Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība > Sabiedriskā apspriede

Sabiedriskā apspriede

18.04.2017

Veselības ministrijas rīkotās sabiedriskās apspriedes 2017.gadā:

18.04.2017 Veselības ministrijā 2017.gada 3.maijā plkst.14.00 (309.telpā) notiks sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"". Noteikumu projekts - *docx., anotācija - *docx.

Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākā eksperte Kristīna Brūvere, tālrunis: 6787191, e-pasts: kristina.bruvere@vm.gov.lv. 

Dalībnieku pieteikumi sabiedriskajai apspriedei, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz 2017.gada 28.aprīlim plkst.15.00.


16.03.2017. Veselības ministrijā 2017.gada 3.aprīlī plkst. 13:00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par politikas plānošanas dokumenta "HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018.-2020.gadam" projektu - *docx. Politikas plānošanas dokumenta "HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018.-2020.gadam" projekta budžeta tabula - *xlsx.

Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā referente Vija Ozoliņa, tālrunis: 67876089, e-pasts: vija.ozolina@vm.gov.lv.

Sabiedriskās apspriedes dalībnieku priekšlikumi rīcības plāna projektam iesūtāmi līdz 2017.gada 30.martam plkst.12:00.


20.02.2017. Veselības ministrijā 2017.gada 8.martā plkst. 13:00 (3.stāvā 309. telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas nolikums”. MK noteikumu projekts - docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - docx.

Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vadītājas vietniece Līga Timša, tālrunis 67876081, e-pasts: Liga.Timsa@vm.gov.lv.

Sabiedriskās apspriedes dalībnieku priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz 2017.gada 6.martam plkst. 12:00.


26.01.2017. Veselības ministrijā 10.februārī plkst.11:00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"" - docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākais referents Alvis Bless, tālrunis 67876122, e-pasts: Alvis.Bless@vm.gov.lv.

Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz šā gada 9.februārim plkst. 12:00 uz e-pastu Alvis.Bless@vm.gov.lv.

*Piezīme. Noteikumu projektā 1.20. apakšpunktā pamanīta drukas kļūda.
Pareizā redakcija ir šāda: Papildināt 5.pielikumu ar 16.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

16.2.1 50823 MR funkcionālie izmeklējumi (spektroskopija, perfūzija, traktogrāfija, likvora dinamika, dinamiskās kontrastēšanās līknes, defekogrāfija un miokarda morfoloģiskā analīze) ar 1,0 Tesla vai stiprāka magnētiskā lauka aparātiem. Norāda vienu reizi apmeklējuma laikā

Sabiedriskās apspriedes rezultāti *docx.


24.01.2017. Veselības ministrijā 9.februārī plkst.10:00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par noteikumu projektu "Kārtība, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu vai atļauju smēķēt, kā arī  uzrakstu un simbolu paraugi".

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu vai atļauju smēķēt, kā arī uzrakstu un simbolu paraugi" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pielikumi: nr.1; nr.2; nr.3; nr.4; nr.5; nr.6.  (*docx.)

Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vadītāja vietniece Līga Timša, tālrunis 67876081, e-pasts: Liga.Timsa@vm.gov.lv.

Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz šā gada 8.februārim plkst. 12:00 uz e-pastu Liga.Timsa@vm.gov.lv.


21.12.2016. Veselības ministrijā 2017.gada 5.janvārī plkst. 13.30 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus"".

Sabiedriskās apspriedes (05.01.2017.) dalībnieku saraksts - *pdf. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus’’ (turpmāk – Noteikumu projekts) - *docx.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus"" - *docx. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākā referente Silvija Riekstiņa, tālrunis 67876115, e-pasts: silvija.riekstina@vm.gov.lv.

Sabiedriskās apspriedes dalībnieku priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz 2017.gada 4.janvārim plkst. 15:00, sabiedriskās apspriedes dalībnieku pieteikumi uz sabiedrisko apspriedi iesūtami līdz 4.janvārim uz iepriekš norādīto e-pasta adresi. Sabiedrisko apspriedi vadīs Farmācijas departamenta direktore Diāna Arāja.


  • Veselības ministrijas 2016.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2015.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2014.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit