Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība > Sabiedriskā apspriede

Sabiedriskā apspriede

19.02.2020

Veselības ministrijas 2020.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes:

18.02.2020. Veselības ministrijā 4.martā plkst.10:00 (3.stāvā 309.telpā) notiks sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr. 175 “Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pieteikums - *docx.

Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis: Pilnveidot regulējumu attiecībā uz apdrošinātāju kompensētu zāļu un medicīnisko ierīču gadījumu, paredzot, ka recepte tiek izrakstīta elektroniskā formā e-veselības sistēmā.  Mazināt birokrātisko slogu un pilnveidot tiesisko regulējumu, kas saistīts  ar zāļu izrakstīšanu, kas satur aktīvās vielas ar augstu farmakovigilances risku, un receptēs izrakstāmo zāļu ierobežojumiem.

Dalībnieku pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē un priekšlikumi noteikumu projektam iesūtami līdz šī gada 2.martam plkst. 15:00 uz e-pastu arturs.grigs@vm.gov.lv 

Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākais eksperts Artūrs Grīgs: 67876116, e-pasts: arturs.grigs@vm.gov.lv16.01.2020. Veselības ministrijā 31.janvārī notika sabiedriskā apspriedei par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr. 943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība"" - *docx. Anotācija - *docx. Pieteikums - *docx. Sabiedrības iesniegti iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu - *pdf. Kontaktinformācija: Veselības ministrijas Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vecākā eksperte Dace Roga, e-pasts: dace.roga@vm.gov.lv, tālrunis: 67876093. 15.01.2020. Veselības ministrijā 29.janvārī notika sabiedriskā apspriede par: 1) Likumprojektu "Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā"- *docx. Pieteikums - *docx. Anotācija - *docx. ; 2) Grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākumu nodokli" - *docx. Pieteikums - *docx. Anotācija - *docx.; 3) Likumprojektu "Grozījumi Mikrouzņēmuma nodokļa likumā"- *docx. Pieteikums - *docx. Anotācija - *docx. ; 4) Likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" - *docx. Pieteikums - *docx. Anotācija - *docx.  Sabiedrības iesniegtie iebildumi un priekšlikumi par sabiedriskajā apspriedē 29.janvārī nodotajiem tiesību aktu projektiem - *docx. Kontaktinformācija: Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece Anita Jurševica, e-pasts: anita.jursevica@vm.gov.lv, tālrunis: 67876186. 03.01.2020. Veselības ministrijā 23.janvārī notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gda 20.janvāra noteikumos Nr. 60 ”Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”" (turpmāk – noteikumu projekts). Noteikumu projekts - *docx, anotācija - *docx. Noteikumu projekta mērķis: precizēt obligāto prasību normas, kuras nav attiecināmas uz optometristu kabinetu. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi - *pdf. Kontaktinformācija: Veselības ministrijas Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā eksperte Leonora Eglīte, e-pasts: leonora.eglīte@vm.gov.lv, tālrunis 67876091.

   • Veselības ministrijas 2019.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2018.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2017.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2016.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2015.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2014.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit