Jūs atrodaties šeit: Nozare > Centrālā medicīnas ētikas komiteja

Centrālā medicīnas ētikas komiteja

25.09.2020

Centrālā medicīnas ētikas komiteja (turpmāk — CMĒK) ir koleģiāla institūcija, kas darbojas pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 19.augusta rīkojumu Nr. 453 "Par Centrālo medicīnas ētikas komiteju" par komitejas izveidi.

CMĒK izskata uz sociālajām problēmām attiecināmos biomedicīniskā progresa ētikas jautājumus.

Atbilstoši Ministru kabineta 1998.gada 13.janvāra noteikumuNr.9 „Centrālās medicīnas ētikas komitejas nolikums” noteiktajam, Veselības ministrija materiāltehniski nodrošina CMĒK darbu un veic sekretariāta funkcijas. CMĒK sēdes sasauc pēc nepieciešamības un tās ir atklātas, izņemot, ja nepieciešams Informācijas atklātības likuma 5.pantā minētajai informācijai nodrošināt ierobežotu pieejamību, kad tiek sasaukta slēgta sēde. No 2011.gada 1.janvāra CMĒK sēdes notiek Veselības ministrijas telpās.

CMĒK sanāksmes:

Šī gada 23.septembrī notika kārtējā komitejas sēde, kurā izskatīti visi iesniegumi, kas bija iesniegti līdz šī gada 9.septembrim. Atbildes iesniedzējiem tiks sagatavotas un nosūtītas tuvākajā laikā.

Pieteikums Centrālai medicīnas ētikas komitejai:
Iesniedzot projektu izvērtēšanai Centrālās medicīnas ētikas komitejā, projekta pieteikumā jānorāda šāda informācija - *docx.

Pētījumu projektu dokumentāciju vai pētījuma projekta dokumentācijas precizējumus jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pastu: vm@vm.gov.lv.

CMĒK priekšsēdētājs:
Rīgas Stradiņa universitātes Humanitāro zinātņu docents, socioloģijas doktors un bioētikas speciālists Vents Sīlis.

CMĒK kontaktpersona jautājumos par biomedicīniskajiem pētījumiem:
Vents Sīlis, e-pasts: vents_silis@yahoo.com

Kontaktpersona par CMĒK sanāksmēm:
Inese Kaupere, tālrunis: 67876114, e-pasts: inese.kaupere@vm.gov.lv, pasta adrese: Veselības ministrija, Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011.

UZMANĪBU! Kopš 2018.gada 27.jūnija pieteikums atzinuma saņemšanai par ģenētiskiem pētījumiem ir jāiesniedz arī Genoma izpētes padomei (elektroniski sūtīt uz genoma.padome@biomed.lu.lv vai drukātu APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Rātsupītes ielā 1, Latvija, Rīga, LV-1067), pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 10.augusta noteikumu Nr.692 "Ģenētiskās izpētes kārtība" 2.1.punktu (detalizētāka informācija - Genoma izpētes padome).