Jūs atrodaties šeit: COVID-19 > Piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadalījums un izlietojums Covid-19 laikā
Piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadalījums un izlietojums Covid-19 laikāPiemaksas veselības nozarē

Piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadalījums un izlietojums Covid-19 laikā

15.09.2020

Šajā sadaļā ir publicēta informācija par Veselības ministrijai piešķirtajiem līdzekļiem un to izlietojumu Covid-19 izplatības seku mazināšanai un pārvarēšanai, lai nodrošinātu sabiedrības pieprasījumu pēc caurskatāmas un saprotamas informācijas par valsts piešķirtā finansējuma izlietojumu un tā mērķiem Covid-19 seku pārvarēšanai veselības nozarē.

Lai sniegtu atbalstu Covid-19 uzliesmojuma un izplatības seku mazināšanai un pārvarēšanai, Veselības ministrija administrēja piemaksas ārstniecības iestāžu ārstniecības personām un citiem nodarbinātajiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos.

No valsts budžeta līdzekļiem kompensēti izdevumi samaksai par faktiski izmaksātajām piemaksām atbildīgo institūciju ārstniecības personām un citiem nodarbinātajiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos. 

Tāpat kompensēti izdevumi par vienreizējo individuālo aizsardzības līdzekļu (aizsargbrilles, cimdi, ķirurģiskās maskas un respiratori) iegādi, telpu dezinfekcijas pakalpojumiem, u.c. Nodrošināts arī finansējums neinvazīvo mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtu ar maskām iegādei, kā arī reaģentu un citu testēšanai nepieciešamo līdzekļu SARS-CoV-2 antivielu noteikšanai. 

No valsts budžeta līdzekļiem kompensēti izdevumi papildu neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu izveidei un izdevumi analīžu paņemšanas mobilo punktu izveidei. Nodrošināts finansējums valsts materiālo rezervju atjaunošanai (aizsardzības līdzekļu iegādei).

Informāciju par pārējo nozaru ministriju piešķirto līdzekļu izlietojumu skatīt Valsts kancelejas tīmekļa vietnē covid19.gov.lv.

Veselības ministrijas informācija uz 14.09.2020. par līdzekļu piešķiršanu un izlietojumu Covid-19 izplatības seku mazināšanai un pārvarēšanai, pakalpojumi un preces - *xlsx. (informācija precizēta 15.09.2020.).