Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Starpnozaru komisijas > HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisija

HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisija

11.06.2019

HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisija. Komisijas nolikums - *pdf. Komisijas sastāvs - *pdf.

Komisijas mērķis: Nodrošināt profesionālu nozares speciālistu atbalstu veselības politikas īstenošanai HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanā, kā arī sekmēt starpnozaru sadarbību un nodrošināt pilsoniskās sabiedrības līdzdalību lēmumu sagatavošanā.

Veselības ministrijas kontaktpersona: Jana Feldmane, Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītāja, tālrunis: 67876119, e-pasts: jana.feldmane@vm.gov.lv

Komisijas darba kārtības un protokoli:

  • 2019.gada 19.marta komisijas sanāksmes protokols - *pdf.
  • 2018.gada 12.oktobra komisijas sanāksmes protokols - *pdf.
  • 2018.gada 13.marta komisijas sanāksmes protokols - *pdf.
  • 2017.gada 29.septembra komisijas sanāksmes protokols - *pdf.
  • 2017.gada 15.maija komisijas sanāksmes protokols - *pdf.
  • 2016.gada 13.janvāra komisijas sanāksmes protokols - *pdf.
  • 2015., 2014., 2013., 2012.gada komisijas sanāksmes protokoli pieejami Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē www.spkc.gov.lv

Papildu informācija

  • PVO/UNODC ekspertu vidusposma izvērtēšanas ziņojums Latvijas nacionālajai HIV programmai 2009.-2013.gadam - *pdf.