Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Padotības iestādes
Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Padotības iestādes

Veselības ministrijas padotības iestādes

01.02.2019

Iestādes nosaukums Iestādes kontaktu informācija
Nacionālais veselības dienests

Cēsu iela 31 k-3 (6.ieeja, 4.stāvs)
Rīga, Latvija, LV-1012
Tālrunis 67043700, fakss 67043701, bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234
E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv
Mājaslapa: www.vmnvd.gov.lv 
Direktore Inga Milaševiča
Nacionālais veselības dienests (NVD) ir Veselības ministrijas padotības iestāde, kas savu darbību sāka 2011.gada 1.novembrī. NVD tika izveidots, apvienojot Veselības ekonomikas centru un Veselības norēķinu centru. NVD administrē veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus un saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem norēķinās par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī ambulatorajai ārstniecībai paredzētajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm. NVD veic arī veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu, tarifu aprēķināšanu, veido kompensējamo zāļu sarakstu, apstiprina medicīniskās tehnoloģijas un klīniskās vadlīnijas. NVD apkopo vadības informācijas sistēmas datus, vada E-veselības projektus. Nacionālais veselības dienests nodrošina Ārstniecības riska fonda darbību. NVD nolikums.

Slimību profilakses un kontroles centrs

Duntes iela 22, k-5, Rīga, Latvija, LV-1005
Tālrunis 67501590, fakss 67501591
E-pasts: pasts@spkc.gov.lv
Mājaslapa: www.spkc.gov.lv
Direktore Iveta Gavare
Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) uzdevums ir veikt infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību un monitoringu, reģistrāciju, izmeklēšanu, statistikas datu apkopošanu par infekcijas slimībām, organizēt infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus. SPKC nolikums.

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis 67081600, fakss 67819672
E-pasts: vi@vi.gov.lv
Mājaslapa: www.vi.gov.lv
Vadītāja Indra Dreika 
2009.gada 1.septembrī Veselības inspekcija (VI) pārņēma arī daļu no Sabiedrības veselības aģentūras funkcijām - slimību uzraudzību (izņemot infekcijas slimības), tādu vides faktoru uzraudzību, kuri izraisa saslimšanu un veselības veicināšanas īstenošanas uzraudzību reģionos. 2009.gada 1.oktobrī no Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras VI pārņem ārstniecības iestāžu reģistra papildināšanu un informācijas aktualizēšanu, ārstniecības personu reģistra uzturēšanu, kā arī medicīnas ierīču lietotāju, ražotāju un tirgus uzraudzību. Savukārt no Medicīnas profesionālā izglītības centra - ārstniecības atbalsta personu reģistra uzturēšanu. VI veic arī veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespēju un to sniegšanas uzraudzību, pārbaudot atbilstību normatīvajiem aktiem un līgumiem, kas iepriekš bija Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras kompetencē. VI nolikums.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Laktas iela 8, Rīga, LV-1013
Tālrunis 67337000, fakss 67709176
E-pasts: nmpd@nmpd.gov.lv
Mājaslapa: www.nmpd.gov.lv
Direktore Liene Cipule
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Dienesta darbības mērķis ir īstenot vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības jomā. NMPD organizē neatliekamo medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem un nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem. Lai NMPD īstenotu savas funkcijas, dienests vada, koordinē un sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem. No 2009.gada 1.decembra Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pievienots Katastrofu medicīnas centrs un tā veiktās funkcijas. NMPD nolikums.

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis 67078424, mob. tālrunis: 29447659, fakss 67078428
E-pasts: info@zva.gov.lv
Mājaslapa: www.zva.gov.lv
Direktors Svens Henkuzens
Zāļu valsts aģentūras (ZVA) darbības mērķis ir nodrošināt zāļu tirgus izpēti un efektīvu, drošu un kvalitatīvu zāļu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem. ZVA veido un aktualizē Latvijas zāļu reģistru, novērtē un reģistrē tajā medikamentus, kā arī izsniedz zāļu ievešanas, izvešanas, tranzīta un izplatīšanas atļaujas.ZVA apkopo arī informāciju par zāļu patēriņu Latvijā. Zāļu valsts aģentūra nesaņem valsts budžeta finansējumu. ZVA nolikums.

Valsts asinsdonoru centrs

Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007
Biroja tālrunis: 67471472, bezmaksas tālrunis 80000003, fakss 67408881
E-pasts: vadc@vadc.gov.lv
Mājaslapa: www.vadc.gov.lv
Direktore Egita Pole 
Valsts asinsdonoru centrs (VADC) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde. VADC sagatavo asinis un asins komponentus, metodiski vada, organizē un koordinē asins pagatavojumu sagatavošanu un apgādā ārstniecības iestādes ar asins komponentiem pēc to pieprasījumiem, izņemot ārstniecības iestādes, kurās eksistē asins sagatavošanas nodaļas. VADC nolikums.

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs

Hipokrāta iela 2, k-6, Rīga, LV-1038
Tālrunis 67536138, fakss 67536136
E-pasts: vtmec@vtmec.gov.lv
Mājaslapa: www.vtmec.gov.lv
Direktors Egils Harasimjuks 
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs (VTMEC) ir valsts iestāde, kuras galvenās funkcijas ir veikt tiesu medicīniskās ekspertīzes, sniegt konsultatīvo palīdzību tiesu medicīnas jomā tiesībsargājošajām un ārstniecības iestādēm, kā arī organizē zinātnisko darbu un pēcdiploma izglītību tiesu medicīnā. VTMEC nolikums.

Latvijas Antidopinga birojs 

Mazā Klijānu iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67226164, 27839800
E-pasts: antidopings@antidopings.gov.lv

Mājaslapa: www.antidopings.lv
Direktors Mārtiņš Dimants
Latvijas Antidopinga birojs (turpmāk – birojs) ir veselības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Biroja darbības mērķis ir antidopinga politikas īstenošana, lai nodrošinātu 2005.gada 19.oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989.gada 16.novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr.135 un to papildinājumos minēto prasību izpildi. Latvijas Antidopinga biroja nolikums.

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Antonijas iela 1, Rīga, LV-1360
Tālrunis (Kanceleja) 667222915, fakss 67333478
E-pasts: info@mvm.lv
Mājaslapa: www.mvm.lv
Direktore Edīte Bērziņa 
Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejs ir dibināts 1957.gada 1.oktobrī un tajā ir apskatāma unikāla ekspozīcija par medicīnas vēsturi. Muzeja misija ir atspoguļot medicīnas vēsturi kā medicīnas zinātnes nozari, kas pētī medicīnas zinātnisko un praktisko attīstību pasaulē un Latvijā. Muzejā regulāri izvietotas dažādas ar veselības aprūpi saistītas tematiskās izstādes. P.Stradiņa medicīnas vēstures muzeja nolikums.

Rīgas Stradiņa universitāte

Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
Tālrunis 67409105. RSU Informācijas centrs: 67409105, e-pasts: infocentrs@rsu.lv
E-pasts: rsu@rsu.lv
Mājaslapa: www.rsu.lv
Rektors, profesors Aigars Pētersons
Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir viena no vadošajām un modernākajām augstākās izglītības mācību iestādēm Baltijā ar izteikti starptautisku ievirzi. Tās fakultātēs līdzās ar medicīnu saistītajām studijām ir iespējams apgūt dažādas modernas sociālo zinātņu programmas. RSU fakultātes un pēcdiploma un ārzemju studijas: Tālākizglītības fakultāte, Doktorantūras nodaļa un Ārvalstu studentu nodaļa. Rīgas Stradiņa universitātē no 01.10.2009. iekļauta Latvijas Medicīnas bibliotēka. RSU Satversme.