Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Ūdens kvalitāte
Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Ūdens kvalitāte

Ūdens kvalitāte

13.12.2018

Ūdens kvalitāte un sanitāro pakalpojumu pieejamība arī ir viena no Deklarācijas prioritātēm, jo Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas reģionā ir valstis, kur joprojām netiek nodrošināta pieeja drošam dzeramajam ūdenim, kas šajā reģionā izraisa 14 nāves gadījumus/dienā, kas saistīti ar caureju izraisošām slimībām.

- Latvijā PVO Ūdens un veselības protokols tika ratificēts jau 2004.gadā, kad tika pieņemts likums “Par 1992.gada 17.marta konvencijas robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu Protokolu par ūdeni un veselību”. 

- Latvijā dzeramā ūdens kvalitātes uzraudzības sistēmu nosaka Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumi Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

Katru gadu saskaņā ar Noteikumu Nr.671 prasībām Veselības inspekcija īsteno dzeramā ūdens auditmonitoringu publiskajās ūdensapgādes sistēmās pēc iepriekš izstrādātas un apstiprinātas monitoringa programmas.  Vairāk informācijas par dzeramā ūdens kvalitāti var atrast Veselības inspekcijas tīmekļvietnē: www.vi.gov.lv