Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Tālākai virzībai apstiprina koncepcijas projektu par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli

16.08.2012
700

Valsts sekretāru sanāksmē 16.augustā tālākai virzībai uz Ministru Kabinetu atbalstīja Veselības ministrijas izstrādāto veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeļa koncepcijas (turpmāk – koncepcija)  projektu par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas sasaisti ar nodokļu nomaksas faktu.

Koncepcija paredz Latvijā izveidot jaunu veselības aprūpes finansēšanas sistēmu, ieviešot speciālo veselības aprūpes budžetu, kur finansējuma avots ir personificēti, ienākumiem piesaistīti maksājumi. Šajā koncepcijā Veselības ministrija piedāvā divus variantus jaunā finansēšanas modeļa realizācijai:

1) obligātā veselības apdrošināšana, ieviešot veselības nodokli 5% apmērā, nodalot to no spēkā esošās Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes;
2) veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana pamatojoties uz IIN maksāšanas faktu, iezīmējot veselības aprūpes budžetam 2% no spēkā esošās IIN likmes;
3) veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana pamatojoties uz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) maksāšanas faktu, par 2% palielinot VSAOI likmi attiecīgi samazinot IIN likmi.

Veselības ministrija kā visoptimālāko piedāvā atbalstīt ieviešanai otro variantu. Šo  modeļu realizācijai un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības palielināšanai ir nepieciešams papildus finansējums, pakāpeniski sasniedzot veselības aprūpes valsts budžetu 4,5% apmērā no IKP (pēc Valdības rīcības plāna 2014), vēlākais līdz 2020.gadam.

Tagad koncepcija ir pieejama publiskai apspriešanai un saskaņošanai ar pārējām ministrijām un nevalstiskajām organizācijām, lai varētu tālāk jautājumu izskatīt valdībā.  Pēc koncepcijas apstiprināšanas Ministru kabinetā Veselības ministrija trīs mēnešu laikā izstrādās neieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, koncepcijas ieviešanai.
Paredzēs, ka koncepciju varētu uzsākt ieviest ar 2013.gada 1.jūliju, paredzot pusgadu ilgu pārejas periodu.

Atgādinām, ka neatkarīgi no nodokļa maksāšanas fakta visiem iedzīvotājiem tiks nodrošināts medicīniskās palīdzības minimums (neatliekamā medicīniskā palīdzība) un konkrētu diagnožu vai veselības stāvokļu noteikšana un ārstēšana: grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, pacientiem ar cukura diabētu, tuberkulozi, noteiktām infekciju slimībām, psihiskām, onkoloģiskām vai hematoloģiskām saslimšanām. Tāpat valsts apmaksātu nepieciešamo medicīnisko palīdzību saņems visi pacienti, kas saņem hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras, ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju vai paliatīvo aprūpi.

Par attaisnotajiem nodokļa nemaksātājiem, kuri saņems valsts apmaksātu veselības aprūpi tādā pat apmērā kā nodokļa maksātāji tiek uzskatīti:

• bērniem vecumā līdz 18 gadiem;
• pensionāriem;
• vienam no vecākiem, kas kopj bērnu vecumā līdz 3 gadiem;
• vienam no vecākiem, kuram ir vismaz 3 bērni, no kuriem vismaz viens ir pirmsskolas vecumā;
• personām, kuras kopj bērnu invalīdu un saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu;
• personām, kuras kopj pieaugušo I grupas invalīdu, kuram ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību;
• I un II grupas invalīdiem līdz 9 mēnešiem pēc statusa zaudēšanas;
• bezdarbniekiem, kuri ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā, līdz 6 mēnešiem pēc statusa zaudēšanas;
• personām, kas ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem un iegūst vispārējo vai profesionālo izglītību, līdz 9 mēnešiem pēc šī statusa zaudēšanas;
• personām, kas ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem un ir pilna laika students, līdz 9 mēnešiem pēc šī statusa zaudēšanas;
• personām, kas atrodas ieslodzījuma vietās, līdz 9 mēnešiem pēc statusa zaudēšanas;
• politiski represētajām personām;
• Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;
• personām, kas cietušas Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā;
• orgānu donoriem.

Definētajās iedzīvotāju grupās ietilpstošie saņems pašlaik noteikto valsts apmaksātās veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, maksājot Ministru kabineta noteikumos noteiktās pacientu iemaksas (izņemot personas, kuras no pacientu iemaksām ir atbrīvotas), bet nodokļu nemaksātāji varēs saņemt plānveida veselības aprūpi, veicot speciālās iemaksas valsts budžetā.

Ar koncepcijas projektu un projekta kopsavilkumu iespējams iepazīties Veselības ministrijas mājas lapā sadaļā Aktualitātes > Publiskā apspriešana > Koncepcijas projekts par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli - skatīt šeit.
 

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes