Jūs atrodaties šeit: Kontakti > Trauksmes cēlēji
Jūs atrodaties šeit: Kontakti > Trauksmes cēlēji

Trauksmes cēlējs

27.05.2019

No šī gada 1.maija stāsies spēkā Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Likuma mērķis ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību. 

Sākot ar 1.maiju Trauksmes cēlēju kontaktpunkts ir Valsts kanceleja. Vairāk informācijas Valsts kancelejas tīmekļa vietnē www.mk.gov.lv

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu jebkura fiziskā persona, kura: veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu ir guvusi informāciju par pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, un uzskata, ka šī informācija par pārkāpumu ir ticama/patiesa var celt trauksmi, iesniedzot trauksmes ziņojumu.

Veselības ministrijā trauksmes ziņojumu var iesniegt elektroniski, izmantojot e-pasta adresi: trauksme@vm.gov.lv