Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība

Veselības ministrijas rīkotās sabiedriskās apspriedes 2014.gadā

18.01.2016

22.11.2014. Veselības ministrijā notika sabiedriskā apspriede par noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”.

  • Pēc sabiedriskās apspriedes veiktie grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” – *doc. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc. Sabiedrības iebildumi par Ministru kabineta noteikumu projektu„Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”” - *doc.
  • Sabiedriskai apspriedei 22.novembrī iesniegtie grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” – *doc. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc.

13.11.2014. Veselības ministrijā paredzētā sabiedriskā apspriede par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 ”Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība”” nenotika. Atbildīgā persona: Ingūna Mača, tālrunis: 67876117, e-pasts: Inguna.Maca@vm.gov.lv. Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 ”Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība” – (*doc.). Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 ”Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība””  sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) – (*doc.). 


27.10.2014. Veselības ministrijā notiek sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.610 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji". Noteikumu projekts - (*doc.); anotācija - (*doc.). Atbildīgā persona – Diāna Arāja, tālrunis: 67876114, Diana.Arajs@vm.gov.lv. 

  • Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.610 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji"" sabiedriskās apspriedes dalībnieku saraksts - *pdf.
  • Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.610 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji"" - *pdf.
  • Aptieku biedrības sniegtais viedoklis par Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumiem Nr.610 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji" - *pdf.
  • Latvijas Brīvo farmaceitu apvienības sniegtais viedoklis par Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumiem Nr.610 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji" - *pdf.

03.09.2014. Veselības ministrijā notiek sabiedriskā apspriede par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 ”Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība””. Tajā piedalās Aptieku attīstības biedrības, Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācijas un Aptieku īpašnieku asociācijas pārstāvji.Apspriedes dalībniekiem iebildumu/ priekšlikumu par noteikumu projektu nebija. Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 ”Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” – (*doc.). Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 ”Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) – (*doc.).

27.08.2014. Veselības ministrijā notiek atkārtota sabiedriskā apspriede par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.288 “Aptieku darbības noteikumi”. Apspriedi vada: Farmācijas departamenta direktors Jānis Zvejnieks. Atbildīgā persona: Silvija Riekstiņa, tālrunis: 67876115, e-pasts: silvija.riekstina@vm.gov.lv.
  • Noteikumu projekts iesniegts izsludināšanai VSS 23.10.2014.
  • Precizētais (pēc 27.08.2014. sabiedriskās apspriedes) noteikumu projekts - *doc. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi MK 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.288 „Aptieku darbības noteikumi” - *doc.
  • Iesniegtie sabiedriskai apspriedei (27.08.2014.) grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.288 „Aptieku darbības noteikumi” -*doc. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) -*doc.

13.02.2014. Veselības ministrijā notiek sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"". Atbildīgā persona: Diāna Arāja, tālrunis: 67876114, Diana.Arajs@vm.gov.lv. Ministru kabineta noteikumu projekts grozījumi Ministru kabineta  2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" - *docMinistru kabineta noteikumu projekta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docMinistru kabineta noteikumu projekta grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" sabiedriskās apspriedes dalībnieku saraksts - *pdfSabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" - *doc.