Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Izskata informatīvos ziņojumus, kas paredz uzlabot pacientu veselības datu apmaiņu

10.11.2020

10.novembrī valdība izskatīja divus Veselības ministrijas (VM) izstrādātos informatīvos ziņojumus, kuru galvenais mērķis ir uzlabot pacientu veselības datu un e-receptes apmaiņu ar citu valstu e-veselības sistēmām, uzlabojot iespēju veselības aprūpes pakalpojumu saņemt arī ārpus valsts.

Vienā informatīvajā ziņojumā apskatītais projekts paredz* nodrošināt pacientu pamatdatu un e-recepšu datu elektronisku apmaiņu starp Latviju un citām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm. Šāda iespēja nodrošinās e-veselības pakalpojumus Latvijas pilsoņiem, kas ceļo vai dzīvo ārvalstīs, un ārzemniekiem, kas apmeklē vai strādā Latvijā. Projekta īstenošanas periods ir no 2020. gada 1. augusta līdz 2023. gada 30. jūnijam. Šodien valdībā izskatītais ziņojums paredz, valsts budžeta līdzekļu pārdali projekta turpināšanai, piešķirot  līdzfinansējumu 174 tūkst. eiro apmērā (2022.gadam 155 tūkst. eiro un 2023.gadam 19 tūkst. eiro) un 209 tūkst. eiro apmērā priekšfinansējumam. Finansējums ļaus veicināt infrastruktūras izveidi, kas nepieciešama informācijas elektroniskai apmaiņai (veselības pamatdati un e-receptes dati) ar citām ES dalībvalstīm.
 
Tāpat šodien izskatīts informatīvais ziņojums, kas atļauj VM piedalīties projekta** īstenošanā, kas sniegs atbalstu e-veselības savietojamības paplašināšanai un novērtēšanai, tā nodrošinot, ka ārstniecības persona var iepazīties ar jebkuras ES dalībvalsts pacienta datiem jebkurā ES dalībvalstī. Tādējādi, ja pacientam nepieciešams saņemt veselības aprūpes pakalpojumu ārpus Latvijas, ārstniecības personai būs vienkāršāk iepazīties ar pacienta slimības vēsturi. Arī šajā gadījumā paredzēta valsts budžeta līdzekļu pārdale, lai veselības nozare saņemtu papildus nepieciešamo finansējumu projekta īstenošanai -  2022. gadam nepieciešami 9 tūkst. eiro priekšfinansējumam. Atbalsts tiks sniegts saskaņotas pasākumu paketes izveidei, kas uzlabos sadarboties spējīgu e-veselības risinājumu un platformu ieviešanu, nodrošinot ievērojamam skaitam dalībvalstu iedzīvotāju iespēju piekļūt saviem veselības datiem - laboratorijas izmeklējumu rezultātiem, vizuālās diagnostikas izmeklējumiem, slimnīcu izrakstiem u.c.
 
*Informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības finanšu instrumenta “Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments” 2019-2020. gada darba plāna ietvaros līdzfinansētā projekta “Pacientu veselības pamatdatu un e-receptes informācijas apmaiņa ar pārrobežu E-veselības informācijas sistēmām”
** Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas "Apvārsnis 2020" līdzfinansētā projekta "X-eHealth: elektronisko veselības ierakstu apmaiņa kopējā ietvarā" īstenošanu

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes