Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Plāno sekmēt māsas profesijas attīstību

23.09.2020

24.septembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti Veselības ministrijas izstrādātie noteikumu grozījumi*, kas paredz sekmēt māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijas attīstību, kā arī nodrošinātu lielāku māsas mobilitāti darba tirgū un atvieglotu māsas profesijas specializācijas iegūšanu.

 

Jau iepriekš ziņots, ka pērn Ministru kabinetā izskatīts konceptuālais ziņojums** par māsu profesijas turpmāko attīstību, kas nodrošināt, ka māsa varēs patstāvīgāk veikt pacienta visaptverošu aprūpi. Lai realizētu ziņojumā noteiktās rīcības, nākamais solis ir veikt nepieciešamos grozījumus attiecīgajā normatīvajā regulējumā. 

Patlaban māsām pēc koledžas beigšanas nepieciešams turpināt studijas augstskolā, lai iegūtu kādu no pamatspecialistātēm, kas rada būtisku slogu. Šobrīd sarežģīts un neelastīgs ir arī pārkvalifikācijas process, kas neveicina māsas uzsākt un turpināt profesionālo darbību veselības nozarē. Ir nepieciešams uzlabot gan izglītības iegūšanas procesu, gan māsas mobilitāti profesijā. Tādēļ noteikumu grozījumu mērķis ir paplašināt māsu kompetenci un nodrošinātu lielākas darba iespējas, kā arī vienkāršot māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijas specializāciju iegūšanu. Šiem grozījumiem stājoties spējā, paredzēts novērst divpakāpju izglītības sistēmu māsas kvalifikācijas iegūšanai. 

Tāpat noteikumu grozījumos noteiktas prasības, lai veiktu ārstniecisko darbību, un kādas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas ir nepieciešamas jeb detalizētāk skaidrots māsas profesionālās darbības ietvars. 

Plānots, ka noteikumi stāsies spēkā 2022.gada 1.janvārī, bet pirms tam tie vēl ir jāapstiprina valdībai.

*Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gda 24.marta noteikumos Nr.268 “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums
**Par konceptuālo ziņojumu "Par māsas profesijas turpmāko attīstību"

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes