Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība

Veselības ministrijas rīkotās sabiedriskās apspriedes 2017.gadā

20.02.2018

21.11.2017. Veselības ministrijā 2017.gada 5.decembrī plkst.15.00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu un pretepidēmijas pasākumiem, medikamentu nodrošinājuma sistēmas sagatavošanu un darbu valsts apdraudējuma gadījumā"" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta vadītāja vietniece Biruta Kleina, 67876078, e-pasts: biruta.kleina@vm.gov.lv.

Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi  noteikumu projektam iesūtāmi līdz 4.decembrim uz e-pastu biruta.kleina@vm.gov.lv.


25.10.2017. Veselības ministrijā 2017.gada 14.novembrī plkst.15.00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Kontaktpersona: Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vecākā eksperte Inese Timena, e-pasts: inese.timena@vm.gov.lv, tālr.: 67876165. Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi  noteikumu projektam iesūtāmi līdz 9.novembrim uz e-pastu inese.timena@vm.gov.lv. 

Līdz 2017.gada 14. novembrim pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam netika saņemti. 


12.10.2017. Veselības ministrijā 26.oktobrī plkst.15:00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Noteikumu projekta 26.pielikums - *docx. Kontaktpersona: Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākais eksperts Alvis Bless, tālrunis 67876122, e-pasts: Alvis.Bless@vm.gov.lv. Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz 2017.gada 26.oktobrim plkst. 15:00 uz e-pastu Alvis.Bless@vm.gov.lv.

Sabiedriskās apspriedes (26.10.2017.) dalībnieku saraksts - *pdf. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"" - *docx.


04.10.2017. Veselības ministrijā 2017.gada 17.oktobrī plkst. 14:00 (2.stāvā 205.telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā ieved valstī vai izved no tās miruša cilvēka ķermeni, pārvadā, glabā, apbedī vai kremē no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu diagnozes precizēšanai pēc slimnieka nāves"”. MK noteikumu projekts - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz 2017.gada 16.oktobrim plkst. 12:00. Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā eksperte Inga Liepiņa, tālrunis 67876080, e-pasts: Inga.Liepina@vm.gov.lv. 29.09.2017. Veselības ministrijā 2017.gada 13.oktobrī plkst.10:00 (3.stāvā; 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Sabiedriskās apspriedes dalībnieku priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz 2017.gada 9.oktobrim plkst.12:00. Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā referente Vija Ozoliņa, tālrunis: 67876089, e-pasts: vija.ozolina@vm.gov.lv. 

Sabiedriskās apspriedes (13.10.2017.) dalībnieku saraksts - *pdf. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"" - *docx.


07.08.2017. Veselības ministrijā 7.septembrī plkst. 15:00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 ”Zāļu reģistrēšanas kārtība"" - *docx.  Anotācija - *docx. Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākā eksperte Ingūna Mača, tālrunis 67876117, e-pasts: inguna.maca@vm.gov.lv. Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi projektiem iesūtāmi līdz 4.septembrim uz e-pastu inguna.maca@vm.gov.lv.

Sabiedriskās apspriedes dalībnieku saraksts - *docx. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 ”Zāļu reģistrēšanas kārtība"" - *docx.


01.08.2017. Veselības ministrijā 15.septembrī plkst.11:00 (3.stāva 309.telpā) notiek sabiedriskā apspriede par šādiem noteikumu projektiem:

  • "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 “Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām”” - *docx.;
  • “Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 ”Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība”” - *docx.;
  • “Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība”” - *docx.;
  • “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.304 ”Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu”” - *docx.;
  • “Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 ”Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās”” - *docx. Noteikumu projektu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākā eksperte Ingūna Mača, tālrunis 67876117, e-pasts: inguna.maca@vm.gov.lv. Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi projektiem iesūtāmi līdz šā gada 14.septembrim uz e-pastu inguna.maca@vm.gov.lv.

Sabiedriskās apspriedes dalībnieku saraksts (15.09.2017.) - *docx.  Sabiedriskās apspriedes dalībnieku saraksts (19.10.2017.) - *docx.  Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr. 57 “Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām” (MK 57) , Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 ”Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” (MK 416), Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība” (MK 436), Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr. 304 ”Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu” (MK 304), Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr. 220 ”Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās” (MK 220) - *docx. 


28.07.2017. Veselības ministrijā 14.augustā plkst.15:00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"". Noteikumu projekts - *docx. Anotācija - *docx.

Kontaktpersona: Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākais referents Alvis Bless, tālrunis 67876122, e-pasts: Alvis.Bless@vm.gov.lv. Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz šā gada 11.augustam plkst. 15:00 uz e-pastu Alvis.Bless@vm.gov.lv.

Sabiedriskās apspriedes dalībnieku saraksts - *pdf. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu - noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"" - *docx.


19.06.2017. Veselības ministrijā 2017.gada 4.jūlijā plkst. 15.00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par projektu "Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2018.–2020.gadam". Plāna projekts - *docx. Plānā paredzētie pasākumi - *docx.

Kontaktpersona: Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vecākā referente Inese Arzova, e-pasts: inese.arzova@vm.gov.lv, tālr.: 67876165. Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi plāna projektam iesūtāmi līdz 30.jūnijam plkst. 15:00 uz e-pastu inese.arzova@vm.gov.lv.

Sabiedriskās apspriedes dalībnieku saraksts - *pdf. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānu 2018.-2020.gadam - *docx.


02.06.2017. Veselības ministrijā 2017.gada 19.jūnijā plkst.13:00 (309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par šādiem Ministru kabineta noteikumu projektiem:

  • Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 „Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība”. Noteikumu projekts - *docx. Anotācija - *docx.
  • Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 „Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”. Noteikumu projekts - *docx. Anotācija - *docx.
  • Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8. marta noteikumos Nr.175 „Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi” Noteikumu projekts - *docx. Anotācija - *docx.

Kontaktpersona: Juridiskās nodaļas juriskonsulte Ilze Šķiņķe, tālrunis: 67876177, e-pasts: ilze.skinke@vm.gov.lv. Dalībnieku pieteikumi sabiedriskajai apspriedei, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz 2017.gada 14.jūnijam plkst.15.00.

Sabiedriskās apspriedes dalībnieku saraksts - *docx. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 „Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība” - *docx. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 „Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”” - *docx. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 „Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”” - *docx.


(18.maijā plkst.12.00 paredzētā sabiedriskā apspriede par Plānu reto slimību jomā 2017.-2020.gadam atcelta un notiek 23.maijā plkst. 12.00)

02.05.2017. Veselības ministrijā 2017.gada 23.maijā plkst.12:00 (309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par projektu “Plāns reto slimību jomā 2017.- 2020.gadam” - *docx.

Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi Plāna projektam iesūtāmi līdz šā gada 17.maijam plkst.12:00 uz e-pastu antra.valdmane@vm.gov.lv.

Sabiedriskās apspriedes dalībnieku saraksts - *pdf.
Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Plāna reto slimību jomā 2017.-2020.gadam projektu - *docx.


(3.maijā plkst. 14:00 paredzētā sabiedriskā apspriede par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.899 atcelta un notiek 17.maijā plkst. 13:00)

03.05.2017. Veselības ministrijā 2017.gada 17.maijā plkst.13:00 (309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"". Noteikumu projekts - *docx., anotācija - *docx.

Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākā eksperte Kristīna Brūvere, tālrunis: 6787191, e-pasts: kristina.bruvere@vm.gov.lv. Dalībnieku pieteikumi sabiedriskajai apspriedei, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz 2017.gada 28.aprīlim plkst.15.00.

Sabiedriskās apspriedes (17.05.2017.) dalībnieku saraksts - *pdf. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”” - *pdf.


16.03.2017. Veselības ministrijā 2017.gada 3.aprīlī plkst. 13:00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par politikas plānošanas dokumenta "HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018.-2020.gadam" projektu - *docx. Politikas plānošanas dokumenta "HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018.-2020.gadam" projekta budžeta tabula - *xlsx.

Sabiedriskās apspriedes (03.04.2017.) dalībnieku saraksts - *pdf. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāna 2018.-2020.gadam projektu - *pdf.

Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā referente Vija Ozoliņa, tālrunis: 67876089, e-pasts: vija.ozolina@vm.gov.lv.

Sabiedriskās apspriedes dalībnieku priekšlikumi rīcības plāna projektam iesūtāmi līdz 2017.gada 30.martam plkst.12:00.


20.02.2017. Veselības ministrijā 2017.gada 8.martā plkst. 13:00 (3.stāvā 309. telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas nolikums”. MK noteikumu projekts - docxSākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - docx.

Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vadītājas vietniece Līga Timša, tālrunis 67876081, e-pasts: Liga.Timsa@vm.gov.lv.

Sabiedriskās apspriedes dalībnieku priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz 2017.gada 6.martam plkst. 12:00.


26.01.2017. Veselības ministrijā 10.februārī plkst.11:00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"" - docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākais referents Alvis Bless, tālrunis 67876122, e-pasts: Alvis.Bless@vm.gov.lv.

Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz šā gada 9.februārim plkst. 12:00 uz e-pastu Alvis.Bless@vm.gov.lv.

*Piezīme. Noteikumu projektā 1.20. apakšpunktā pamanīta drukas kļūda.
Pareizā redakcija ir šāda: Papildināt 5.pielikumu ar 16.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

16.2.1 50823 MR funkcionālie izmeklējumi (spektroskopija, perfūzija, traktogrāfija, likvora dinamika, dinamiskās kontrastēšanās līknes, defekogrāfija un miokarda morfoloģiskā analīze) ar 1,0 Tesla vai stiprāka magnētiskā lauka aparātiem. Norāda vienu reizi apmeklējuma laikā

Sabiedriskās apspriedes rezultāti *docx.


24.01.2017. Veselības ministrijā 9.februārī plkst.10:00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par noteikumu projektu "Kārtība, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu vai atļauju smēķēt, kā arī  uzrakstu un simbolu paraugi".

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu vai atļauju smēķēt, kā arī uzrakstu un simbolu paraugi" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pielikumi: nr.1nr.2nr.3nr.4; nr.5nr.6.  (*docx.)

Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vadītāja vietniece Līga Timša, tālrunis 67876081, e-pasts: Liga.Timsa@vm.gov.lv.

Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz šā gada 8.februārim plkst. 12:00 uz e-pastu Liga.Timsa@vm.gov.lv.


21.12.2016. Veselības ministrijā 2017.gada 5.janvārī plkst. 13.30 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus"".

Sabiedriskās apspriedes (05.01.2017.) dalībnieku saraksts - *pdf. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus’’ (turpmāk – Noteikumu projekts) - *docx.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus"" - *docx. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākā referente Silvija Riekstiņa, tālrunis 67876115, e-pasts: silvija.riekstina@vm.gov.lv.

Sabiedriskās apspriedes dalībnieku priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz 2017.gada 4.janvārim plkst. 15:00, sabiedriskās apspriedes dalībnieku pieteikumi uz sabiedrisko apspriedi iesūtami līdz 4.janvārim uz iepriekš norādīto e-pasta adresi. Sabiedrisko apspriedi vadīs Farmācijas departamenta direktore Diāna Arāja.