Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Fondu investīcijas
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Fondu investīcijas

Projekta Nr.2.2.1.1/17/I/028 “Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts” ietvaros paveiktās darbības

29.11.2019

Projekta Nr.2.2.1.1/17/I/028 “Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts” (turpmāk – Projekts) ietvaros paveiktās darbības līdz 2019.gada 29.novembrim:
 
1. Ir ieviesta centralizēta resora finanšu un saimniecisko resursu vadības sistēma Horizon (t.sk. pašapkalpošanās portāls HOP), veikta apmācība 8 (astoņās) Veselības ministrijas (turpmāk–VM) padotības iestādēs (turpmāk – iestādes).
Uzsākts darbs pie budžetēšanas funkcionalitātes prasību apzināšanas. 
 
2. Centralizēta resora dokumentu vadības sistēma Namejs (DVS Namejs) ir ieviesta Latvijas antidopinga birojā, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, Slimību profilakses un kontroles centrā, Valsts asinsdonoru centrā un Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā.
Turpinās darbs pie DVS Namejs ieviešanas pārējās iestādēs – izstrādātas ieviešanas vadlīnijas, notikušas darbinieku apmācības, veikta saskarņu funkcionalitātes izpēte ar iestāžu (Nacionālais veselības dienests, Zāļu valsts aģentūra, Veselības inspekcija) pamatdarbības informācijas sistēmām, notiek integrācijas risinājumu izstrāde un testēšana.
 
3. Notiek vajadzību apzināšana pārējo projekta darbību īstenošanai, t.i. datu uzkrāšanas, analīzes un publicēšanas, projektu vadības risinājumiem, atbalsta informācijas sistēmas un centralizētas VM un iestāžu drošības komponentes ieviešanai.
 
4. Projekta ieviešanas termiņš pagarināts līdz 2020.gada 15.novembrim. 
 
Identificēti riski/problēmas projekta ieviešanā:
  • ņemot vērā nozarē ierobežoto vietu infrastruktūras risinājumu izvietošanai un to, ka nav paveiktas aktivitātes, lai risinājumus izvietotu projektā noteiktā partnera - LVRTC datu centrā,  projektā ieviestie centralizētie risinājumi izvietoti Zāļu valsts aģentūras datu centrā. Tiek veiktas sarunas, lai Zāļu valsts aģentūru piesaistītu projektā kā partneri; 
  • iepirkumu procedūru norises aizkavēšanās. Ņemot vērā to, ka lielāko daļu iepirkumu plānots veikt piemērojot atklāta konkursa procedūru, pastāv risks, ka iepirkumu procedūru veikšana var aizkavēties iespējamo sūdzību dēļ. Riska mazināšanai, ārpakalpojuma ietvaros, VM plāno piesaistīt iepirkumu speciālistu (iepirkums ir izsludināts), veikt kontroli tehnisko specifikāciju izstrādei paredzētajos termiņos un nodrošināt savlaicīgu iepirkumu izsludināšanu.