā iestāde veselības nozarē bija Labklājības ministrija, taču 2002.gada nogalē pēc 8.Saeimas vēlēšanām tika izveidota Veselības ministrija. Veselības ministrija izveidota, atdalot ar veselības aprūpes politiku saistītās funkcijas no Labklājības ministrijas.

Veselības ministri kopš 2002.gada:

Guntis Belēvičs 05.11.2014. - 10.06.2016.

Ingrīda Circene 25.10. 2011. - 14.07.2014.

Juris Bārzdiņš  03.11.2010. - 25.10.2011.

Didzis Gavars  13.05.2010. - 03.11.2010.

Baiba Rozentāle  29.06.2009. - 23.03.2010.

Ivars Eglītis  20.12.2007. - 17.06.2009.

Vinets Veldre  25.01.2007. - 20.12.2007.

Gundars Bērziņš  02.12.2004. - 25.01.2007.

Rinalds Muciņš  25.03.2004. - 02.12.2004.

Ingrīda Circene  10.04.2003. - 09.03.2004.

Āris Auders - 07.11.2002. - 10.04.2003.