Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Videi draudzīga veselības aprūpes sistēma

Videi draudzīga veselības aprūpes sistēma

12.10.2017

Deklarācijā norādīts, ka vides ilgtspējības nodrošināšana un veselības aprūpes sistēmu ietekmes uz vidi samazināšana PVO Eiropas reģionā ir būtiska dalībvalstu atbildība. 

Šī ir jauna tēma vides veselības aspektā un tā ir saistīta ar principu veselība visās politikās. Videi draudzīga veselības aprūpe ir starpnozaru horizontāls jautājums, kas ir saistīts ar dažādiem ārstniecības iestāžu uzturēšanas un darbības organizācijas aspektiem – gan atkritumu apsaimniekošanu, gan enerģijas un resursu ekonomisku izmantošanu. Ir ārstniecības iestādes, kas iepriekšējā plānošanas periodā izmatojot ES struktūrfondu līdzekļus ir ieviesušas videi draudzīgus enerģijas risinājumus.  

Veselības aprūpes sistēmā iestādes regulāri veic pasākumus, lai uzlabotu saimnieciskās darbības rādītājus un slimnīcu struktūru savstarpējo sadarbību, kā arī lai nodrošinātu efektīvākus infrastruktūras procesus, tādējādi uzlabojot energoefektivitāti, atkritumu apsaimniekošanu un samazinot saimnieciskās izmaksas, kā arī pēc iespējas iepērk preces un pakalpojumus ar iespējami mazāku ietekmi uz vidi.