Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība > Sabiedriskā apspriede

Sabiedriskā apspriede

14.10.2016

Veselības ministrijas rīkotās sabiedriskās apspriedes 2016.gadā:

18.10.2016. Veselības ministrijā 2016.gada 3.novembrī plkst. 13.00 (3.stāva 309.telpā) notiks sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi"”.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 ”Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi”" - *docx. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā eksperte Dace Roga tālr. 67876093, e-pasts: dace.roga@vm.gov.lv. Dalībnieku pieteikumi iesūtami līdz 02.11.2016. uz iepriekš norādīto e-pasta adresi. Sabiedrisko apspriedi vadīs Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece stratēģiskās plānošanas un resursu vadības jautājumos Egita Pole.


13.10.2016. Veselības ministrijā 2016.gada 27.oktobrī plkst. 9.00 (3.stāva 309.telpā) notiks sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 „Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība””. Noteikumu projektu izskatīja Farmācijas jomas konsultatīvās padomes sēdē 2016.gada 12.oktobrī. Farmācijas jomas konsultatīvās padomes locekļi atbalstīja projekta virzību.

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 „Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība””- *docx. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākā eksperte Ingūna Mača tālr. 67876117, e-pasts: inguna.maca@vm.gov.lv. Dalībnieku pieteikumi iesūtami līdz 26.10.2016. uz iepriekš norādīto e-pasta adresi. Sabiedrisko apspriedi vadīs Farmācijas departamenta direktore Diāna Arāja.


Informējam, ka Veselības ministrijā 2016.gada 17.oktobrī plānotā sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 11.03.2014. noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" un Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 15.09.2008. noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošo pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" nenotiks un pārcelta uz citu datumu par kuru informēsim.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 11.03.2014. noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" un noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)  06.10.2016. pieteikts izskatīšanai VSS - skatīt šeit.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 15.09.2008. noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošo pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" un projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) 06.10.2016. pieteikts izskatīšanai VSS - skatīt šeit.


13.09.2016. Veselības ministrijā 2016.gada 28.septembrī plkst. 11.00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 ”Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”. 

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 ”Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"" - *docx.
Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Veselības aprūpes departamenta vecākā referente Leonora Eglīte tālr. 67876091, e-pasts: Leonora.Eglite@vm.gov.lv. Dalībnieku pieteikumi iesūtami līdz 27.09.2016. plkst 12:00 uz iepriekš norādīto e-pasta adresi. Sabiedrisko apspriedi vadīs Veselības aprūpes departamenta direktors Ēriks Miķītis.

Vēršam uzmanību! Apmeklētājiem apmeklējot Veselības ministriju, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte), kas, ieejot ministrijā, jāuzrāda apsardzes darbiniekam.


30.08.2016. Veselības ministrijā 2016.gada 15.septembrī plkst. 10.00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 „Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi””.

Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 „Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”” - *docx. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

2016.gada 15.septembra sabiedriskās apspriedes kopsavilkums - *docx.

Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākā referente Viktorija Gulbe tālr. 67876116, e-pasts: viktorija.gulbe@vm.gov.lv. Dalībnieku pieteikumi iesūtami līdz 14.09.2016. plkst 12:00 uz iepriekš norādīto e-pasta adresi. Sabiedrisko apspriedi vadīs Farmācijas departamenta direktore Diāna Arāja.


30.08.2016Veselības ministrijā 2016.gada 14.septembrī plkst. 10.00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.468 „Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība””.

Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.468 „Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība”” - *docx.  Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākā eksperte Kristīna Brūvere tālr. 67876191, e-pasts: kristina.bruvere@vm.gov.lv. Dalībnieku pieteikumi iesūtami līdz 13.09.2016. uz iepriekš norādīto e-pasta adresi. Sabiedrisko apspriedi vadīs Farmācijas departamenta direktore Diāna Arāja.


23.08.2016. Veselības ministrijā 2016.gada 7.septembrī plkst. 13.30 (5.stāva 524.telpa) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr. 344 „Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība””.

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr. 344 „Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība””- *docx. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Sabiedriskās apspriedes (23.08.2016.) dalībnieku saraksts - *pdf. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.344 „Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība” - *docx. Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.344 „Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība” - *docx. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākā eksperte Ingūna Mača tālr. 67876117, e-pasts: inguna.maca@vm.gov.lv. Dalībnieku pieteikumi iesūtami līdz 06.09.2016. uz iepriekš norādīto e-pasta adresi. Sabiedrisko apspriedi vadīs Farmācijas departamenta direktore Diāna Arāja.


11.08.2016. Veselības ministrijā 2016.gada 26.augustā plkst. 10.00 (3.stāva 309.telpā) notiek sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”- *docxMinistru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Sabiedriskās apspriedes (26.08.2016.) dalībnieku saraksts - *pdf. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” – *docx. Ministru kabineta noteikumu projekts - *docxMinistru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Veselības aprūpes departamenta vecākais referents Alvis Bless tālr. 67876122, e-pasts: Alvis.Bless@vm.gov.lv (cc: Leonora.Eglite@vm.gov.lv). Dalībnieku pieteikumi iesūtami līdz 25.08.2016. uz iepriekš norādīto e-pasta adresi. Sabiedrisko apspriedi vadīs Veselības aprūpes departamenta direktors Ēriks Miķītis.


01.08.2016. Veselības ministrijā 2016.gada 16.augustā plkst. 15.00 (3.stāva 309.telpā) notiek sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Aptieku darbības noteikumi" - *docx.Noteikumu projekta anotācija - *docx. (Apspriede notiek atkārtoti, jo grozījumu apjoma dēļ Ministru kabineta noteikumi "Aptieku darbības noteikumi" tiek izteikti jaunā redakcijā), kā arī diviem saistītajiem tehnisko grozījumu projektiem (grozījumi tiek veikti, lai izslēgtu normas, kas tiek pārceltas uz Ministru kabineta noteikumiem "Aptieku darbības noteikumi"):

1) Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzītajām prasībām"". 2) Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos  Nr.304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu  ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmums izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu"".

Sabiedriskās apspriedes (16.08.2016.) dalībnieku saraksts - *pdf.  Pēc sabiedriskās apspriedes sabiedrības iebildumi un priekšlikumi Ministru kabineta noteikumu projektam "Aptieku darbības noteikumi" - *docxMinistru kabineta noteikumu projekts "Aptieku darbības noteikumi" 29.09.2016. pieteikts izskatīšanai VSS - skatīt šeit.

Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākā referente Silvija Riekstiņa, tālr. 67876115, e-pasts: Silvija.Riekstina@vm.gov.lv. Dalībnieku pieteikumi iesūtami līdz 15.08.2016. uz iepriekš norādīto e-pasta adresi. Sabiedrisko apspriedi vada Farmācijas departamenta direktore Diāna Arāja.


19.07.2016. Veselības ministrijā 2016.gada 2.augustā plkst. 14.00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.873 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"".

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.873 „Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis” - *docx. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Anotācijas pielikums - *docx

Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākais eksperts Edgars Strautiņš, tālr. 67876190, e-pasts: Edgars.Strautins@vm.gov.lv. Sabiedrisko apspriedi vada Farmācijas departamenta vecākais eksperts Edgars Strautiņš.


05.07.2016Veselības ministrijā 2016.gada 19.jūlijā plkst. 16.00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām"". Dalībnieku saraksts un Sabiedriskās apspriedes kopsavilkums.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām"" - *docxMinistru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Silvja Riekstiņa, tālr. 67876115, e-pasts: silvija.riekstina@vm.gov.lv. Apspriedi vada Farmācijas departamenta direktore Diāna Arāja.


31.05.2016. Veselības ministrijā 2016.gada 14.jūnijā, plkst. 13.00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Kārtība, kādā komersants paziņo par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu" (turpmāk - Noteikumu projekts). 

Noteikumu projekta "Kārtība, kādā komersants paziņo par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersants paziņo par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu" - *docx. Noteikumu projekta pielikums - *docx.

Sabiedriskās apspriedes (14.06.2016.) dalībnieku saraksts - *pdf. Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersants paziņo par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu" - *docx. Noteikumu projekta pielikums - *docx. Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā komersants paziņo par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx

Noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu kārtību, kādā komersants paziņo Veselības inspekcijai par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu. Noteikumu projekts izstrādāts atbilstoši Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 8.panta devītajai daļai.

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vecākā referente Jekaterina Dobrijana, tālrunis: 67876100, e-pasts: jekaterina.dobrijana@vm.gov.lv. Dalībnieku pieteikumi iesūtāmi līdz 13.06.2016. uz iepriekš norādīto e-pasta adresi.


07.04.2016Veselības ministrijā 2016.gada 11.aprīlī, plkst.15.00 (4.stāva 424.telpā) notika 1.aprīlī rīkotās sabiedriskās apspriedes turpinājums par Ministru kabineta noteikumu projektu ”Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.288 "Aptieku darbības noteikumi"". Sabiedriskās apspriedes (11.04.2016.) dalībnieku saraksts - *pdf. Pēc sabiedriskās apspriedes sabiedrības iebildumi un priekšlikumi Ministru kabineta noteikumu projektam „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.288 „Aptieku darbības noteikumi” - *pdf.


16.03.2016. Veselības ministrijā 2016.gada 1.aprīlī, plkst.15.00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu ”Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.288 "Aptieku darbības noteikumi"". Vairāk lasīt šeitSabiedriskās apspriedes (01.04.2016.) dalībnieku saraksts - *pdf


08.03.2016. Veselības ministrijā 2016.gada 31.martā, plkst.11.00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu „Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība”. Vairāk lasīt šeit.


15.03.2016. ATCELTA Veselības ministrijas 2016.gada 29.martā, plkst.15.00 (3.stāva 309.telpā) plānotā sabiedriskā apspriede par likumprojektu „Grozījums Reklāmas likumā” un likumprojektu „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”. Vairāk lasīt šeit.


21.01.2016. Veselības ministrijā 2016.gada 21.janvārī notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu ”Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 ”Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās”” projektu. Vairāk lasīt šeit.


19.01.2016. Veselības ministrijā 2016.gada 19.janvārī notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 „Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”, ar kuru tiks izveidots hroniska vīrushepatīta C pacientu reģistrs. Vairāk lasīt šeit.


  • Veselības ministrijas 2015.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2014.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit