Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Konsultācijas par UNECE un PVO Ūdens un veselības protokolu

Konsultācijas par UNECE un PVO Ūdens un veselības protokolu

09.03.2018

Ženēvā, 2018.gada 6.martā Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (UNECE) un Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas reģionālā biroja Ūdens un veselības protokola (Protokols) sekretariāta 16.sanāksmē tika uzsāktas konsultācijas ar Baltijas valstīm par situāciju ūdens un veselības jomā un Protokola ieviešanu, kur no Latvijas piedalījās Veselības ministrijas, Veselības inspekcijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji. [1]

Lai arī Baltijas valstis tāpat kā citas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis ir ieviesušas un izpilda ES normatīvo aktu prasības dzeramā ūdens un notekūdeņu jomā, Protokolā ir iekļautas jomas, kas papildus skar maza apjoma ūdensapgādes sistēmu apsaimniekošanas prasību ieviešanu un centralizētas piekļuves dzeramajam ūdenim un kanalizācijai plašāku nodrošināšanu u.c. jomas. 

Konsultāciju process ilgs līdz 2018.gada novembrim un noslēgsies ar rekomendācijām, ko UNECE/PVO Protokola Komisija sniegs katrai Baltijas valstij, lai tās varētu izstrādāt mērķus un noteikt ieviešamos pasākumus mazo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu jomā, īpaši lauku apvidos. Rekomendācijas šajā jomā saistītas arī ar turpmāk ieviešamiem pasākumiem, lai sasniegtu Apvienoto Nāciju Organizācijas "Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030.gadam" mērķus saistībā ar tīra ūdens un kanalizācijas nodrošināšanu.

 

 [1] //www.unece.org/