Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Budžets
Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Budžets

Budžets

08.03.2019

 • 2019.gada veselības aprūpes budžeta izdevumi - *xls.
 • 2018.gada veselības aprūpes budžeta izdevumi - *pdf.
  • Informācija par Veselības ministrijas pamatbudžetā apstiprinātajiem resursu izdevumiem - *pdf.
 • 2017.gada veselības aprūpes budžeta izdevumi - *pdf.
 • 2016.gada veselības aprūpes budžeta izdevumi - *pdf.
 • 2015.gada veselības aprūpes budžeta izdevumi - *pdf.
 • Veselības ministrijas budžeta izlietojums - *pdf. (informācija uz 31.05.2015.)
 • 2014.gada veselības aprūpes budžets - *pdfPar 2014.gada veselības nozares budžeta veidošanu.
 • 2013.gada veselības aprūpes budžets (31.12.2013.) - *pdf.
 • 2012.gada veselības aprūpes budžets (31.12.2012.) *pdf.

Informācija par budžeta izlietojumu un nodarbināto skaitu:

 • 17.12.2018Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru Veselības ministrijā sadalījumā pa amatu grupām (informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām") - *pdf.

 • 14.02.2019. Informācija par piemaksām, prēmijām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Veselības ministrijā  - *pdf.

 • Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra instrukciju Nr.8 "Instrukcija par valsts budžeta tāmēm", Veselības ministrijas un tās padotības iestāžu aktuālās valsts budžeta tāmes ir publicētas Valsts kases mājaslapā www.kase.gov.lv.