Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Fondu investīcijas
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Fondu investīcijas

Projekta Nr.2.2.1.1/17/I/028 “Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts” ietvaros paveiktās darbības

12.06.2020

Projekta Nr.2.2.1.1/17/I/028 “Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts” (turpmāk – Projekts) ietvaros paveiktās darbības līdz 2019.gada 12.jūnijām:
 
1. Ir ieviesta centralizēta resora finanšu un saimniecisko resursu vadības sistēma Horizon (t.sk. pašapkalpošanās portāls HOP), veikta apmācība 8 (astoņās) Veselības ministrijas (turpmāk–VM) padotības iestādēs (turpmāk – iestādes).
 
Notiek darbs pie centralizētas budžetēšanas sistēmas prasību izstrādes.
 
2. Visās Veselības ministrijas padotībā esošajās iestādēs, izņemot NMPD, ir ieviesta centralizēta resora dokumentu vadības sistēma Namejs (DVS Namejs) (NMPD šobrīd DVS Namejs ir ieviesta produkcijas vidē, lietošana tiks uzsākta š.g. septembrī), t.sk. izstrādātas ieviešanas vadlīnijas, notikušas darbinieku apmācības, veikta saskarņu funkcionalitātes izpēte ar iestāžu (Nacionālais veselības dienests, Zāļu valsts aģentūra, Veselības inspekcija) pamatdarbības informācijas sistēmām, kā arī veiktas integrācijas ar Horizon personāla un Uzņēmuma reģistra datiem, nodrošinātas DVS Namejs saskarnes ar Zāļu valsts aģentūras informācijas sistēmu (ZVAIS) un Veselības inspekcijas Vienotās uzraudzības informācijas sistēmu (VUIS). 
 
3.   Notiek funkcionālo iespēju apzināšana pārējo projekta darbību īstenošanai, t.i. datu uzkrāšanas, analīzes un publicēšanas risinājuma, atbalsta informācijas sistēmas un centralizētas VM un iestāžu drošības komponentes ieviešanai.
 
4.  Ir noslēgts sadarbības līgums ar Zāļu valsts aģentūru par dalību projekta īstenošanā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām un projekta ietvaros sasniegto rezultātu uzturēšanu.
 
5.   Ir izstrādāts nozares IKT arhitektūras plāns.
 
Identificēti riski/problēmas projekta ieviešanā:
 
1. Iepirkumu procedūru norises aizkavēšanās. Ņemot vērā to, ka lielāko daļu iepirkumu plānots veikt piemērojot atklāta konkursa procedūru, pastāv risks, ka iepirkumu procedūru veikšana var aizkavēties iespējamo sūdzību dēļ. Riska mazināšanai, VM ir noslēgusi ārpakalpojuma līgumu par iepirkumu speciālista pakalpojumu sniegšanu, kā arī plāno veikt kontroli tehnisko specifikāciju izstrādei paredzētajos termiņos un nodrošināt savlaicīgu iepirkumu izsludināšanu. 
 
2. Valstī izsludinātā ar Covid-19 izplatību saistītā ārkārtējā situācija būtiski ietekmēja projekta komandu/grupu u.c. projektā iesaistīto dalībnieku darbu (tika atceltas sanāksmes, darba grupas, u.c. pasākumi), mainījās projektā iesaistīto darbinieku darba prioritātes un noslodze. Tādejādi nebija iespējams iesaistīties projektā, līdz ar to, tika aizkavēta projekta darbību īstenošana. Izvērtējot reālo situāciju, šobrīd tiek gatavoti projekta grozījumi, kuru ietvaros, t.sk. tiks pārskatīti un precizēti projekta darbību īstenošanas un iepirkumu izsludināšanas termiņi, kā arī pagarināts projekta īstenošanas termiņš.