Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Konsultatīvās padomes > Mātes un bērna veselības konsultatīvā padome

Mātes un bērna veselības konsultatīvā padome

17.01.2020

Mātes un bērna veselības konsultatīvā padome ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir sniegt profesionālu nozares atbalstu mātes un bērna veselības politikas īstenošanai un mātes un bērna veselības uzlabošanai.

Mātes un bērna veselības konsultatīvās padomes nolikums - *pdf.; personālsastāvs - *pdf.

Veselības ministrijas kontaktpersona: Viktorija Korņenkova, Veselības aprūpes departaments, tālrunis: 67876098, e-pasts: viktorija.kornenkova@vm.gov.lv

Konsultatīvās padomes darba kārtības un protokoli:

Mātes un bērna veselības konsultatīvās padomes sēdes 2019.gadā:

 • 2019.gada 13.novembra Mātes un bērna veselības konsultatīvās padomes sēdes protokols - *pdf. Prezentācijas: “Hronisko, sarežģīto pacientu ārstniecība, dinamiskā novērošana, sasniedzot 18 gadu vecumu” - *pdf.; “Endokrīno pacientu “transition” klīnika" - *pdf
 • 2019.gada 8.maija Mātes un bērna veselības konsultatīvās padomes sēdes protokols - *pdf. Prezentācijas:„Mātes un bērna veselības rādītāji 2018.gadā” - *pdf.; “Dzemdību palīdzības kvalitātes rādītāji Latvijā 2018.gadā” - *pdf.; “Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānā 2018.– 2020.gadam plānotās aktivitātes un uzdevumi” - *pdf.

Mātes un bērna veselības konsultatīvās padomes sēdes 2018.gadā:

 • 2018.gada 31.maija Mātes un bērna veselības konsultatīvās padomes sēdes protokols - *pdf. Padomes sēdes speciālistu prezentācijas:
  • "Jaundzimušo reģistra informācijas saturs, izmaiņas laika gaitā un aktualitātes" - *pdf. "Perinatālās veselības rādītāji Latvijā 2017.gadā" - *pdf. Pacientu plūsma Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Neonatoloģijas klīnikā - *pdf.
 • 2018.gada 31.janvāra Mātes un bērna veselības konsultatīvās padomes sēdes protokols - *pdf. Padomes sēdes darba kārtības tēma: par  jauno speciālistu (ārstu rezidentu ģimenes veselībā) apmācību pediatrijā un reproduktīvās veselības jautājumos. Padomes sēdes speciālistu prezentācijas:
  • "Speciālisti reproduktīvās veselības pakalpojumu sniegšanā sievietēm un pakalpojumu sniegšanā bērniem" - *pdf; "Ģimenes ārstu apmācība pediatrijā un reproduktīvās veselības jautājumos Rīgas Stradiņa universitātē" - *pdf.; "Studijas ģimenes medicīnas programmā Latvijas Universitātē: Pediatrija un reproduktīvā veselība" - *pdf.; "Primārā veselības aprūpe bērniem Eiropas valstīs" - *pdf.

Mātes un bērna veselības konsultatīvās padomes sēde 2017.gadā:

 • 2017.gada 22.novembra Mātes un bērna veselības konsultatīvās padomes sēdes protokols - *pdf. Sēdes darba kārtībā: Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāna 2018.-2020.gadam projekts - *pdf.; Padomes darba organizācija un tālākā darbība. 

Mātes un bērna veselības konsultatīvās padomes sēde 2016.gadā:

Preses konference par mātes veselību Latvijā: 3.jūnijā norisinājās Veselības ministrijas un Pasaules Veselības organizācijas rīkotā speciālistu apaļā galda diskusija „Mātes veselība Latvijā” - lasīt šeitDiskusijas un rekomendāciju apkopojums "Mātes veselība Latvijā" - *pdf.

 • 2016.gada 9.marta Mātes un bērna veselības konsultatīvās padomes sēdes protokols - *pdf. Sēdes tēma: Mutes un zobu veselība un zobārstniecības pakalpojumu pieejamība bērniem. Padomes sēdes speciālistu prezentācijas: 1) Bērnu mutes un zobu veselība - *pdf. 2) Valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu pieejamība - *pdf. 3) Mātes un bērna veselība - *pdf.

Mātes un bērna veselības konsultatīvās padomes sēdes 2015.gadā:

 • 2015.gada 2.decembra konsultatīvās padomes sēdes protokols - *pdf2.decembra padomes sēdes prezentācijas: 1) Aktualitātes veselīga uztura jomā - *pdf.; 2) Slimību profilakses un kontroles centra pasākumi 2015.gadā fizisko aktivitāšu un veselīga uztura veicināšanas jomā - *pdf.; 3) Latvijas ieteikumu "Uzturs un grūtniecība" projekts vai Grūtnieču uzturs – veselīga dzīves sākuma pamatakmens - *pdf.; 4) Reproduktīvā vecuma sieviešu, grūtnieču, nedēļnieču veselības aprūpē iesaistīto speciālistu kapacitātes celšana - *pdf.
 • 2015.gada 28.augusta padomes sēdes protokols - *pdf. 28.augusta padomes sēdes prezentācijas: 1) Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece veselības politikas jautājumos Egita Pole "Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāna 2012.- 2014.g. izpilde" - *pdf. 2) Slimību profilakses un kontroles centra Pētniecības, statistikas un veselības veicināšanas departamenta Veselības statistikas nodaļas speciāliste Irisa Zīle "Statistikas dati par Mātes un bērnu veselību Latvijā" - *pdf.3) Amanda Smildzere, Neonatologu biedrība "Slimo jaundzimušo dinamiskās novērošanas programma (Follow up)" - *pdf.
 • 2015.gada 11.marta padomes sēdes protokols - *pdf. 11.marta sēdes speciālistu prezentācijas: 1) Veselības ministrijas galvenā speciāliste ginekoloģijā un dzemdniecībā Dace Rezeberga - *pdf. 2) Latvijas Pediatru asociācijas prezidente Ilze Grope - *pdf. 3) Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Līvija Liepiņa - *pdf. 4)  Slimību profilakses un kontroles centra Veselības veicināšanas departaments Solvita Kļaviņa - Makrecka - *pdf.

Mātes un bērna veselības konsultatīvās padomes sēdes 2014.gadā:

 • 2014.gada 10.decembra padomes sēdes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf. 10.decembra sēdes speciālistu prezentācijas:
  • Mātes mirstības konfidenciālā analīze - pirmā gada pieredze - *pdf
  •  Perinatālās mirstības konfidenciālā analīze - pirmie soļi - *pdf.
 • 2014.gada 27.augusta padomes sēdes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf27.augusta sēdes speciālistu prezentācijas:
  • Pārskats par 2013.gadu un 2014.gada pirmo pusgadu mātes un bērna veselības aprūpē - *pdf.
  • Statistikas dati par Mātes un bērnu veselību Latvijā - *pdf.
 • 2014.gada 5.marta padomes sēdes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf.

Mātes un bērna veselības konsultatīvās padomes sēdes 2013.gadā:

 • 2013.gada 27.novembra padomes sēdes darba kārtība - skatīt šeit (*pdf.). Protokols (*pdf.). 27.novembra sēdes speciālistu prezentācijas:
  • Statistikas dati par bērnu veselību Latvijā - *pdf.
  • Skolas bērnu veselības veicināšana - *pdf.
  • Izglītojamo veselība -*pdf.
  • Bērnu veselība skolā - *pdf.
 • 2013.gada 28.augusta padomes sēdes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf. 28.augusta sēdes speciālistu prezentācijas:
  • Gaidīšanas rindas bērna veselības aprūpē: Pediatru viedoklis un priekšlikumi - *pdf.
  • Gaidīšanas rindas bērniem - *pdf.
  • Gaidīšanas rindas mātes un bērna veselības aprūpē. Ģimenes ārstu viedoklis - *pdf.
 • 2013.gada 5.jūnija padomes sēdes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf. 5.jūnija sēdes speciālistu prezentācijas:
  • Mātes un bērna veselības konsultatīvās padomes darba pārskats 2008.-2012.gads - *pdf.
  • Aktualitātes mātes un bērna veselības aprūpē - *pdf.
  • Izglītojoši informatīvie materiāli mātes un bērna veselības jomā - *pdf.
 • 2013.gada 6.marta padomes sēdes darba kārtībā mātes un bērna veselības aprūpes prioritārie virzieni nevalstisko organizāciju skatījumā. Darba kārtība -*pdf. Protokols -*pdf. Nevalstisko organizāciju pārstāvju prezentācijas:
  • Biedrības “Krīzes Grūtniecības Centra” (KGC) "Mātes un bērna veselības aprūpes prioritārie virzieni" - *pdf.
  • Biedrība “Papardes zieds” "Mātes un bērna veselības aprūpes prioritārie virzieni" - *pdf.
  • Biedrība Resursu centrs sievietēm "Marta" - *pdf.
  • Māmiņu Klubs "Bērnu primārajai veselības aprūpei nepieciešama sistēma un atbalsts pediatriem" - *pdf.

Mātes un bērna veselības konsultatīvās padomes sēdes 2012.gadā:

 • 2012.gada 14.novembra padomes sēdes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf.
 • 2012.gada 29.augusta padomes sēdes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf.

Mātes un bērna veselības konsultatīvās padomes sēdes 2011. un 2010.gadā:

 • 2011.gada 9.marta padomes sēdes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf.
 • 2010.gada 8.decembra padomes sēdes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf.
 • 2010.gada 7.oktobra padomes sēdes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf.
 • 2010.gada 9.jūnija padomes sēdes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf.
 • 2010.gada 31.marta padomes sēdes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf.