Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Budžets
Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Budžets

Budžets

25.08.2020

Veselības ministrijas 2020.gada valsts budžets

  • Veselības ministrijas 2020.gada veselības aprūpes budžeta izdevumi - *pdf.
  1. Veselības aprūpe: uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā 1004,2 milj. eiro jeb 82,4%
  2. Sabiedrības veselība: veicināt veselīgu dzīvesveidu, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā 4,7 milj. eiro jeb 0,4%
  3. Farmācija: uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu zāļu un medicīnisko ierīču pieejamību iedzīvotājiem 191,7  milj. eiiro jeb 15,7%
  4. Nozaru vadība un politikas plānošana: uzlabot plānošanu un koordinēšanu veselības aprūpes sistēmā, tādā veidā sekmējot iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu, kas ir pamats ilgam un produktīvam darba mūžam 18,6 milj. eiro jeb 1,5%

(Informācijas avots Finanšu ministrija www.fm.gov.lv)

  • Veselības ministrijas pamatbudžeta programmu un apakšprogrammu tāmes kase.gov.lv
  • Informācija par Veselības ministrijas amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (01.09.2020.) - *pdf.
  • Informācija par piemaksām, prēmijām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Veselības ministrijā (01.09.2020.) - *pdf.