Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Ķīmiskā drošība
Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Ķīmiskā drošība

Ķīmiskā drošība

12.10.2017

Ķīmiskās drošības jomā PVO uzsver nepieciešamību samazināt patērētājiem paredzēto produktu sastāvā iekļauto ķīmisko vielu ietekmi uz veselību, ņemot vērā ilgtermiņa zemu devu ietekmi un vairāku vielu vienlaicīgu kumulatīvu ietekmi. Viena no prioritātēm ir arī bērnu, grūtnieču un ar krūti barojošu sieviešu aizsardzība no kaitīgajām vielām un produktiem. Kā ļoti būtiska joma minēta arī Eiropas ķīmisko vielu likumdošanas prasību ievērošana, Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu (IHR) ievērošana un biomonitoringa sistēmas izveide un attīstība.

- Kā visās Eiropas Savienības valstīs, arī Latvijā ir jāievēro REACH regulā  noteiktais. Saistībā ar to VI katru gadu veic normatīvo aktu prasību ievērošanas kontroli un uzraudzību ķīmisko maisījumu tirdzniecībā (biocīdiem, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļiem) un kosmētikas līdzekļu drošuma jomā Latvijas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības objektos (uzņēmumos), kā arī RAPEX1 sistēmā strādā ar ziņojumiem par cilvēka veselībai bīstamiem ķīmiskiem maisījumiem un kosmētikas līdzekļiem, tai skaitā tādiem, kas var tikt sajaukti ar pārtikas produktiem un piesaistīt bērnu uzmanību,  un veic pasākumus bīstamu produktu izņemšanai no tirgus. 

- Lai veicinātu cilvēku biomonitoringa attīstību Latvijā, noteiktu tā prioritātes, koordinētu līdzdalību ES biomonitoringa projektos un veicinātu pilotprogrammas un rekomendāciju biomonitoringa veikšanai Latvijā izstrādāšanu, 2016.gadā Veselības ministrijā tika izveidota Cilvēku biomonitoringa padome, iesaistot arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Biomonitoringa mērķi ir novērtēt ķīmisko vielu reālo iedarbību uz cilvēkiem, turklāt  no kombinētajiem avotiem, atklāt lielākajai ekspozīcijai pakļautās iedzīvotāju grupas, saistīt dažādu ķīmisko vielu palielinātas koncentrācijas organismā ar noteiktām saslimšanām un/vai funkcionāliem traucējumiem, kā arī novērtēt ķīmisko vielu lietošanas ierobežošanas vai aizliegšanas pasākumu sekmes.

 

1Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.