Paziņojums par VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” valdes locekļu/priekšsēdētāja/-as amatu konkursa rezultātiem: