Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Budžets
Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Budžets

Budžets

05.01.2018

  • 2017.gada veselības aprūpes budžeta izdevumi - *pdf.
  • 2016.gada veselības aprūpes budžeta izdevumi - *pdf.
  • Veselības ministrijas budžeta izlietojums - *pdf. (informācija uz 31.05.2015.)
  • 2014.gada veselības aprūpes budžets - *pdfPar 2014.gada veselības nozares budžeta veidošanu.
  • 2013.gada veselības aprūpes budžets (31.12.2013.) - *pdf.
  • 2012.gada veselības aprūpes budžets (31.12.2012.) *pdf.

Informācija par budžeta izlietojumu un nodarbināto skaitu:

  • 05.01.2018. Informācija par Veselības ministrijas amatpersonām izmaksāto atalgojumu 2017.gada decembrī - *pdf. Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumu Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 11.16.apakšpunktu un 12.2.punktu) 

  • 19.12.2017Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmērs Veselības ministrijā sadalījumā pa amatu grupām (informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām") - *pdf.

  • 19.12.2017. Informācija par piemaksām, prēmijām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Veselības ministrijā  - *pdf.

  • 26.10.2017. Veselības ministrijas pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu precizētās tāmes 2017.gadam. - *xls.

Informācija par Veselības ministrijas padotības iestāžu budžeta izlietojumu: