Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Pasniedz Ministru kabineta un Veselības ministrijas Atzinības rakstus

17.11.2010

17.novembrī, valsts svētku priekšvakarā veselības ministrs Juris Bārzdiņš pasniedza Ministru kabineta Atzinības rakstus profesoram Andrejam Skaģeram un Rīgas 2.slimnīcas valdes priekšsēdētājam Jānim Petronim par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes attīstībā un Veselības ministrijas Atzinības rakstus labākajiem Veselības ministrijas darbiniekiem par paveikto šajā gadā.

akstus profesoram Andrejam Skaģeram un Rīgas 2.slimnīcas valdes priekšsēdētājam Jānim Petronim par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes attīstībā un Veselības ministrijas Atzinības rakstus labākajiem Veselības ministrijas darbiniekiem par paveikto šajā gadā.

Rīgas Stradiņa universitātes Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedras vadītājam, medicīnas zinātņu doktoram, profesoram Andrejam Skaģeram Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu vienotas mutes, sejas un žokļu ķirurģijas specialitātes izveidē un attīstībā Latvijā.

Savukārt, ārstam un Rīgas 2.slimnīcas valdes priekšsēdētājam Jānim Petronim Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes pakalpojumu pilnveidošanā, attīstībā un sabiedrības veselības veicināšanā.

Novērtējot ministrijas darbinieku paveikto šajā gadā, Veselības ministrijas Atzinības raksts tika pasniegts:

Veselības politikas plānošanas departamenta Veselības politikas analīzes un plānošanas nodaļas vadītājai Dainai Mūrmanei ? Umbraško par ieguldījumu sociālās drošības  tīkla pasākumu ieviešanā  un informatīvo ziņojumu izstrādi 2010.gadā;

Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības un katastrofu nodaļas vadītājai Birutai Kleinai par ieguldījumu vienota Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izveidošanā;

Budžeta un investīciju departamenta Eiropas Savienības fondu ieviešanas nodaļas vadītājam Jevgenijam Blaževičam par ieguldījumu veselības aprūpes ES fondu 2007.-2013. gada perioda vadības sistēmas izveidē.

Savukārt Veselības ministrijas Pateicības rakstu saņēma:

Veselības politikas plānošanas departamenta Galveno speciālistu un stratēģiskās padomes koordinācijas nodaļas vecākā referente Anita Segliņa par Ministru kabineta noteikumu projekta virzīšanu etiķa esences aizliegšanai mazumtirdzniecībā un ķīmijas un kosmētikas ES Direktīvu iestrādi nacionālajā likumdošanā;
 
Budžeta un investīciju departamenta Budžeta plānošanas nodaļas vadītāja Vēsma Skudra par precizitāti un lielo atbildības sajūtu darbā ar Valsts kases finansēšanas plānu sistēmu, nodrošinot Veselības ministrijas iestādēm savlaicīgu finansējuma saņemšanas iespēju;

Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājas vietniece Līga Šerna par sadarbības ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) veiksmīgu organizēšanu 2010. gadā un Veselības ministrijas interešu sekmīgu pārstāvību PVO aktivitātēs, kā arī par ilgstošu, kompetentu un godprātīgu darbu Veselības ministrijā;


Veselības politikas plānošanas departamenta Veselības politikas  plānošanas dokumentu izstrādes nodaļas vecākā referente Sanda Terela par Informatīvā ziņojuma par veselības aprūpes finansēšanas modeļiem sagatavošanu un par Likumprojekta un Ministru kabineta noteikumu par šernobiliešu veselības aprūpi sagatavošanu; 

Administratīvi juridiskā departamenta Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Elga Zorgevica - Prāma par dokumentu pārvaldības jautājumu procedūru un iekšējo normatīvo aktu izstrādi, kā arī par ilgstošu, kompetentu un godprātīgu darbu Veselības ministrijā.

Sveicam valsts svētkos!

Fotogrāfijas no svinīgā pasākuma skatīt šeit

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes