Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Vides veselība > Ūdens kvalitāte
Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Vides veselība > Ūdens kvalitāte

Ūdens kvalitāte

12.10.2017

Ūdens kvalitāte un sanitāro pakalpojumu pieejamība arī ir viena no Deklarācijas prioritātēm, jo PVO Eiropas reģionā ir valstis, kur joprojām netiek nodrošināta pieeja drošam dzeramajam ūdenim, kas šajā reģionā izraisa 14 nāves gadījumus/dienā, kas saistīti ar caureju izraisošām slimībām.

- Latvijā PVO Ūdens un veselības protokols tika ratificēts jau 2004.gadā, kad tika pieņemts likums “Par 1992.gada 17.marta konvencijas robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu Protokolu par ūdeni un veselību”. 

- Latvijā dzeramā ūdens kvalitātes uzraudzības sistēmu nosaka Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Katru gadu saskaņā ar Noteikumu Nr.235 prasībām Veselības inspekcija īsteno dzeramā ūdens auditmonitoringu publiskajās ūdensapgādes sistēmās pēc iepriekš izstrādātas un apstiprinātas monitoringa programmas.  

- Līdz 2017.gada 27.oktobrim ir jāpārņem prasības, ko nosaka Komisijas 2015.gada 6.oktobra Direktīva (ES) 2015/1787, ar ko groza II un III pielikumu Padomes Direktīvā 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti, tādēļ šobrīd tiek pārstrādātas noteikumu Nr.235 prasības, lai cita starpā noteiktu prasību ūdens piegādātājiem ieviest ūdens drošuma plānus (paredzot brīvprātīgu dzeramā ūdens risku izvērtēšanas ieviešanu, izmantojot jau izstrādātu riska novērtēšanas veidni, kas ļautu izslēgt no monitoringa programmas rādītājus, kuri nav aktuāli vai iekļaut citus, kuri pašreiz netiek paredzēti).