Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība > Publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana

03.12.2018

Veselības ministrijas 2018.gadā sabiedrībai nodotie dokumenti publiskai apspriešanai:  

31.10.2018. Publiskajai apspriešanai no 31.oktobra līdz 16.novembrim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts “Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis” - *docx. Pielikums "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" - *docx. 1.pielikums "Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins" - *docx. 2.pielikums "Ieņēmumu un izdevumu prognoze" - *xlsx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Kontaktpersona: Nozares budžeta departamenta vecākā referente Inga Vinničenko; tālrunis: 67876029, e-pasts: inga.vinnicenko@vm.gov.lv17.10.2018. Publiskajai apspriešanai no 17.oktobra līdz 16.novembrim nodoti grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.716 „Medicīniskās apaugļošanas organizatoriskā kārtība un neauglīgo ģimeņu reģistra, medicīniskās apaugļošanas reģistra, dzimumšūnu donoru reģistra un donoru dzimumšūnu banku izveidošanas kārtība” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Kontaktpersona: Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vecākā referente Lolita Meļķe-Prižavoite; tālrunis: 67876165; e-pasts: lolita.melke@vm.gov.lv10.10.2018. Publiskajai apspriešanai no 10.oktobra līdz 10.novembrim nodoti grozījumi Pacientu tiesību likumā - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Kontaktpersona: Juridiskās nodaļas juriskonsulte Ilze Šķiņķe, tālrunis: 67876177, e-pasts: ilze.skinke@vm.gov.lv01.10.2018. Publiskajai apspriešanai no 1.oktobra līdz 30.oktobrim nodoti grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.693 „Kārtība, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā eksperte Anita Segliņa, tālrunis: 67876102, e-pasts: anita.seglina@vm.gov.lv28.09.2018. Publiskajai apspriešanai no 1.oktobra līdz 30.oktobrim nodoti grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.janvāra noteikumos Nr. 229 “Uztura padomes nolikums  - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta, Starpnozaru sadarbības nodaļas vecākā eksperte Lāsma Piķele, e-pasts: lasma.pikele@vm.gov.lv, tālrunis: 67876075.26.09.2018. Publiskajai apspriešanai no 26.septembra līdz 26.oktobrim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr. 182 "Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta, Vides veselības nodaļas vecākā referente Dace Būmane, e-pasts: dace.bumane@vm.gov.lv, tālrunis: 67876148.08.03.2018. Publiskajai apspriešanai no 8.marta līdz 9.aprīlim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta, Starpnozaru sadarbības nodaļas vecākā eksperte Lāsma Piķele, e-pasts: lasma.pikele@vm.gov.lv, tālr.: 67876075.


05.03.2018. Publiskai apspriešanai no 6.marta līdz 3.aprīlim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par elektromagnētisko lauku iedarbības uz iedzīvotājiem ierobežošanu" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pielikums - *docx. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par elektromagnētisko lauku iedarbības uz iedzīvotājiem ierobežošanu" - *docx.

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Sabiedrības Veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā eksperte Anita Segliņa, e-pasts: anita.seglina@vm.gov.lv, tālr.: 67876102.  • Veselības ministrijas 2017.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2016.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2015.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2014.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2013.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit