Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Ministrijas misija un vīzija
Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Ministrijas misija un vīzija

Ministrijas misija un vīzija

07.01.2020

Veselības ministrijas misija

Uzlabot cilvēku veselību, izglītojot sabiedrību par veselīga dzīvesveida nozīmi veselības saglabāšanā, īstenojot mērķtiecīgus slimību profilakses pasākumus, nodrošinot augstas kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību atbilstoši katra indivīda vajadzībām, kā arī sekmējot medicīnas izglītības un zinātnes attīstību.

Veselības ministrijas vīzija

Veselības ministrija ir uz sadarbību un attīstību vērsta valsts pārvaldes iestāde, kurā strādā profesionāli, motivēti un uz klientu orientēti darbinieki, kuri palīdz cilvēkiem izmantot visas iespējas savas veselības saglabāšanai un uzlabošanai.

Veselības ministrijas pamatvērtības un darbības pamatprincipi

  Pamatvērtības Pamatprincipi
1. Tiesiskums Vienlīdzīga attieksme salīdzināmās situācijās
2. Mērķtiecīgums Visu nozares institūciju un darbinieku uz vienotu mērķi orientēta un koordinēta sadarbība
3. Efektivitāte Kvalitatīva un uz rezultātu vērsta profesionālu darbinieku rīcība izvirzīto mērķu sasniegšanai
4. Atklātums Maksimāli plaša sabiedrības informēšana, iesaistīšana  un līdzdarbība
5. Sadarbība Principa „Veselība visu nozaru politikās” īstenošana
6. Pēctecība Pārmaiņu vadība, nodrošinot politikas ilgtspējību

Veselības ministrijas kvalitātes politika

Veselības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē, kura darbojas sabiedrības interesēs,  pilnveidojot veselības nozares politiku un paaugstinot sava darba efektivitāti, ko sekmē:

  • orientācija uz klientiem
  • prasmīga un atklāta Veselības ministrijas pārvaldība un procesu vadība
  • mērķtiecīga sadarbība ar visām ieinteresētajām pusēm
  • motivējoša personāla vadība
  • profesionāli, atbildīgi, godprātīgi un uz attīstību vērsti darbinieki
  • darbinieku aktivitātes Veselības ministrijas darbības nepārtrauktai pilnveidei