Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Vides kvalitāte un droša skola

Vides kvalitāte un droša skola

04.11.2019

Vadlīnijas “Vides kvalitāte un drošība skolās” ir paredzētas skolu vadībai un skolotājiem, skolu personālam, kā arī pašvaldību darbiniekiem, kas piedalās skolu darbības nodrošināšanas procesu plānošanā un īstenošanā. Skola ir darba vide gan skolas personālam, gan skolotājiem un skolēniem, tādēļ ir svarīgi radīt atbilstošus vides apstākļus, lai darba un mācību process būtu produktīvs un kvalitatīvs, kā arī veselībai nekaitīgs un drošs. 

Vadlīnijas skolām “Vides kvalitāte un drošība skolās” - *pdf. 

Vadlīnijas “Vides kvalitāte un drošība skolās” ir izstrādātas divgades sadarbības līguma starp Veselības ministriju un Pasaules Veselības organizāciju (2018/2019) ietvaros.

Vadlīnijas satur informāciju par:

  • normatīvajiem aktiem, ieteikumiem, standartiem un informatīviem materiāliem, kas piemērojami skolu vides apstākļu uzlabošanai; 
  • fizikāliem, bioloģiskiem, ķīmiskiem riska faktoriem skolās; 
  • iekštelpu gaisa kvalitāti, ventilāciju telpās, pētījumiem, kas atspoguļo šo problēmu un gaisa kvalitātes uzlabošanas iespējām;
  • vides un aprīkojuma drošības jautājumiem skolās un to teritorijā.

Vadlīnijas “Vides kvalitāte un drošība skolās” ir publicētas arī Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē - skatīt šeit.

Jautājumu gadījumā par vadlīnijām var vērsties Veselības inspekcijā: informatīvais tālrunis 67081600; e-pasts vi@vi.gov.lv.