Jūs atrodaties šeit: Kontakti > Trauksmes cēlēji
Jūs atrodaties šeit: Kontakti > Trauksmes cēlēji

Trauksmes cēlējs

14.01.2020

No 2019.gada 1.maija stājies spēkā Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Likuma mērķis ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību. 

Trauksmes cēlēju kontaktpunkts ir Valsts kanceleja. Plašāku informāciju lasīt Valsts kancelejas tīmekļa vietnē www.mk.gov.lv

Vadlīnijas trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanai valsts pārvaldes institūcijās (pdf.)

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu jebkura fiziskā persona, kura: veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu ir guvusi informāciju par pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, un uzskata, ka šī informācija par pārkāpumu ir ticama/patiesa var celt trauksmi, iesniedzot trauksmes ziņojumu.

Veselības ministrijā trauksmes ziņojumu var iesniegt elektroniski, izmantojot e-pasta adresi: trauksme@vm.gov.lv.

Lai stiprinātu aizsardzības garantijas trauksmes cēlējiem un veicinātu godprātīgu trauksmes celšanu, Ministru kabinetā apstiprināti grozījumi, Trauksmes celšanas likumā nosakot administratīvo atbildību par nelabvēlīgu seku radīšanu trauksmes cēlējam vai viņa radiniekam.

Nelabvēlīgas sekas var izpausties, piemēram, kā darbinieka sodīšana, pazemināšana amatā vai pārcelšana citā amatā, darba uzteikums, negatīvs darba snieguma novērtējums, atalgojuma izmaiņas, kā arī psiholoģiska vai fiziska ietekmēšana. Plašāku informāciju par veiktajiem grozījumiem aicinām lasīt Valsts kancelejas tīmekļa vietnē www.mk.gov.lv.