Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība > Sabiedriskā apspriede

Sabiedriskā apspriede

08.09.2020

Veselības ministrijas 2020.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes:

Informējam, ka Veselības ministrijā 8.septembrī plānotā attālinātā sabiedriskā apspriede par grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" (turpmāk - grozījumi Ministru kabineta noteikumos) nenotiks, ņemot vērā, ka pieteikumi dalībai sabiedriskā apspriedē un sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos netika saņemti.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos - *docx. Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Paziņojums - *docx.

Kontaktpersona: Politikas koordinācijas nodaļas vecākā eksperte Evija Zača, e-pastu: evija.zaca@vm.gov.lv.


Veselības ministrijā šī gada 4.septembrī plkst. 11:00 (4.stāvs, 415.telpa) notiek sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Zāļu valsts aģentūras 2021.gada budžeta apstiprināšanu" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pielikums - *docx. Paziņojums - *docx. Kontaktpersona: Nozares budžeta plānošanas departamenta vecākais eksperts Igors Belovs.


03.07.2020. Sabiedriskai apspriedei līdz 17.jūlijam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr. 712 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"" - *docx. Paziņojums - *docx. Sākotnējāis ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pielikums Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējāis ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai) - *xlsx. Kontaktpersona: Liene Ābola, tālrunis 67876029, liene.abola@vm.gov.lv   


05.06.2020. Sabiedriskai apspriedei līdz 19.jūnijam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā, kā arī konstatējama alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekme"- *docx. Paziņojums - *docx. Sākotnējāis ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pielikumi: Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12. Projekts izstrādāts ar mērķi vienā normatīvajā regulējumā noteikt prasības attiecībā uz alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu novērtēšanu gan veicot atbilstošu medicīnisko pārbaudi ārstniecības iestādē, gan izmantojot portatīvo mērierīci. Tādējādi nodrošinot vienotu pārbaužu veikšanu. Kontaktpersona: Zane Reinholde, e-pasts: zane.reinholde@vm.gov.lv, tālrunis 67876190. 


13.05.2020. Sabiedriskai apspriešanai līdz 27.maijam nodoti: 1) Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma Jersikas ielā 17, Rīgā, iegādi Zāļu valsts aģentūras vajadzībām” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pieteikums - *docx. Informatīvs apraksts par Ministru kabineta rīkojuma projektu - *docx. Kontaktpersonas: Ieva Brūvere, 67876061, e-pasts: ieva.bruvere@vm.gov.lv vai Dace Zeltiņa, 67876004, e-pasts: dace.zeltina@vm.gov.lv.

2) Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma Jersikas ielā 19A, Rīgā, iegādi Zāļu valsts aģentūras vajadzībām” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pieteikums - *docx. Informatīvs apraksts par Ministru kabineta rīkojuma projektu - *docx. Kontaktpersonas: Ieva Brūvere, 67876061, e-pasts: ieva.bruvere@vm.gov.lv vai Dace Zeltiņa, 67876004, e-pasts: dace.zeltina@vm.gov.lv.


21.04.2020. Sabiedriskai apspriešanai līdz 5.maijam nodots Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr. 899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pieteikums - *docx. Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis:

1. Uzlabot lētāku līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu pieejamību:
1.1. mazinot slogu lētāku līdzvērtīgu terapeitisko efektivitāšu zāļu ienākšanai tirgū;
1.2. nosakot references zāļu vai lētāko zāļu statusu un veicot references cenas pārrēķinu citām zālēm, nesvītrojot no Kompensējamo zāļu saraksta (turpmāk arī – KZS) references zāles, kas uz laiku nav pieejamas lieltirgotavās, bet, iespējams, ir pieejamas aptiekās;
1.3.precizēt praksē konstatētās nepilnības, kas var ietekmēt zāļu pieejamību.
2. Precizēt zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas kategoriju slimības gadījumā, kas izraisa smagu un neatgriezenisku invaliditāti.

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu - *pdf.  Kontaktpersona: Artūrs Grīgs, 67876116, e-pasts: arturs.grigs@vm.gov.lv.


08.04.2020. Sabiedriskai apspriešanai līdz 20.aprīlim nodots Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rindzelē, Zentenes pagastā, Tukuma novadā sastāvā esošo būvju un būvēm pieguļošās zemes vienības daļas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Neatkarība Balt"- bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku" - *docx.  Ministru kabineta rīkojuma projekta anotācija - *docx. Paziņojums - *docx. Kontaktpersona: Ieva Brūvere, 67876061, e-pasts: ieva.bruvere@vm.gov.lv vai Dace Zeltiņa 67876004, dace.zeltina@vm.gov.lv.


18.02.2020. Veselības ministrijā 4.martā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr. 175 “Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pieteikums - *docx. Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis: Pilnveidot regulējumu attiecībā uz apdrošinātāju kompensētu zāļu un medicīnisko ierīču gadījumu, paredzot, ka recepte tiek izrakstīta elektroniskā formā e-veselības sistēmā.  Mazināt birokrātisko slogu un pilnveidot tiesisko regulējumu, kas saistīts  ar zāļu izrakstīšanu, kas satur aktīvās vielas ar augstu farmakovigilances risku, un receptēs izrakstāmo zāļu ierobežojumiem. Sabiedrības iesniegti iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu - *pdf. Kontaktpersona: Artūrs Grīgs: 67876116, e-pasts: arturs.grigs@vm.gov.lv16.01.2020. Veselības ministrijā 31.janvārī notika sabiedriskā apspriedei par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr. 943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība"" - *docx. Anotācija - *docx. Pieteikums - *docx. Sabiedrības iesniegti iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu - *pdf. Kontaktinformācija: Dace Roga, e-pasts: dace.roga@vm.gov.lv, tālrunis: 67876093. 15.01.2020. Veselības ministrijā 29.janvārī notika sabiedriskā apspriede par: 1) Likumprojektu "Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā"- *docx. Pieteikums - *docx. Anotācija - *docx. ; 2) Grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākumu nodokli" - *docx. Pieteikums - *docx. Anotācija - *docx.; 3) Likumprojektu "Grozījumi Mikrouzņēmuma nodokļa likumā"- *docx. Pieteikums - *docx. Anotācija - *docx. ; 4) Likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" - *docx. Pieteikums - *docx. Anotācija - *docx.  Sabiedrības iesniegtie iebildumi un priekšlikumi par sabiedriskajā apspriedē 29.janvārī nodotajiem tiesību aktu projektiem - *docx. Kontaktinformācija: Anita Jurševica, e-pasts: anita.jursevica@vm.gov.lv, tālrunis: 67876186. 03.01.2020. Veselības ministrijā 23.janvārī notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gda 20.janvāra noteikumos Nr. 60 ”Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”" (turpmāk – noteikumu projekts). Noteikumu projekts - *docx, anotācija - *docx. Noteikumu projekta mērķis: precizēt obligāto prasību normas, kuras nav attiecināmas uz optometristu kabinetu. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi - *pdf. Kontaktinformācija: Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļa: 67876091 vai 67876050.

   • Veselības ministrijas 2019.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2018.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2017.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2016.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2015.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2014.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit