Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība > Sabiedriskā apspriede

Sabiedriskā apspriede

16.01.2020

Veselības ministrijas 2020.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes:

16.01.2020. Veselības ministrija izsludina sabiedriskajai apspriedei Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr. 943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība"" - *docx. Anotācija - *docx. Pieteikums - *docx.

Pieteikšanās sabiedriskajai apspriedei un iebildumu, priekšlikumu iesniegšana līdz 29.janvārim Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vecākai ekspertei Dacei Rogai pa e-pastu: dace.roga@vm.gov.lv. Tālrunis saziņai 67876093. 

Sabiedriskā apspriede Veselības ministrijā 31.janvārī plkst.10:00 (309.telpa, 3.stāvs).


15.01.2020. Veselības ministrija sabiedriskajai apspriedei līdz 27.janvārim izsludina:

1)  Likumprojektu "Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā"- *docx. Pieteikums - *docx. Anotācija - *docx. 

2)  Grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākumu nodokli" - *docx. Pieteikums - *docx. Anotācija - *docx. 

3)  Likumprojektu "Grozījumi Mikrouzņēmuma nodokļa likumā"- *docx. Pieteikums - *docx. Anotācija - *docx. 

4) Likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" - *docx. Pieteikums - *docx. Anotācija - *docx. 

Pieteikumu līdzdalībai sabiedriskajā apspriedē un priekšlikumus par likumprojektiem, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iesniegt līdz 2020.gada 27.janvārim Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas vadītāja vietniecei Anitai Jurševicai uz e-pastu: anita.jursevica@vm.gov.lv. Tālrunis saziņai 67876186. 

Sabiedriskā apspriede Veselības ministrijā 29.janvārī plkst. 9:00 (304.telpa, 3.stāvs).03.01.2020. Veselības ministrija izsludina sabiedriskajai apspriedei Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gda 20.janvāra noteikumos Nr. 60 ”Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”" (turpmāk – noteikumu projekts). Noteikumu projekts - *docx, anotācija - *docx. Noteikumu projekta mērķis: precizēt obligāto prasību normas, kuras nav attiecināmas uz optometristu kabinetu.

Pieteikumu līdzdalībai sabiedriskajā apspriedē un priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 21.janvārim Veselības ministrijas Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākai ekspertei Leonorai Eglītei sūtot uz e-pasta adresi Leonora.Eglīte@vm.gov.lv, tālrunis saziņai 67876091.

Sabiedriskā apspriede Veselības ministrijā 23.janvārī plkst.14:00 (309.telpa, 3.stāvs).  • Veselības ministrijas 2019.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2018.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2017.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2016.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2015.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2014.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit