Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Darba piedāvājumi
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Darba piedāvājumi

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra valdes locekļi/valdes priekšsēdētājs (3 amata vietas)


Vakance aktīva līdz 14.08.2020.

Veselības ministrija izsludina konkursu uz VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (Reģ.Nr.50003342481) valdes locekļu/ valdes priekšsēdētāja* amatiem (3 amata vietas). 

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” valdes locekļa/-es, valdes priekšsēdētāja/-as (turpmāk – valdes loceklis/priekšsēdētājs) amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla dalu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;
 • nevainojama reputācija (amata pretendents ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav publiski pieejami pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju);
 • atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • vismaz triju gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā attiecīgās kapitālsabiedrības darbības jomā VAI vismaz triju gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā;
 • valsts valodas prasme normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā (C1 vai augstāks līmenis);
 • angļu valodas zināšanas B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei. (vismaz B2 līmenis (zināšanu līmeni nosakot atbilstoši "Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodas apguvei

Pašnovērtējuma tabula", pieejama: www.europass.lv.

Valdes locekļa/priekšsēdētāja amata kandidātiem papildus izvirzītās prasības, ņemot vērā atbildības jomas:

Valdes loceklim/priekšsēdētājam ar pārmaiņu vadības kompetences jomu papildus ir jāatbilst šādām prasībām:

 • iepriekšēja pieredze pārmaiņu procesu vadīšanā, kas skar organizācijas struktūras, procesu un cilvēkresursu izmaiņas. Sekmīgi rezultāti šo procesu ieviešanā mērogojamā biznesā (CV norādot konkrētus piemērus un iegūtās pieredzes ilgumu);
 • pieredze digitālo risinājumu ieviešanā, pārvaldības un kontroles stiprināšanā vai  darba organizācijas un lietderības uzlabošanā (CV norādot konkrētus piemērus un iegūtās pieredzes ilgumu);
 • vēlama pieredze apjomīgu projektu vadīšanā (projekta finansējums virs 500 tūkstošiem EUR);
 • vēlama pieredze Eiropas Savienības finanšu instrumentu izmantošanā;
 • vēlama pieredze kvalitātes un procesu vadībā;
 • izpratne par publisko iepirkumu procesu organizēšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un darbību, un laba korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana;
 • zināšanas un izpratne par administratīvo un personāla vadības procesu.

Kompetences:

 • stratēģiskās plānošanas  un pārmaiņu vadības prasme;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • pārliecināšanas, komunikācijas un argumentācijas prasmes, spēja formulēt un prezentēt viedokli;
 • spēja veidot pozitīvas, uz komandas sadarbību orientētas attiecības, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu un rezultātu sasniegšanu;
 • spēja nodrošināt darbinieku motivēšanas un attīstības procesu.

Valdes loceklim/priekšsēdētājam ar finanšu kompetences jomu papildus ir jāatbilst šādām prasībām:

 • praktiska pieredze finanšu vadības jomā, finanšu un analīzes vadības sistēmu uzlabošanā (CV norādot konkrētus piemērus un iegūtās pieredzes ilgumu);
 • pieredze pārvaldības un kontroles stiprināšanā vai  darba organizācijas un lietderības uzlabošanā (CV norādot konkrētus piemērus un iegūtās pieredzes ilgumu);
 • pieredze vadības grāmatvedības procesu attīstībā un digitālo risinājumu lietošanā darba organizācijas un lietderības uzlabošanai;
 • izpratne par starptautiskajiem grāmatvedības standartiem; 
 • vēlama pieredze Eiropas Savienības finanšu instrumentu izmantošanā;
 • vēlama pieredze risku pārvaldībā;
 • izpratne par publisko iepirkumu procesu organizēšanu;
 • zināšanas un izpratne par administratīvo un personāla vadības procesu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un darbību, un laba korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana.

Kompetences:

 • spēja prognozēt un modelēt skaitliskos rādītājus un kritiski izvērtēt finanšu scenārijus;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • pārliecināšanas, komunikācijas un argumentācijas prasmes, spēja formulēt un prezentēt viedokli;
 • spēja veidot pozitīvas, uz komandas sadarbību orientētas attiecības, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu un rezultātu sasniegšanu;
 • spēja nodrošināt darbinieku motivēšanas un attīstības procesu.

Valdes loceklim/priekšsēdētājam ar veselības aprūpes kompetences jomu papildus ir jāatbilst šādām prasībām:

 • praktiska pieredze veselības aprūpes pakalpojumu organizācijā un vadībā;
 • zināšanas un izpratne par VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” darbības jomu, kapitālsabiedrības darbību un regulējošiem normatīvajiem aktiem;
 • izpratne cilvēktiesību jautājumos attiecībā uz cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem;
 • zināšanas un izpratne par administratīvo un personāla vadības procesu ārstniecības iestādē;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un darbību, un laba korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana.

Kompetences:

 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • pārliecināšanas, komunikācijas un argumentācijas prasmes, spēja formulēt un prezentēt viedokli;
 • spēja veidot pozitīvas, uz komandas sadarbību orientētas attiecības, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu un rezultātu sasniegšanu;
 • spēja nodrošināt darbinieku motivēšanas un attīstības procesu.

*Kandidātiem pieteikumā jānorāda vēlamā kompetences joma. Viens no trim atlasītajiem valdes locekļiem tiks izvirzīts valdes priekšsēdētāja amatam, saglabājot kompetences jomu.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

 • personīgi parakstītu un datētu motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apliecina Konkursa sludinājumā norādītās izglītības, pieredzes un prasmju esamību;
 • pieteikumā jānorāda vēlamā kompetences joma (amata profils);
 • augstāko izglītību, pieredzi, prasmes un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas;
 • personīgi parakstītu un datētu dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae), iekļaujot pašvērtējumu par valodu zināšanām;
 • apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām.

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2020.gada 14.augustam (ieskaitot) iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

 • personīgi, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz RPNC valdes locekļu/priekšsēdētāja amatu”, Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentā, Brīvības iela 72, Rīga  (darba laiks no plkst. 8:30 līdz 17:15, piektdienās no plkst. 8:30–16:00);
 • nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz RPNC valdes locekļu/priekšsēdētāja amatu” Veselības ministrijai, Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011;
 • elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu,  nosūtot uz Veselības ministrijas oficiālo elektroniskā pasta adresi: vm@vm.gov.lv.

Plānotā mēneša atlīdzība - no 3985 eiro līdz 4430 eiro pirms nodokļu nomaksas. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī personāla atlases konkursa norisi. Datu apstrādes Pārzinis ir Veselības ministrija.

Papildu informācija pa tālruni: 67876017; 67876028.

Pieteikties vakancei


Tavs CV un Motivācijas vēstule (Atļautie failu formāti: rtf, pdf, doc, docx, odt, fodt, edoc; maksimālais faila izmērs: 2 MB)
Drošības kods