Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība > Publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana

24.01.2020

Veselības ministrijas 2019.gadā sabiedrībai nodotie dokumenti publiskai apspriešanai:  

11.12.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 2020.gada 21.janvārim nodoti Ministru kabineta noteikumu projekti par izmaiņām ārstniecības personu klasifikatorā un ārstniecības personu un studējošo kompetencē ārstniecībā:

1) Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”” - *docx.

2) Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr. 268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”” - *docx.

3) Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr. 460 „Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām”” - *docx.

4) Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumi Nr. 1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi”” - *docx.

Paziņojums - *docx.  Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (apvienotā anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vecākā eksperte Dace Roga: 67876093, e-pasts: dace.roga@vm.gov.lv  

   • Veselības ministrijas 2019.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit.
  • Veselības ministrijas 2018.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit.
  • Veselības ministrijas 2017.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2016.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2015.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2014.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2013.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit