Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Konsultatīvās padomes > Uztura padome
Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Konsultatīvās padomes > Uztura padome

Uztura padome

05.11.2018

 • Uztura padomes nolikums - skatīt //likumi.lv/
 • Veselības ministrijas 2013.gada 5.jūnija rīkojums nr.104 "Par Uztura padomes personālsastāva apstipināšanu" - *pdf. (Veiktie grozījumi 2013.gada 5.jūnija rīkojumā nr.104 "Par Uztura padomes personālsastāva aptipināšanu": 2014.gada 1.jūlijā veiktie grozījumi - *pdf.; 2015.gada 26.martā veiktie grozījumi - *pdf.; 2016.gada 23.septembrī veiktie grozījumi - *pdf.).

Konsultatīvās padomes mērķis: Veicināt uztura politikas īstenošanu, analizējot ar uzturu saistītās sabiedrības veselības problēmas un sniedzot priekšlikumus šo problēmu risināšanai

Veselības ministrijas kontaktpersona: Lāsma Piķele, Sabiedrības veselības departaments, tālrunis: 67876075, e-pasts: lasma.pikele@vm.gov.lv

Konsultatīvās padomes darba kārtības un protokoli:

 • 2018.gada 10.oktobra padomes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf.
 • 2017.gada 1.decembra padomes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf.
 • 2016.gada 15.novembra padomes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf.
 • 2015.gada 6.novembra padomes darba kārtība - *pdf.; Protokols - *pdf.
 • 2015.gada 29.maija padomes darba kārtība - *pdf.; Protokols - *pdf.
 • 2014.gada 12.februāra padomes sēdes darba kārtība - *pdf.; Protokols - *pdf.
 • 2013.gada 11.jūlija padomes sēdes darba kārtība - *pdf.; Protokols - *pdf.
 • 2011.gada 7.jūlija padomes sēdes darba kārtība - *pdf.; Protokols - *pdf.
 • 2010.gada 16.decembra apvienotā Uztura padomes un Sabiedrības veselības koordinācijas komisijas sēde. Sēdes darba kārtība - *pdf.; Protokols - *pdf.
 • 2010.gada 9.septembra padomes sēdes darba kārtība - *pdf.; Protokols - *pdf.
Konsultatīvās padomes sastāvs:
Anda Čakša - veselības ministre
Baiba Bašķere - Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā
Viktorija Boļšakova - Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā referente
Andis Brēmanis - Latvijas Diētas ārstu asociācijas priekšsēdētājs
Dana Ločmele - Ekonomikas ministrija Iekšējā tirgus departamenta Konkurences, tirdzniecības un patērētāju tiesību nodaļas vecākā referente
Edgars Tirāns - Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas Sertifikācijas komisijas loceklis
Iveta Mintāle- Latvijas Kardiologu biedrības viceprezidente
Svetlana Sergejenko - Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas ģimenes ārste
Ilze Rudzīte - Latvijas Pašvaldību savienības padomniece sociālajos un veselības jautājumos
Ligita Turnere - Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas valdes locekle
Noris Krūzītis - Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors
Iveta Pudule - Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas valdes locekle
Ida Jākobsone - Latvijas Universitātes asociētā profesore
Daina Kārkliņa -  Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas katedras vadītāja
Māris Balodis - Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors
Lolita Vija Neimane - Rīgas Stradiņa universitātes programmu “Uzturs” un “Uzturzinātne” direktore
Ilze Kondratjuka - Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas galvenā speciāliste
Ilze Straume - Slimību profilakses un kontroles centra Veselības veicināšanas departamenta direktore
Inga Šmate - Valsts Sporta medicīnas centra direktora vietniece attīstības jautājumos
Inga Birzniece - Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vadītāja
Zanda Matuzale - Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktore
Laila Meija - Latvijas Uzturzinātnes speciālistu biedrības valdes priekšsēdētāja

Prezentācijas:

 • Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore Santa Līviņa "Aktualitātes likumdošanā veselīgu uztura paradumu veicināšanai sabiedrībā" - *pdf.
 • Veselības ministrijas Projektu vadības nodaļas vadītāja Liega Zalcmane "ESF projekts "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi"" - *pdf
 • Rīgas Stradiņa universitātes Sporta un uztura katedras docente Laila Meija "Uztura rekomendācijas pacientiem" - *pdf
 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR vecākā eksperte – uztura speciāliste Inese Siksna "Pārtikas patēriņš Latvijā" - *pdf.
 • Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vecākā eksperte Lāsma Piķele "Precizētas ieteicamās enerģijas un uzturvielu devas Latvijas iedzīvotājiem un plānotie grozījumi MK noteilkumos nr. 172."- *pdf.
 • Latvijas Uzturzinātnes speciālistu biedrības valdes priekšsēdētājas Dr.med. Lailas Meijas prezentācija "Bērnu uzturs nākamās paaudzes veselības stūrakmens" - *pdf.
 • Inese Siksna, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR vecākā eksperte – uztura speciāliste "Institūta BIOR Pārtikas sastāva un patēriņa datubāze" - *pdf.
 • LBDUA un LPUF realizētās aktivitātes - *pdf. 
 • Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vadītāja Inga Birzniece "Grozījumu projekts MK 2012.gada 13.marta noteikumos Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem"" - *pdf
 • Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas uzraudzības departamenta direktors E.Zavadskis "Izglītības, sociālās un veselības  aprūpes iestāžu ēdināšanas uzņēmumu uzraudzības rezultāti" - *pdf.
 • Dr.chem. Vadims Bartkevičs, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta "BIOR" laboratorijas vadītājs "Pētījums par trans-taukskābju izplatību pārtikas produkcijas tirgū Latvijā" - *pdf.
 • Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore Santa Līviņa "Citu valstu pieredze trans taukskābju ierobežošanai pārtikā  un Veselības ministrijas priekšlikumi trans taukskābju daudzuma ierobežojumiem pārtikas produktos" - skatīt šeit.
 • Latvijas Kardiologu biedrības viceprezidente I.Mintāle "Kas ir trans taukskābes, kāda ir to ietekme uz veselību" - skatīt šeit.
 • Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta direktore D.Būmane un Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors M.Balodis "Pesticīdu atlieku likumdošana augu un dzīvnieku izcelsmes produktos  un veiktās kontroles un to rezultāti Latvijā" - skatīt šeit.
 • Dr.med. G.Latkovskis "Latvijas kardiologu skatījums par transtaukskābju saturu pārtikas produktos un to ietekmi uz veselību" - skatīt šeit.
 • "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.-2017. - priekšlikumi uztura jomā: “par un pret”" - skatīt šeit.
 • "Uzdevumi Latvijas iedzīvotāju sabiedrības veselībā 2011.– 2017" - skatīt šeit.