Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība > Publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana

08.04.2019

Veselības ministrijas 2019.gadā sabiedrībai nodotie dokumenti publiskai apspriešanai:  

05.03.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 5.aprīlim nodots Amalgamas lietošanas zobārstniecībā pakāpeniskas samazināšanas plāna 2019.–2020.gadam projekts - *docx. Veselības ministrijas izstrādātā Amalgamas lietošanas zobārstniecībā pakāpeniskas samazināšanas plāna 2019.–2020.gadam projekta mēŗkis ir samazināt zobārstniecības amalgamas izmantošanu, lai mazinātu vides piesārņojumu ar dzīvsudrabu. Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā eksperte Anita Segliņa; tālrunis: 67876102, e-pasts: anita.seglina@vm.gov.lv14.02.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 14.martam nodots Ministru kabineta noteikumu projeks "Veselības inspekcijas nolikums" - *docx. Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Ministru kabineta noteikumu projeks „Veselības inspekcijas nolikums” izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 7.augusta rīkojumam Nr.394 „Par konceptuālo ziņojumu „Par veselības aprūpes sistēmas reformu” un Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumā Nr.227 „Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju” paredzētajai reformai attiecībā uz Veselības ministrijas padotības iestāžu funkciju pārdali. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte Ilze Šķiņķe; tālrunis: 67876177, e-pasts: Ilze.Skinke@vm.gov.lv23.01.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 23.februārim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr. 1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi”” - *docx. Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr. 1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi” izstrādāti, lai atvieglotu kaitējuma novērtēšanu gadījumos, kad izmaksājuma atlīdzība no Ārstniecības riska fonda par pacienta dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte Ilze Šķiņķe; tālrunis: 67876177, e-pasts: Ilze.Skinke@vm.gov.lv21.01.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 11.februārim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr. 1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi”” - *docx. Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Lēmums par Veselības ministrijas padotības iestāžu funkciju pārdali tika pieņemts jau ar Ministru kabineta 2017.gada 7.augusta rīkojumu Nr.394 „Par konceptuālo ziņojumu „Par veselības aprūpes sistēmas reformu”, kas pirms pieņemšanas tika nodots sabiedriskai apspriešanai,  kā arī ar Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumu Nr.227 „Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju”, kas noteica iestāžu kompetenču izmaiņas. Vienlaikus jau ir veikti attiecīgi grozījumi Pacientu tiesību likumā, kas stājās spēkā 2019.gada 1.janvārī.

Projekts virzīts vienīgi Veselības ministrijas padotības iestāžu funkciju pārdalei un tajā nav paredzēts iekļaut cita rakstura grozījumus pēc būtības. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte Ilze Šķiņķe; tālrunis: 67876177, e-pasts: Ilze.Skinke@vm.gov.lv
28.12.2018. Publiskajai apspriešanai no 2018.gada 28.decembra līdz 2019.gada 29.janvārim tika nodots Veselības ministrijas plāna projekts “Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plāns 2019.-2020.gadam" - *docx. Kontaktpersona: Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā eksperte Leonora Eglīte; tālrunis: 67876091, e-pasts: Leonora.Eglite@vm.gov.lv

   • Veselības ministrijas 2018.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit.
  • Veselības ministrijas 2017.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2016.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2015.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2014.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2013.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit