Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība

Veselības ministrijas rīkotās sabiedriskās apspriedes 2015.gadā

18.01.2016

16.11.2015. Veselības ministrijā 2015.gada 30.novembrī, plkst.13.00 (3.stāvs, 309.telpa) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā veicama pacientu ierobežošana, izmantojot ierobežojošus līdzekļus, un priekšmetu, kurus aizliegts turēt psihiatriskajā ārstniecības iestādē un saņemt ar sūtījumiem (pienesumiem), saraksts” - *docx. Ministru kabineta noteikumu projekta pielikums - *docx. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docxSanāksmi vadīja Veselības aprūpes departamenta direktora vietniece, Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītāja Biruta Kleina. Kontaktpersona: Ļubova Tihomirova, tālr. 67876079, Lubova.Tihomirova@vm.gov.lv. Dalībnieku pieteikumi iesūtāmi līdz 27.11.2015. uz iepriekš norādīto e-pasta adresi.

 • Sabiedriskās apspriedes dalībnieku saraksts - *pdf.
 • Pēc sabiedriskās apspriedes sagatavotā iebildumu/priekšlikumu tabula - *doc.

13.11.2015. Veselības ministrijā 2015.gada 27.novembrī, plkst. 13:00 (3.stāvs, 309.telpa) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība””- *docSanāksmi vadīja Veselības aprūpes departamenta direktors Ēriks Miķītis. Atbildīgā persona Leonora Eglīte, tālrunis: 67876091, Leonora.Eglite@vm.gov.lv. Dalībnieku pieteikumi iesūtāmi līdz 26.11.2015. uz iepriekš norādīto e-pasta adresi.

 • Pēc sabiedriskās apspriedes (27.11.2015.) sabiedrības iesniegtie iebildumi un priekšlikumi Ministru kabineta noteikumu projektam „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” - *docx
 • Sabiedriskās apspriedes dalībnieku saraksts - *pdf.
 • Pēc sabiedriskās apspriedes (27.11.2015.) Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - docx.

06.11.2015. Veselības ministrijā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"" - *docMinistru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docKontaktpersona: Diāna Arāja, tālr. 67876114, e-pasts: Diana.Arajs@vm.gov.lv. Dalībnieku pieteikumi iesūtāmi līdz 04.11.2015. uz iepriekš norādīto e-pasta adresi.

 • Pēc sabiedriskās apspriedes (06.11.2015.) sabiedrības iesniegtie iebildumi un priekšlikumi Ministru kabineta noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""- *pdf
 • Sabiedriskās apspriedes dalībnieku saraksts - *pdf.

04.09.2015. Veselības ministrijā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”" - *doc. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc. Sanāksmi vadīja Veselības aprūpes departamenta direktors Ēriks Miķītis. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu  „Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”” - *pdfKontaktpersona: Rūta Markovska, tālr. 67876087, Ruta.Markovska@vm.gov.lv. Dalībnieku pieteikumi iesūtāmi līdz 03.09.2015. uz iepriekš norādīto e-pasta adresi. 


05.08.2015. Veselības ministrijā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi"" - *doc. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc. Kontaktpersona, Anita Jurševica, tālrunis 67876186, Anita.Jursevica@vm.gov.lv. Dalībnieku pieteikumi iesūtāmi līdz 04.08.2015. uz iepriekš norādīto e-pasta adresi. 

 • Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi"" -*pdf.
 • Sabiedriskās apspriedes dalībnieku saraksts - *pdf.

18.06.2015. Veselības ministrijā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.803 ”Noteikumu par zāļu cenu veidošanas principiem”” - *doc. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc. Sanāksmi vada Farmācijas departamenta direktors Jānis Zvejnieks. Atbildīgā persona Diāna Arāja, tālrunis: 67876114, Diana.Arajs@vm.gov.lv. Dalībnieku pieteikumi iesūtāmi līdz 17.06.2015. uz iepriekš norādīto e-pasta adresi.

 • Sabiedriskās apspriedes dalībnieku saraksts - *pdf.
 • Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.803 ”Noteikumu par zāļu cenu veidošanas principiem”” - *pdf.
 • Latvijas Farmaceitu biedrības priekšlikumi aptieku piemērojamo uzcenojumu izmaiņām - *pdf. ar pielikumu - *pdf.

04.06.2015. Veselības ministrijā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība" - *doc. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc. Sanāksmi vada Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītāja Antra Valdmane. Atbildīgā persona Viktorija Korņenkova, tālrunis: 67876098, Viktorija.Kornenkova@vm.gov.lv. Dalībnieku pieteikumi iesūtāmi līdz 03.06.2015. uz iepriekš norādīto e-pasta adresi.


27.05.2015. Veselības ministrijā notika sabiedriskā apspriede par grozījumiem Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.304 ”Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu”” - *doc. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc. Sanāksmi vada Farmācijas departamenta direktors Jānis Zvejnieks. Atbildīgā persona Ingūna Mača, tālrunis: 67876117, Inguna.Maca@vm.gov.lv. Dalībnieku pieteikumi iesūtāmi līdz 26.05.2015. uz iepriekš norādīto e-pasta adresi. Pēc sabiedriskās apspriedes, sabiedrības iesniegtie iebildumi un priekšlikumi par noteikumu projektu - *pdf. Sabiedriskās apspriedes dalībnieku saraksts - *pdf. Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktora J.Zvejnieka prezentācija sabiedriskajā apspriedē par Ministru kabineta noteikumu projektu grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.304 ”Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu” - *pdf.


30.04.2015. Veselības ministrijā notika sabiedriskā apspriede par grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 ”Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” - *doc. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc

Sabiedriskajā apspriedē, 30.aprīlī skata arī Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 ”Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība”, kurus apvienos vienā projektā. ZM sagatavotie priekšlikumi grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 ”Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” - *doc. Kontaktpersona ZM: Inta Krauja, tālr.: 67027099, e-pasts: Inta.Krauja@zm.gov.lv).

 • Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktora Jāņa Zvejnieka prezentācija sabiedriskajā apspriedē par Ministru kabineta noteikumu projektu grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 ”Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” - *pdf
 • Zemkopības ministrijas pārstāvja prezentācija sabiedriskajā apspriedē par Ministru kabineta noteikumu projektu grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 ”Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” - *pdf.
 • Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 ”Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” - *pdf.
 • Ministru kabineta noteikumu projekta grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 ”Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” sabiedriskās apspriedes dalībnieku saraksts - *pdf.

Sanāksmi vadīja Farmācijas departamenta direktors Jānis Zvejnieks. Atbildīgā persona Ingūna Mača, tālrunis: 67876117, Inguna.Maca@vm.gov.lv. Dalībnieku pieteikumi līdz 28.04.2015.


30.03.2015. Veselības ministrijā notika sabiedriskā apspriede par noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”. Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” – *doc. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc. Sanāksmi vada Veselības aprūpes departamenta direktors Ēriks Miķītis. Atbildīgā persona: Leonora Eglīte, tālrunis: 67876091 e-pasts: Leonora.Eglite@vm.gov.lv. Pēc sabiedriskās apspriedes veiktie grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” – *doc. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc. Sabiedrības iebildumi par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”” - *doc.


27.03.2015. Veselības ministrijā notika sabiedriskā apspriede par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 “Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām”. Noteikumu projekts - *doc. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc. Sanāksmi vada Farmācijas departamenta direktors Jānis Zvejnieks. Farmācijas departamenta direktora J.Zvejnieka prezentācija sabiedriskajā apspriedē par Ministru kabineta noteikumu projektu grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 ”Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām” -*pdfPēc sabiedriskās apspriedes iesniegtie sabiedrības iebildumi un priekšlikumi grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 “Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām” - *pdfMinistru kabineta noteikumu projekta grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 “Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām” sabiedriskās apspriedes dalībnieku saraksts - *pdf.


18.02.2015. Veselības ministrijā notika sabiedriskā apspriede par šādiem Ministru kabineta noteikumu projektiem:

1) Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 ”Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība":

 • Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktora Jāņa Zvejnieka prezentācija sabiedriskajā apspriedē par Ministru kabineta noteikumu projektu ”Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 ”Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība”” - *pdf.
 • "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 ”Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība"" - *doc.
 • Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 ”Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc. Anotācija pēc 18.februāra sabiedriskās apspriedes - *doc.
 • Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 ”Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība” - *doc.
 • Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 ”Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” - *pdf. Ministru kabineta noteikumu projekta grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 ”Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” sabiedriskās apspriedes dalībnieku saraksts - *pdf.

2) Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 ”Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība"".

 • Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu grozījumi  Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 ”Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība” - *pdf. Ministru kabineta noteikumu projekta grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 ”Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība” sabiedriskās apspriedes dalībnieku saraksts - *pdf.
 • Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktora Jāņa Zvejnieka prezentācija sabiedriskajā apspriedē (18.02.2015.) par Ministru kabineta noteikumu projektu ”Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 ”Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība”” - *pdf.
 • Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 ”Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums - *doc.

Sanāksmi vada Farmācijas departamenta direktors Jānis Zvejnieks. Atbildīgā persona Ingūna Mača, tālrunis: 67876117, Inguna.Maca@vm.gov.lv. Dalībnieku pieteikumi 16.02.2015. uz iepriekš norādīto e-pasta adresi.


22.01.2015. Veselības ministrijā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 „Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība”. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā referente Laura Boltāne, tālr. 67876154, laura.boltane@vm.gov.lv. Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 „Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība” -*docMinistru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 „Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc.

13.01.2015. Veselības ministrijā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"". Kontaktpersona: Diāna Arāja, tālrunis: 67876114, Diana.Arajs@vm.gov.lv.
 • Ministru kabineta noteikumu projekta grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" sabiedriskās apspriedes dalībnieku saraksts - *doc.
 • Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" - *doc.
 • Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktora Jāņa Zvejnieka prezentācija sabiedriskajā apspriedē - *pdf.
 • Papildus saņemtie sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu ”Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 ”Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”” projektu pēc tā izsludināšanas Valsts sekretāru 2015.gada 29.janvāra sanāksmē (prot. Nr.4 17.§, VSS-105) - *pdf.
 • Pēc atkārtotās saskaņošanas saņemtie sabiedrisko organizāciju viedokļi par Ministru kabineta noteikumu ”Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 ”Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”” projektu (VSS-105) - *pdf.
 • Sabiedriskās apspriedes 13.01.2005. Ministru kabineta noteikumu projekta grozījumi un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija):
  • Ministru kabineta noteikumu projekts grozījumi Ministru kabineta  2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"  -*doc.
  • Ministru kabineta noteikumu projekta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) -*doc.