Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība > Publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana

11.06.2019

Veselības ministrijas 2019.gadā sabiedrībai nodotie dokumenti publiskai apspriešanai:  

11.06.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 10.jūlijam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Lēmums par Veselības ministrijas padotības iestāžu funkciju pārdali tika pieņemts jau ar Ministru kabineta 2017.gada 7.augusta rīkojumu Nr.394 „Par konceptuālo ziņojumu „Par veselības aprūpes sistēmas reformu”, kas pirms pieņemšanas tika nodots sabiedriskai apspriešanai,  kā arī ar Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumu Nr.227 „Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju”, kas noteica iestāžu kompetenču izmaiņas. Vienlaikus jau ir veikti attiecīgi grozījumi Farmācijas likumā, kas stāsies spēkā 2019.gada 1.jūlijā.

Noteikumu projekts virzīts Veselības ministrijas padotības iestāžu funkciju pārdalei un pasākumiem, kas veicinātu lētākās kompensējamo zāļu cenas un to pieejamību.

Veselības ministrija 2018.gada 31.maijā rīkoja tikšanos ar Farmācijas jomas konsultatīvās padomes pārstāvošajām organizācijām un citām nevalstiskajām organizācijām un institūcijām, lai izdiskutētu un izanalizētu projektu.

Kontaktpersona: Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākais  eksperts Artūrs Grīgs: 67876116, e-pasts: arturs.grigs@vm.gov.lv04.06.2019Publiskajai apspriešanai līdz 2.jūlijam nodoti:

 • Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.873 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"" - *docx
 • Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.744 "Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"" - *docx
 • Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Lēmums par Veselības ministrijas padotības iestāžu funkciju pārdali tika pieņemts jau ar Ministru kabineta 2017.gada 7.augusta rīkojumu Nr.394 „Par konceptuālo ziņojumu „Par veselības aprūpes sistēmas reformu”, kas pirms pieņemšanas tika nodots sabiedriskai apspriešanai,  kā arī ar Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumu Nr.227 „Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju”, kas noteica iestāžu kompetenču izmaiņas. Vienlaikus jau ir veikti attiecīgi grozījumi Farmācijas likumā, kas stāsies spēkā 2019.gada 1.jūlijā.

Cenrāžu projekti virzīti vienīgi Veselības ministrijas padotības iestāžu funkciju pārdalei un tajā nav paredzēts iekļaut cita rakstura grozījumus pēc būtības.

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Nozares budžeta plānošanas departamenta vecākā eksperte Lāsma Zandberga, tālr.: 67876041, e-pasts: lasma.zandberga@vm.gov.lv14.05.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 12.jūnijam nodoti:

 • Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.537 "Zāļu valsts aģentūras nolikums"" - *docx
 • Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums"" - *docx
 • Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Lēmums par Veselības ministrijas padotības iestāžu funkciju pārdali tika pieņemts jau ar Ministru kabineta 2017.gada 7.augusta rīkojumu Nr.394 „Par konceptuālo ziņojumu „Par veselības aprūpes sistēmas reformu”, kas pirms pieņemšanas tika nodots sabiedriskai apspriešanai,  kā arī ar Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumu Nr.227 „Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju”, kas noteica iestāžu kompetenču izmaiņas. Vienlaikus jau ir veikti attiecīgi grozījumi Farmācijas likumā, kas stāsies spēkā 2019.gada 1.jūlijā.

Projekts virzīts vienīgi Veselības ministrijas padotības iestāžu funkciju pārdalei un tajā nav paredzēts iekļaut cita rakstura grozījumus pēc būtības.

Kontaktpersona: Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece Anita Jurševica; tālrunis: 67876186, e-pasts: Anita.Jursevica@vm.gov.lv08.05.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 6.jūnijam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.774 “Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība” - *docx. un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Projekta mērķi:

 1. Svītrot jautājumus, kas attiecas uz tuberkulozes kontaktpersonu apzināšanu un izmeklēšanu, jo tie detalizētāk tiek noteikti normatīvajos aktos par tuberkulozes epidemioloģiskās drošības pasākumiem;
 2. Precizēt prasības attiecībā uz kontaktpersonu noteikšanu Cilvēka imūndeficīta vīrusa un seksuāli-transmisīvo infekciju gadījumos;
 3. Precizēt iestāžu kompetenci un pienākumus ar asinīm pārnesamu infekcijas slimību gadījumos.

Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā eksperte Anita Segliņa; tālrunis: 67876102, e-pasts: anita.seglina@vm.gov.lv08.05.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 5.jūnijam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Higiēnas prasības baseinu un pirts pakalpojumiem" - *docx. un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Ministru kabineta noteikumu projekta pielikumi Nr.1Nr.2.

Projekta mērķis ir aktualizēt higiēnas prasības baseinu un pirts pakalpojuma sniegšanai, mazinot infekciju slimību risku un nodrošinot drošākus baseina un pirts pakalpojumus patērētājiem.

Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā eksperte Anita Segliņa; tālrunis: 67876102, e-pasts: anita.seglina@vm.gov.lv05.03.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 5.aprīlim nodots Amalgamas lietošanas zobārstniecībā pakāpeniskas samazināšanas plāna 2019.–2020.gadam projekts - *docx. Veselības ministrijas izstrādātā Amalgamas lietošanas zobārstniecībā pakāpeniskas samazināšanas plāna 2019.–2020.gadam projekta mēŗkis ir samazināt zobārstniecības amalgamas izmantošanu, lai mazinātu vides piesārņojumu ar dzīvsudrabu. Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā eksperte Anita Segliņa; tālrunis: 67876102, e-pasts: anita.seglina@vm.gov.lv14.02.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 14.martam nodots Ministru kabineta noteikumu projeks "Veselības inspekcijas nolikums" - *docx. Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Ministru kabineta noteikumu projeks „Veselības inspekcijas nolikums” izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 7.augusta rīkojumam Nr.394 „Par konceptuālo ziņojumu „Par veselības aprūpes sistēmas reformu” un Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumā Nr.227 „Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju” paredzētajai reformai attiecībā uz Veselības ministrijas padotības iestāžu funkciju pārdali. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte Ilze Šķiņķe; tālrunis: 67876177, e-pasts: Ilze.Skinke@vm.gov.lv23.01.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 23.februārim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr. 1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi”” - *docx. Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr. 1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi” izstrādāti, lai atvieglotu kaitējuma novērtēšanu gadījumos, kad izmaksājuma atlīdzība no Ārstniecības riska fonda par pacienta dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte Ilze Šķiņķe; tālrunis: 67876177, e-pasts: Ilze.Skinke@vm.gov.lv21.01.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 11.februārim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr. 1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi”” - *docx. Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Lēmums par Veselības ministrijas padotības iestāžu funkciju pārdali tika pieņemts jau ar Ministru kabineta 2017.gada 7.augusta rīkojumu Nr.394 „Par konceptuālo ziņojumu „Par veselības aprūpes sistēmas reformu”, kas pirms pieņemšanas tika nodots sabiedriskai apspriešanai,  kā arī ar Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumu Nr.227 „Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju”, kas noteica iestāžu kompetenču izmaiņas. Vienlaikus jau ir veikti attiecīgi grozījumi Pacientu tiesību likumā, kas stājās spēkā 2019.gada 1.janvārī.

Projekts virzīts vienīgi Veselības ministrijas padotības iestāžu funkciju pārdalei un tajā nav paredzēts iekļaut cita rakstura grozījumus pēc būtības. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte Ilze Šķiņķe; tālrunis: 67876177, e-pasts: Ilze.Skinke@vm.gov.lv
28.12.2018. Publiskajai apspriešanai no 2018.gada 28.decembra līdz 2019.gada 29.janvārim tika nodots Veselības ministrijas plāna projekts “Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plāns 2019.-2020.gadam" - *docx. Kontaktpersona: Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā eksperte Leonora Eglīte; tālrunis: 67876091, e-pasts: Leonora.Eglite@vm.gov.lv

  • Veselības ministrijas 2018.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit.
 • Veselības ministrijas 2017.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit
 • Veselības ministrijas 2016.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit
 • Veselības ministrijas 2015.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit
 • Veselības ministrijas 2014.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit
 • Veselības ministrijas 2013.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit