Jūs atrodaties šeit: Kontakti > Saziņai ar Veselības ministriju
Jūs atrodaties šeit: Kontakti > Saziņai ar Veselības ministriju

Saziņai ar Veselības ministriju

07.07.2017

Pasta adrese: Brīvības iela 72, Rīga LV - 1011, Latvija  

Veselības ministrijas darba laiks:

Darba dienās ministrijas darba laiks ir no plkst. 8:30 - 17:00 (pusdienas pārtraukums no plkst. 12:30 - 13:00). Pirmssvētku dienās darba laiks no plkst. 8:30 - 16:00.

Saziņai pa tālruni(CSC Telecom*) 67876000, 67876010. Informācijai, kas kavē saņemt medicīnisko palīdzību - automātiskais atbildētājs: 67876104.

*Veselības ministrijas telekomunikācijas sakarus nodrošina CSC Telecom. Zvanot no fiksētā tālruņa vai mobilā tālruņa uz Veselības ministriju, zvanītājs maksā atbilstoši sava operatora noteiktajiem tarifiem. Lai noskaidrotu maksu par zvanu, zvanītājam jāvēršas pie sava operatora. 

Preses kontaktiem: 67876106, 67876008, e-pasts: prese@vm.gov.lv

Elektroniskai saziņai:

Saziņai ar Veselības ministriju ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Sociālie tīkli

E-sarakste ar Veselības ministriju:

Kas jāievēro, ja saņemat savā e-pastā elektroniski parakstītu dokumentu no Veselības ministrijas:

! JUMS VIENAS DARBA DIENAS LAIKĀ IR JĀNOSŪTA PAZIŅOJUMS VESELĪBAS MINISTRIJAI PAR ELEKTRONISKĀ DOKUMENTA SAŅEMŠANU (piemēram, atbildot uz saņemto e-pastu ar REPLAY) ievērojot Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām" 17. punkta prasības.

Jūsu ērtībai Veselības ministrija, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu EDOC formātā, VIENLAIKUS PIEVIENO ARĪ AUTOMĀTIKSI IZPAKOTU PARAKSTĪTO EDOC SATURU (word, excel, pdf un citas datnes).

! Lai atvērtu edoc dokumentu:

1) Saglabājiet saņemtā e-pasta pielikumā pievienoto EDOC formāta datni uz darba virsmas (Desktop);

2) Atveriet interneta pārlūkā (piemēram, Internet Explorer) saiti: skatīt šeit vai spiediet uz augstāk redzamo eparaksta logotipu;

3) Norādiet saglabāto EDOC - sadaļā ar nosaukumu "Pārbaudīt edokumentu" izpildiet darbību "Pievienot dokumentu", norādiet uz saglabātā dokumenta atrašanās vietu (piemēram, Desktop) un apstipriniet izvēli. Vietnē atvērsies norādītā dokumenta saturs - parakstītās datnes un informācija par parakstu.

! Lai aprakstītās darbības būtu iespējamas, Jūsu datorā ir jābūt nodrošinātai JAVA darbības videi (java runtime environment) 6.0 vai jaunākai versijai - skatīt šeit.  Visu papildus nepieciešamo informāciju darbam ar elektroniskajiem dokumentiem, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, Jūs varat atrast interneta vietnē www.eparaksts.lv.

! Ja Jums neizdodas atvērt EDOC formāta dokumentu izmantojot iepriekš minētos norādījumus, LŪDZAM PAR TO INFORMĒT VESELĪBAS MINISTRIJU IZMANTOJOT DARBĪBU "ATBILDĒT" (REPLAY).

 Saskaņā ar Iesniegumu likumu Veselības ministrija:

  • Sniegs atbildi uz iesniegumu pēc būtības, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
  • Ir tiesīga neizskatīt saņemto vēstuli, ja sūtītājs nav norādījis savu vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas vai elektroniskā pasta adresi. Vēstule jānoformē atbilstoši lietišķas sarakstes prasībām un jānorāda sūtītāja vārds, uzvārds un kontaktinformācija (pasta adrese, tālrunis, e-pasts).
  • Ministrija ir tiesīga neatbildēt uz vēstuli, ja nosūtītā iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs, kā arī, ja vēstules tekstā nevar nojaust pieteicēja teikto.