Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/starpnozaru_komisijas/

Starpnozaru komisijas

16.07.2020

Lai īstenotu iespēju ikvienam sabiedrības pārstāvim iesaistīties veselības aprūpes politikas veidošanas procesā, Veselības ministrija ir atvērta sadarbībai ar dažādām institūcijām un sabiedrības grupām, veselības aprūpes nozares politikas veidošanā un īstenošanā.

Veselības ministrijā notiek šādas starpnozaru komisijas: