Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Gada publiskie pārskati
Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Gada publiskie pārskati

Veselības ministrijas publiskie gada pārskati

13.12.2019

Veselības ministrijas publiskais gada pārskats kalpo par ministrijas darbības atskaiti par attiecīgo gadu, kurā tiek sniegta detalizēta informācija par ministrijas paveikto gada laika.

 • Veselības ministrijas 2018.gada publiskais pārskats - *pdf.
 • Veselības ministrijas 2017.gada publiskais pārskats - *pdf.
 • Veselības ministrijas 2016.gada publiskais pārskats - *pdf.
 • Veselības ministrijas 2015.gada publiskais pārskats - *pdf.
 • Veselības ministrijas 2014.gada publiskais pārskats (*pdf.). Veselības ministrs Dr. Guntis Belēvičs: "Katram cilvēkam, kurš saslimis, ir jāsaņem nepieciešamā ārstēšana, tāpēc 2014.gadā uzsāku darbu pie normatīvo aktu grozījumiem, lai mazinātu pacientiem līdzmaksājumu slogu par stacionārā pavadītām dienām. Tāpat ir  uzsākts arī darbs pie normatīvo aktu izstrādes, lai medikamenti kļūtu lētāki un līdz ar to arī pieejamāki pacientiem ar zemiem ienākumiem."
 • Veselības ministrijas 2013.gada publiskais pārskats (*pdf.). Veselības ministre Ingrīda Circene: "Kvalitatīvas veselības aprūpes mērķis ir paildzināt cilvēka veseli nodzīvotos dzīves gadus, samazināt darba nespēju un primāro invaliditāti, lai pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties darba tirgū un spēt kvalitatīvi iekļauties sabiedrībā. Būtiska loma ir gan savlaicīgai profilaksei, gan operatīvai rīcībai akūtos gadījumos un kvalitatīvam ārstniecības procesam, kā arī tai sekojošai rehabilitācijai. Valsts politikas veidotājiem jāapzinās, ka veselība ir mūsu pamatvērtība, jo tikai veseli iedzīvotāji var sekmēt Latvijas attīstību."
 • Veselības ministrijas 2012.gada publiskais pārskats un tā pielikumi (e-grāmata); skatīt (*pdf.). Veselības ministre Ingrīda Circene: "Ar pilnu atbildību varu apliecināt, ka krīzei pamazām atkāpjoties, Veselības ministrijā 2012.gadā esam paveikuši milzu darbu, lai vēl arvien ierobežota finansējuma apstākļos veselības aprūpi virzītu uz sistēmiski sakārtotu, galveno uzsvaru liekot uz veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitātes nodrošināšanu. Viena no valdības 2012.gada prioritātēm bija  demogrāfijas jautājums, tāpēc Veselības ministrijā šis tika noteikts par Mātes un bērna veselības gadu, izstrādājot „Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānu 2012.-2014.gadam”, nodrošinot plānotu un koordinētu pasākumu veikšanu trīs virzienos: mātes un bērna veselības uzlabošana, neauglības ārstēšana un starpnozaru sadarbība. Uzskatu šo par unikālu situāciju, kad gada laikā ir gan izstrādāta un apstiprināta programma, gan novirzīts finansējums un jau uzsākta tās realizācija."
 • Veselības ministrijas 2011.gada publiskais pārskatsVeselības ministre Ingrīda Circene: "Darbu veselības ministra amatā 2011.gada 25.oktobrī uzsāku ar skaidru vīziju par to, kādas būtiskas reformas nekavējoties jāveic veselības aprūpes sistēmā, un man ir patiess gandarījums par to, ka daudz no plānotā jau izdevies paveikt. Tieši tādēļ, uzrunājot lasītājus Veselības ministrijas 2011.gada publiskā pārskata priekšvārdā, man liekas būtiski ne tikai informēt par jau paveikto, bet arī paraudzīties tālāk uz priekšu, jo uzsāktie darbi neapstāsies kalendārā gada beigās, tie tiks turpināti līdz sasniegs savu mērķi."
 • Veselības ministrijas 2010.gada publiskais pārskats. Veselības ministrs Juris Bārzdiņš: "2010.gads vēsturē iezīmēsies kā gads, kad sarežģītos finansiālos apstākļos veselības nozari, pārstāvot trīs dažādus politiskos spēkus, vadīja trīs veselības ministri un vairāk kā mēnesi no vietas viens ministra pienākumu izpildītājs. Neskatoties uz pārāk biežo vadības maiņu, veselības nozare uzskatāmi pierādīja, ka veselības aprūpi nedrīkst finansēt pēc pārpalikuma principa, bet ir noteikts absolūts finansējuma minimums, bez kura nav iespējams vienlaicīgi saglabāt aprūpes pieejamību un kvalitāti."
 •  Veselības ministrijas 2009.gada publiskais pārskats. 2009.gads veselības sistēmai bija viens no vissarežģītākajiem. Notika būtisks budžeta samazinājums, kam sekoja iestāžu strukturālās reformas un to funkciju optimizācija, darbinieku skaitasamazinājums, plānveida palīdzības sniegšanas pārtraukšanu slimnīcās, u.c. Tomēr pārmaiņas neietekmēja veselības aprūpes sniegto pakalpojumu kvalitāti. 
Sabiedrības vērtējumam tiek nodots Veselības ministrijas 2008.gada publiskais pārskats. 2008.gadā, situācijai nepārtraukti un strauji mainoties, bija nepieciešams sagatavot un mainīt aktuālos vēstījumus, strādāt gan ar mediķu, gan pacientu auditorijām.
Publiskais gada pārskats atspoguļo veselības aprūpes nozares attīstību gada laikā. 2007.gadā palielinājās nozares kopējais finansējums, sekmīgi tika īstenoti iepriekšējos gados pieņemtie politiskie lēmumi un turpinājās veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras attīstības projektu realizācija.
Veselības ministrijas 2006.gada publiskais pārskats atspoguļo ne tikai Veselības ministrijas, bet visas nozares attīstību. Ticis palielināts kopējais finanšu resursu apjoms, pakāpeniski tiek realizēta Ambulatorās un stacionārās aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešana, zāļu kompensācijas sistemas sakārtošana, neatliekamās palīdzības dienesta sistēmas pilnveidošana visā valstī. Šajā gadā arī aktīvi sākts runāt ar pacientiem par veselības profilakses nozīmi savlaicīgā slimību atklāšanā.
 • 2005.gada pārskats (elektroniski nav pieejams).
 • 2004.gada pārskats (elektroniski nav pieejams). 
 • 2003.gada pārskats (elektroniski nav pieejams).