Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība > Sabiedriskā apspriede

Sabiedriskā apspriede

13.09.2019

Sabiedriskās apspriedes 2019.gadā:

13.09.2019. Veselības ministrijā 3.oktobrī plkst. 10:30 (309.telpa, 3.stāvs) notiks sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība ”” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis: Precizēt ārstniecības personu sniegtās informācijas kvalitatīvo apjomu, nosakot ka ārstniecības personas izrakstā no stacionāra/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes norāda informāciju par zālēm,  lieto zāļu aktīvās vielas starptautiski nepatentēto nosaukumu. Pilnveido tiesisko regulējumu atbilstoši izmaiņām Izglītības likumā, atsakoties no termina internātskola lietojuma.

Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākais  eksperts Artūrs Grīgs: 67876116, e-pasts: arturs.grigs@vm.gov.lv

Priekšlikumus un iebildumus par projektu rakstveidā iesniegt, kā arī paziņot par sabiedriskās apspriedes dalībniekiem, rakstot uz e-pastu: arturs.grigs@vm.gov.lv līdz 30.septembrim.


06.09.2019. Veselības ministrijā 25.septembrī plkst. 11:00 (304.telpa, 3.stāvs) notiks sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" un VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" reorganizāciju" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Juridiskās nodaļas juriskonsults Ieva Kušķe, tālrunis: 67876028, e-pasts: ieva.kuske@vm.gov.lv

Priekšlikumus un iebildumus par likumprojektu rakstveidā iesniegt, kā arī paziņot par sabiedriskās apspriedes dalībniekiem, rakstot uz e-pastu: ieva.kuske@vm.gov.lv līdz 20.septembrim.


05.09.2019Veselības ministrijā 23.septembrī plkst. 9:00 (309.telpa, 3.stāvs) notiks sabiedriskā apspriede par likumprojektu “Grozījums “Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā”” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte Dana Muravska, e-pasts: dana.muravska@vm.gov.lv, tālrunis: 67876099. 

Priekšlikumus un iebildumus par likumprojektu rakstveidā iesniegt, kā arī paziņot par sabiedriskās apspriedes dalībniekiem, rakstot uz e-pastu: dana.muravska@vm.gov.lv līdz 18.septembrim.15.08.2019. Veselības ministrijā 3.septembrī notika sabiedriskā apspriede par likumprojektu “Grozījumi Ārstniecības likumā” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Juridiskās nodaļas juriskonsults Alvis Bless, tālrunis: 67876177, e-pasts: Alvis.Bless@vm.gov.lv. Priekšlikumi un iebildumi par likumprojektu rakstveidā iesniegt, kā arī paziņot par sabiedriskās apspriedes dalībniekiem, rakstot uz e-pastu: Alvis.Bless@vm.gov.lv līdz 2.septembrim.


13.08.2019. Veselības ministrijā 27.augustā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par Zāļu valsts aģentūras 2020.gada budžeta apstiprināšanu" - *docx. Ministru kabineta rīkojuma projekta pielikums - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)  - *docx. Kontaktpersona: Nozares budžeta plānošanas departamenta vecākā eksperte Ivita Lazdiņa, tālrunis: 67876169, e-pasts: Ivita.Lazdina@vm.gov.lv.


12.08.2019. Veselības ministrijā 28.augustā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.835 “Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru”” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Līdz 2019.gada 27.augustam pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.835 “Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru””, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam netika saņemti. 2019.gada 27.augustā saņemts VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža” priekšlikums veikt grozījumus Tiesu ekspertu likuma 11.pantā, kas ietverts Sabiedrības iebildumu un priekšlikumu apkopojuma tabulā - *pdf

Kontaktpersona: Veselības aprūpes departamenta vecākā eksperte Leonora Eglīte, tālrunis: 67876091, e-pasts: Leonora.Eglite@vm.gov.lv.30.07.2019. Veselības ministrijā 13.augustā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) -*docx. Noteikumu projekta mērķis: ir nodrošināt, ka māsām (medicīnas māsām), kuras ir reģistrētas Ārstniecības personu reģistrā un kurām piešķirtie ārstniecības personas sertifikāti (atbilstoši ārstniecības personu klasifikatoram, kas bija spēkā līdz 2009.gadam) piešķirtie ārstniecības personas sertifikāti ir spēkā līdz 2022.gada 31.decembrim.

Sabiedriskajā apspriedē piedalījās Latvijas Māsu asociācijas pārstāvis un Latvijas Pirmsskolas iestāžu un skolu medicīnas māsu biedrības pārstāvji. Sanāksmes dalībnieki atbalstīja minētā noteikumu projekta tālāku virzību.

Kontaktpersona: Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vecākā eksperte Dace Roga, tālrunis: 67876093, e-pasts: dace.roga@vm.gov.lv. 18.07.2019. Veselības ministrijā 4.septembrī plkst.13.00 (3.stāvs, 309.telpa) notiek sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx

Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākais eksperts Edgars Strautiņš, tālrunis: 67876190, e-pasts: Edgars.Strautins@vm.gov.lv. Priekšlikumi un iebildumi par projektu rakstveidā iesniegt, kā arī paziņot par sabiedriskās apspriedes dalībniekiem, rakstot uz e-pastu Edgars.Strautins@vm.gov.lv līdz 2019.gada 2.septembrim!09.07.2019. Veselības ministrijā 26.jūlijā notika sabiedriskā apspriede par likumprojektu “Grozījumi Farmācijas likumā” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākais eksperts Edgars Strautiņš, tālrunis: 67876190, e-pasts: Edgars.Strautins@vm.gov.lv. 14.05.2019. Veselības ministrijā 27.maijā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr. 956 "Valsts operatīvās medicīniskās komisijas nolikums"" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vecākā referente Lolita Meļķe-Prižavoite, tālrunis: 67876165, e-pasts: Lolita.Melke@vm.gov.lv. 14.05.2019. Veselības ministrijā 29.maijā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā Latvijā kontrolējamās II un III saraksta narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursorus izmanto rūpniecībā” - *docx. Pielikums - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākais eksperts Edgars Strautiņš, tālrunis: 67876190, e-pasts: Edgars.Strautins@vm.gov.lv. 09.05.2019. Veselības ministrijā 24.maijā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Prekursoru operatoru un prekursoru lietotāju reģistrēšanas un licencēšanas kārtība” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākais eksperts Edgars Strautiņš, tālrunis: 67876190, e-pasts: Edgars.Strautins@vm.gov.lv. 09.05.2019. Veselības ministrijā 24.maijā notika sabiedriskā apspriede par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr. 611 „Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vecākā referente Viktorija Korņenkova, tālrunis: 67876098, e-pasts: viktorija.kornenkova@vm.gov.lv. 07.05.2019. Veselības ministrijā 22.maijā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Latvijā kontrolējamo neklasificēto vielu aprites kārtība” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākais eksperts Edgars Strautiņš, tālrunis: 67876190, e-pasts: Edgars.Strautins@vm.gov.lv.02.05.2019. Veselības ministrijā 15.maijā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Nacionālie antidopinga noteikumi" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Pasaules Antidopinga aģentūras 2015.gada Pasaules Antidopinga kodeksa pieņemšanu" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pasaules Antidopinga kodekss - *docx. Ministru kabineta sēdes protokollēmums par Pasaules Antidopinga aģentūras 2015.gada Pasaules Antidopinga kodeksa pieņemšanu - *docx.

Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte Lāsma Piķele, tālrunis: 67876075, e-pasts: Lasma.Pikele@vm.gov.lv. 02.04.2019. Veselības ministrijā 16.aprīlī notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par ārstniecības personu apmācības programmas saturu un apmācības nodrošināšanas kārtību konsultāciju sniegšanā grūtniecēm, kuras vēlas mākslīgi pārtraukt grūtniecību" - *docx. Ministru kabineta noteikumu projekta pielikumi Nr.1; Nr.2Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vecākā referente Viktorija Korņenkova, tālrunis: 67876098, e-pasts: viktorija.kornenkova@vm.gov.lv. 25.03.2019. Veselības ministrijā 8.aprīlī notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par veselības pārbaudi personām, kuras pretendē uz speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam" - *docx. Ministru kabineta noteikumu projekta pielikumi: Pielikums Nr.1; Pielikums nr.2. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Līdz 2019.gada 8.aprīlim pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī iebildumi un priekšlikumi Ministru kabineta noteikumu projektam netika saņemti. Kontaktpersona: Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā eksperte Irita Kuzma, tālrunis: 67876079, e-pasts: Irita.Kuzma@vm.gov.lv21.03.2019. Veselības ministrijā 8.aprīlī notika sabiedriskā apspriede par grozījumu Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”- *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta, Vides veselības nodaļas vecākā referente Dace Būmane: 67876148, e-pasts: dace.bumane@vm.gov.lv.11.03.2019. Veselības ministrijā 27.martā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts materiālajās rezervēs esošo zāļu un medicīniskās ierīču atsavināšanas kārtība” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis: noteikt vienotu kārtību, kādā atsavina valsts materiālajās rezervēs esošās zāles un medicīniskās ierīces. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts materiālajās rezervēs esošo zāļu un medicīnisko ierīču atsavināšanas kārtība” - *pdf. Ministru kabineta noteikumu projekts publiskai apspriešanai nodots līdz 2019.gada 25.martam. Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākais  eksperts Artūrs Grīgs: 67876116, e-pasts: arturs.grigs@vm.gov.lv.28.02.2019. Veselības ministrijā 19.martā notika sabiedriskā apspriede par konceptuālo ziņojumu "Par māsas profesijas turpmāko attīstību"" - *docx. Pielikumi: nr.1; nr. 2; nr.3

Konceptuālais ziņojuma mērķis ir izveidot jaunu māsas profesijas pamatspecialitāti - vispārējas aprūpes māsa. Sabiedriskās apspriedes dalībnieku saraksts - *pdf. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par konceptuālo ziņojumu "Par māsas profesijas turpmāko attīstību" - *pdf. Plāna projekts publiskai apspriešanai nodots līdz 2019.gada 28.februārim. Konceptuālā ziņojuma projekts publiskai apspriešanai nodots līdz 2019.gada 14.martam. Kontaktpersonas: Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vadītāja: Kristīne Kļaviņa, tālrunis 67876094, e-pasts: kristine.klavina@vm.gov.lv; Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vecākā eksperte Dace Roga, tālrunis 67876093, e-pasts: dace.roga@vm.gov.lv.20.02.2019. Veselības ministrijā 7.martā notika sabiedriskā apspriede par politikas plānošanas dokumentu “Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns “Viena veselība” 2019.-2020.gadam” - *docx. Ministru kabineta rīkojums - *docx.

Plāna mērķis ir veicināt mērķtiecīgu un efektīvu antimikrobiālās rezistences attīstības un izplatības ierobežošanu un apkarošanu, nodrošināt koordinētas iesaistīto iestāžu un organizāciju darbības. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plānu “Viena veselība” 2019.-2020.gadam - *pdf. Plāna projekts publiskai apspriešanai nodots līdz 2019.gada 6.martam. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītāja: Jana Feldmane, tālrunis: 67876119, e-pasts: Jana.Feldmane@vm.gov.lv.15.02.2019. Veselības ministrijā 1.martā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Projekta mērķis ir noteikt Veselības aprūpes finansēšanas likumā ietvertajam deleģējumam atbilstošu veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību. Tāpat noteikumu projekts paredz definēt valsts apmaksātās medicīniskās palīdzības minimumā ietilpstošos, kā arī valsts obligātajā veselības apdrošināšanas ietvaros nodrošināmos veselības aprūpes pakalpojumus. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par grozījumiem Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība””- *pdf. Ministru kabineta noteikumu projekts publiskai apspriešanai nodots līdz 2019.gada 28.februārim. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Veselības organizācijas nodaļas vecākā eksperte: Rimma Beļikova, tālrunis: 67876066, e-pasts: Rimma.Belikova@vm.gov.lv. 08.02.2019. Veselības ministrijā 22.februārī notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Projekta mērķis ir uzlabot zāļu pieejamību pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem (izriet no informatīvā ziņojuma "Par veselības reformas pasākumu īstenošanu 2019.gadā"). Līdz 2019.gada 22.februāra plkst.12.00 priekšlikumi noteikumu projektam, kā arī pieteikumi dalībai netika saņemti. Ministru kabineta noteikumu projekts publiskai apspriešanai nodots līdz 2019.gada 22.februārim. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Farmācijas departamenta vecākā eksperte Kristīna Brūvere, tālrunis: 67876191, e-pasts: kristina.bruvere@vm.gov.lv.   • Veselības ministrijas 2018.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2017.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2016.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2015.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2014.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit