Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Starpnozaru komisijas > Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisija

Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisija

29.04.2019

Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas nolikums

Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas sastāvs - *pdf. Veiktie grozījumi Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas sastāvā - *pdf.

Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas mērķis: nodrošināt cilvēku tiesības uz tīru, ar tabakas dūmiem nepiesārņotu gaisu.

Komisijas kontaktpersona: Lilita Voitkeviča, Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vadītājas vietniece, tālrunis 67876095, epasts: lilita.voitkevica@vm.gov.lv 

Starpnozaru komisijas darba kārtības un protokoli

 • 2018.gada 17.decembra darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf. Darba sēdes prezentācijas:
  • Aktualitātes attiecībā uz Track&Trace sistēmas ieviešanu Latvijā - *pdf.
  • Veselības inspekcijas īstenotie pasākumi tirgus kontroles jomā saskaņā ar "Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā noteikto" - *pdf.
  • Informācija par īstenoto pilotprojektu attiecībā uz smēķēšanas atmešanas veicināšanu - *pdf.
 • 2017.gada 7.decembra darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf.
 • 2017.gada 21.februāra darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf. Darba sēdes prezentācijas:
  • Likumprojekts "Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā - *pdf.
  • Smēķēšanas izplatība un tendences Latvijā - *pdf.
  • Rīgas domes Labklājības departamenta paveiktais smēķēšanas mazināšanā 2016.gadā - *pdf.
 • 2016.gada 31.marta darba kārtība - *pdfProtokols - *pdf. Prezentācija - Alise Krūmiņa, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vecākā eksperte "Aktualitātes tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to uzpildes tvertņu tiesiskā regulējuma jomā" - *pdf.
 • 2015.gada 13.aprīļa darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf.
  • Prezentācija: Alise Krūmiņa, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta vecākā eksperte atkarību uzraudzības jomā par likumprojektu "Par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu un elektronisko nikotīnu saturošo un nikotīnu nesaturošo produktu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" - *pdf.
 • 2014.gada 7.marta darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdfPrezentācijas: "Elektronisko cigarešu tiesiskā regulējuma izstrāde nacionālā līmenī" - *pdf. Grozījumi tabakas direktīvā - *pdf.
 • 2011.gada 20.oktobra darba kārtība - *pdf.; Protokols - *pdf.
 • 2011.gada 11.maija darba kārtība - *pdf.; Protokols - *pdf. Latvijas Ārstu biedrības aicinājums noteikt pilnīgu smēķēšanas aizliegumu bērnu un grūtnieču klātbūtnē - *pdf.
 • 2011.gada 11.februāra darba kārtība - *pdf. 2011.gada 11.februāra sanāksmes darba materiāli:
  1) Prezentācija par iespējamo LV viedokli -
  *pdf.;
  2) Komisijas sabiedriskās apspriešanas dokuments -
  *pdf
  (angļu valodā).
 • 2010.gada 9.decembra darba kārtība - *pdf.; Protokols - *pdf. Sanāksmes darba materiāli: Iespējamie grozījumi Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 5.jūnija direktīvā 2001/37/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu - *pdf.  Grozījumu izstrāde likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” - *pdf. RIP cigarešu standarta izstrāde - *pdf.; *pdf. 
 • 2010.gada 3.jūnija darba materiāli: Aktivitātes Pasaules Veselības organizācijas Vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību vadlīniju izstrādē - *pdf. Darba grupa darbam nacionālās pozīcijas izstrādei plānotajiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 5. jūnija direktīvas 2001/37/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu grozījumiem - *pdf. 
 • 2010.gada 23.marta darba kārtība - *pdf.; Protokols - *pdf. Sanāksmes darba materiāli: Eiropas Komisijas iniciatīva – jaunie brīdinājumi uz tabakas izstrādājumu iepakojuma - *pdf. Smēķēšanas ierobežojumu attiecinājums uz ūdenspīpēm, *pdf; *pdf. Grozījumu sagatavošana likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” attiecībā uz elektronisko cigarešu statusa, realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežojumu noteikšanu likumdošanā - *pdf.; *pdf; *pdf
 •  2010.gada 3.jūnija darba kārtība - *pdf.; Protokols - *pdf