Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība > Publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana

13.03.2020

24.02.2020. Publiskajai apspriešanai līdz 24.martam nodots informatīvais ziņojums par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras sakārtošanu - *docx. Rīkojuma projekts - *docx. Paziņojums - *docx. Kontaktpersona: Īpašumu un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Dace Zeltiņa, tālrunis 67876004, e-pasts: dace.zeltina@vm.gov.lv.    13.02.2020. Publiskajai apspriešanai līdz 12.martam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes mehānisma tehniskie standarti".  Noteikumu projekts paredz noteikt vienotas prasības visām elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm – gan elektroniskās smēķēšanas ierīcēm, kas pildītas ar nikotīnu saturošu šķidrumu (elektroniskās cigaretes), gan elektroniskās smēķēšanas ierīcēm, kas pildītas ar nikotīnu nesaturošu šķidrumu atbilstoši 2019.gada 4.aprīlī pieņemtajiem grozījumiem Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Noteikumu projekts - *docx. Kontaktpersona: (no 2.marta mainīta kontaktpersona) Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte Dana Muravska, e-pasts: dana.muravska@vm.gov.lv, tālrunis: 67876099.11.12.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 2020.gada 21.janvārim nodoti Ministru kabineta noteikumu projekti par izmaiņām ārstniecības personu klasifikatorā un ārstniecības personu un studējošo kompetencē ārstniecībā:

1) Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”” - *docx.. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”” - *pdf. 

2) Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr. 268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”” - *docx. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr. 268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”” - *pdf.

3) Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr. 460 „Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām”” - *docx.; 4) Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumi Nr. 1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi”” - *docx. 

Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (apvienotā anotācija) - *docx. Paziņojums - *docx. 

Kontaktpersona: Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vecākā eksperte Dace Roga: 67876093, e-pasts: dace.roga@vm.gov.lv    • Veselības ministrijas 2019.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit.
  • Veselības ministrijas 2018.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit.
  • Veselības ministrijas 2017.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2016.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2015.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2014.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2013.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit